Om Bockeboda

Bockeboda ligger på Nävlingeåsens sluttning, ner mot Kristianstadslätten. Här möter du granskog i norr och blandad lövskog i söder. De hundraåriga ekarna vid Uddarp är särskilt värdefulla och ingår i Kristianstad Vattenrikes temalandskap ”Värdefulla trädmiljöer i odlingslandskapet”. Från Bockatorpet utgår flera motionsslingor och stigar.

Göra och uppleva

Vandra och promenera

Det finns gott om stigar och motionsslingor i området som utgår från spårcentralen vid Bockatorpet, från parkeringen i Uddarp eller från en mindre parkering mitt i området. Det finns tillgänglig stig och natur- och kulturstig. Läs mer i folder för Bockeboda, som du kan ladda ner som pdf.

Springa

Det finns flera motionsspår, som utgår från Bockatorpet. Motionsanläggningen drivs av Härlövs IF, som också arrangerar orientering och terränglöpning i området.

Leka & klättra

Vid Bockatorpet finns en hinderbana för stora och små barn. 

Rida

Det finns en 2,4 kilometer lång ridstig som börjar vid parkeringen i Uddarp.

Cykla

I området finns en nyanlagd mtb-slinga, som utgår från Bockatorpet.

Åka skidor

Härlövs IF spårar både långa och korta längdåkningsspår beroende på snötillgång, inklusive ett elljusspår.

Äta

Det finns flera iordningställda rastplatser i området. På Skepparslövs golfbana i sydöst finns restaurang och på Bockebodagården ett café.

Bo

Bockebodagården finns Bed & Breakfast och Bed & Box för hästburna besökare.

I närheten

Äta, bo och göra i närheten av strövområdet: se Kristianstad kommun, www.kristianstad.se eller visitskane.se

Hitta hit

Bockeboda ligger en dryg mil väster om Kristianstad. Från väg 21, ta av mot Önnestad och Bockeboda och följ skyltning mot Bockeboda. Buss 554 stannar 2 km från södra parkeringen. Aktuell tidtabell finns nedan.

Med buss+

Regionbuss 554, Kristianstad C - Äsphult går vardagar till "Skepparslöv kyrkan" sydöst om strövområdet. Härifrån är det ca 2 km till den södra parkeringen längs med en lågt trafikerad väg. Läs mer i tidtabell för buss 554.

Du som har Jojo Period kan få närtrafikservice från Kristianstad C till Bockebodagården (sök Bockebodavägen 474 i reseplaneraren). Närtrafik beställs i förväg via Skånetrafiken.

Läs mer om hur du förbeställer taxi via Skånetrafiken.

Med bil+

Från väg 21, ta av mot Önnestad och Bockeboda. Följ sedan skyltning mot Bockeboda. För norra parkeringen, ta vänster in på Bockebodavägen och följ sedan skylt mot Bockatorpet. För södra parkeringen, kör till Skepparslöv. Vid Skepparslöv kyrka, följ skylt mot Uddarp från Uddarpsvägen.

Gps till parkering

Bockatorpet:
WGS84 (lat, lon) 56.035813, 13.994479
RT90 6213399, 1387132

Uddarp:
WGS84 (lat, lon) 56.014265, 14.039669
RT90 6210927, 1389887

Ladda ner & beställ

Du kan beställa foldrar för våra strövområden gratis.

Beställ broschyrer och kartor

Bra att veta

Ägare och skötselansvar

Området ägs av Stiftelsen O D Krooks Donation i L-län, som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. Kristianstad kommun står för skötseln av området kring Bockatorpet (genom Härlövs IF), Stiftelsen Skånska Landskap för de södra delarna. Området ingår också i Kristianstad Vattenrikes temalandskap ”Värdefulla trädmiljöer i odlingslandskapet”.

Projektstöd från EU

Både Stiftelsen Skånska Landskap och Kristianstad kommun har gemensamt satsat på att utveckla området. Delar av strövområdet utvecklades under 2013-2014 och har finansierats med hjälp av projektstöd från EU:s och Länsstyrelsens landsbygdsprogram. Mer info på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Tillgänglighet

I Uddarp finns en tillgänglig stig på 1,9 kilometer och vid parkeringen finns tillgänglig grillplats och toalett. Området är certifierat av Equality.
Beskrivning av Bockeboda på equality.se

  • Besökscentra (0)
  • Hållplats (1)
  • Parkering (3)
  • Rastplats (2)
  • Stuga (0)
  • Vindskydd (0)