Om Bockeboda

Bockeboda strövområde ligger på Nävlingeåsens sluttning, ner mot Kristianstadsslätten. Från Bockatorpet utgår flera av Stiftelsen Skånska Landskaps markerade vandringsleder och en mtb-led. I strövområdet finns en zoneringskarta med zoner för friluftsliv. I området finns också motionsspår för den som vill löpträna. I Bockeboda möter du granskog i norr och blandad lövskog i söder. De hundraåriga ekarna vid Uddarp är särskilt värdefulla och ingår i Kristianstad Vattenrikes temalandskap ”Värdefulla trädmiljöer i odlingslandskapet”. Sedan hösten 2022 är Uddarp ett naturreservat där du till exempel inte får elda utanför fasta grillplatser, stå med husbil över natten och ha hund utan koppel. Vi på Stiftelsen Skånska Landskap tar hand om strövområdet tillsammans med kommunen.

Göra och uppleva

Vandra och promenera

I området hittar du Stiftelsen Skånska Landskaps markerade vandringsleder, en ridled samt en mtb-led, som du ser i karta. Från Bockatorpet finns också några motionsspår. Det finns även tillgänglig stig samt en natur- och kulturstig. Merparten av vandringslederna finns även i appen Outdooractive. 

Springa

Det finns flera motionsspår, som utgår från Bockatorpet. Motionsanläggningen drivs av Härlövs IF, som också arrangerar orientering och terränglöpning i området.

Rida

Det finns en 2,4 kilometer lång ridstig som börjar vid parkeringen i Uddarp.

Cykla

I området finns vår trail- och mtb-slinga på 6,4 km, som utgår från Bockatorpet. På nya kartskyltar är den rödmarkerad, men i fält fortfarande rosamarkerad. Vi målar om under sommaren. Slingan är en smal och teknisk skogsstig och kan betecknas som medelsvår/svår. Slingan har också reflexer för den som vill träna i mörker. Ett cykelområde avsett för barn, som sköts av den lokala cykelklubben, finns också strax intill Bockatorpet.

Leka & klättra

Vid Bockatorpet finns en hinderbana samt utegym för stora och små. 

Åka skidor

Härlövs IF spårar både långa och korta längdåkningsspår beroende på snötillgång, inklusive ett elljusspår.

Tänk på #allemansskyldigheten i strövområdet och var rädd om unik skyddad natur i naturreservatet Uddarp

Tänk på Allemansrätten & skyldigheten. Elda och grilla säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Sov ute en natt på ett ställe. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera. Hunden måste vara kopplad 1 mars-20 aug, gärna året om av hänsyn till andra besökare och djurliv. Läs mer om Allemansrätten. Området Uddarp i södra strövområdet är numera ett naturreservat med speciella regler eftersom naturen måste skyddas. Läs mer.

Äta

Det finns flera iordningställda rastplatser i området. På Skepparslövs golfbana i sydöst finns restaurang och på Bockebodagården ett café.

Bo

Bockebodagården finns Bed & Breakfast och Bed & Box för hästburna besökare.

I närheten

Äta, bo och göra i närheten av strövområdet: se Kristianstad kommun, www.kristianstad.se eller visitskane.se

Hitta hit

Bockeboda ligger en dryg mil väster om Kristianstad. Från väg 21, ta av mot Önnestad och Bockeboda och följ skyltning mot Bockeboda. Buss 554 stannar 2 km från södra parkeringen. Aktuell tidtabell finns nedan.

Med buss+

Regionbuss 554, Kristianstad C - Äsphult går vardagar till "Skepparslöv kyrkan" sydöst om strövområdet. Härifrån är det ca 2 km till den södra parkeringen längs med en lågt trafikerad väg. Läs mer i tidtabell för buss 554.

Med bil+

Från väg 21, ta av mot Önnestad och Bockeboda. Följ sedan skyltning mot Bockeboda. För norra parkeringen, ta vänster in på Bockebodavägen och följ sedan skylt mot Bockatorpet. För södra parkeringen, kör till Skepparslöv. Vid Skepparslöv kyrka, följ skylt mot Uddarp från Uddarpsvägen.

Gps till parkering

Bockatorpet:
WGS84 (lat, lon) 56.035813, 13.994479
RT90 6213399, 1387132

Uddarp:
WGS84 (lat, lon) 56.014265, 14.039669
RT90 6210927, 1389887

Bra att veta

Ägare och skötselansvar

Området ägs av Stiftelsen O D Krooks Donation i L-län, som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. Kristianstad kommun står för skötseln av området kring Bockatorpet (genom Härlövs IF), Stiftelsen Skånska Landskap för de södra delarna. Området ingår också i Kristianstad Vattenrikes temalandskap ”Värdefulla trädmiljöer i odlingslandskapet”.

Naturreservat

I södra Bockeboda strövområde finns numera ett nytt naturreservat Uddarp med unik värdefull natur som måste skyddas. Här får du därför inte elda utanför anvisade fasta grillplatser (endast friluftskök), inte ställa upp husvagn/husbil över natten, inte ha okopplad hund och spela hög musik. Läs övriga regler här.

Projektstöd från EU

Både Stiftelsen Skånska Landskap och Kristianstad kommun har gemensamt satsat på att utveckla området. Delar av strövområdet utvecklades under 2013-2014 och har finansierats med hjälp av projektstöd från EU:s och Länsstyrelsens landsbygdsprogram. Mer info på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Tillgänglighet för rullstol och barnvagn

I Uddarp finns en tillgänglig stig på 1,9 kilometer och vid parkeringen finns tillgänglig grillplats och toalett. Området är certifierat av Equality. Beskrivning av Bockeboda på equality.se

MTB-led fortfarande rosamarkerad i fält

  • Vår MTB-led är rödmarkerad på kartorna, men fortfarande rosa i fält. Inom kort kommer den att målas om.

  • Uddarp är sedan december 2022 ett nytt naturreservat med gammal ädellövsskog, som exempelvis unika 400-åriga ekar, äldre bokar, speciella lavar och svampar, gamla stenmurar och odlingsrösen. Här måste du t ex koppla hunden året om och endast grilla på fasta eldplatser. Läs mer nedan. 

  • Under mars-oktober finns en Bara Vara-stig med start i Uddarp där du uppmanas att ta in naturen med alla sinnen.

  • Besökscentra (0)
  • Hållplats (1)
  • Parkering (3)
  • Rastplats (3)
  • Stuga (0)
  • Vindskydd (0)