Vanliga frågor och svar

Varför är det så?

Varför ligger det ibland döda träd i skogen, var får jag slå läger och varför måste jag koppla hunden?

Vi är många som vill njuta av naturen. Besökare med olika intressen ska samsas om samma stigar. I våra strövområden rör sig vandrare, fiskare, hundägare, barnfamiljer, skolklasser, ryttare, tältare, cyklister och olika föreningar. Att ta hänsyn till varandra blir extra viktigt då.

Här har vi försökt svara på några av de vanligaste frågorna.

Var får jag sätta upp mitt tält?

Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i Allemansrätten. Tänk bara på att inte skada naturen. Välj att slå upp tältet på bra, tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära bostadshus. Om du ska tälta flera dagar eller i stora grupper behöver du be markägaren om lov.

OBS, i nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. På lokala anslagstavlor i våra strövområden eller www.lansstyrelsen.se/skane hittar du all info.

Får jag göra upp eld i naturen?

Du får göra upp eld, men kontrollera noga så att det inte är fara för brand och se till att du har vatten att släcka med. Eldningsförbud råder då och då i Skåne, ta reda på vad som gäller lokalt. Använd bara löst liggande pinnar och grenar. I vissa naturreservat är det förbjudet att göra upp eld på annan plats än iordningställda eldplatser.

Enkelt sätt att göra upp eld: Knyckla ihop tidningspapper. Stapla mindre träbitar och näver mot papperet och tänd på. Om du vill göra det enklare för dig kan du använda miljömärkt eldpapper och eldkub. Blås gärna underifrån på pinnarna när de tagit fyr. Eld behöver syre. När elden kommit igång kan du lägga lite större bitar och fyll sedan på med vedklabbar.

Varför måste jag koppla hunden?

Lösa hundar kan skrämma både människor och djur. Av respekt för andra besökare och viltet ska du koppla din hund. Koppla alltid hunden när du går genom betesmarker. I naturreservat måste du alltid ha hunden kopplad.

Varför är det så nedskräpat?

Ingen vill möta en rastplats full av sopor eller skräpiga stigar. Men ibland är det tyvärr det våra besökare möter. Ta alltid med dig ditt skräp och engångsgrill till soptunnorna vid parkeringarna. Eftersom sopbilen endast kan hämta sopor från större vägar eller parkeringar, har vi valt att placera sopkärlen i anslutning till parkeringarna.

Vi tömmer sopkärlen regelbundet. Fina helger med många besökare kan de ibland bli fulla. Vi försöker anpassa tömningarna, så att det ska finnas plats för allas sopor. 

Får jag cykla på stigarna?

Det finns inget allmänt förbud att cykla i naturen. Men tänk på att våra stigar är anlagda för att i första hand vandra och promenera på. Ta det därför lugnt och cykla inte för fort. Det är många besökare med olika intressen som ska samsas om samma stigar. I Järavallen, Klåveröd, Kronoskogen och Bockeboda finns särskilda stigar för mountainbike.

Får jag rida i skogen?

Stigar och blöt, känslig mark skadas lätt av sprättande hästhovar. Respektera därför förbudet att rida på vissa av våra stigar. Vi har anlagt särskilda ridstigar i några av våra områden. Rider du på skogsbilvägar, håll dig i mittsträngen. På vissa skogsbilvägar anläggs skidspår när det är snö, oftast i mittsträngen. Rid därför bredvid mittsträngen när det är snö. Tänk på att det är många besökare med olika intressen som ska samsas om samma stigar i våra områden.

Varför tar ni inte bort döda träd som ligger och skräpar?

De flesta träden tas bort, särskilt efter stormar. Men att lämna död ved i skogen är ett sätt att bevara den biologiska mångfalden. De gamla träden blir hem åt insekter.

Är det farligt att gå in i en hage?

Nej, för det mesta är det inte det. Men du ska ha respekt för djuren och vara särskilt alert om det finns kalvar eller föl. Tänk på att alltid koppla hunden när du går genom betesmark, lösa hundar kan stressa djuren.

Vad gäller i naturreservat?

Flera av våra områden är helt eller delvis naturreservat. Tänk på att allemansrätten är begränsad här. På informationsskyltar och i våra foldrar för varje strövområde finns information om vad som gäller för varje område. På webbsidan för varje strövområde finns också information om vad som gäller för just det området.

Varför är rotvältor farliga?

En rotvälta är trädets rötter med jord och stenar som ryckts upp ur jorden när ett träd fallit, till exempel vid en storm. Rotvältan kan falla ner, särskilt om man kapat bort trädstammen så att rotvältan ligger själv. Klättra därför inte på eller under ett träd med rotvälta.

Varför fixar ni inte i området?

Den frågan får vi lite då och då. Det handlar om skyltar som inte är uppdaterade, stigmarkeringar som syns dåligt, bord och bänkar som är slitna, stigar som behöver underhållas. Och svaret är att vi vet, alltför väl. Slitaget är högt i våra 19 strövområden och behovet av underhåll stort, större än våra resurser tyvärr. Det betyder att vi tvingas prioritera olika områden varje år.

Men fortsätt att höra av dig till oss när du ser saker som behöver åtgärdas, så lovar vi att göra vad vi kan. Vi vill såklart att alla våra strövområden ska hålla en hög standard.

Saknar du någon fråga här? Maila oss i så fall på info@skanskalandskap.se

Övrigt

Koll på allemansrätten?

På Naturvårdsverkets webb kan du läsa mer om allemansrätten!