Om Järavallen

Fritt fram att bada i Saxtorpssjön - men rengör badkläder mm efter bad. Läs mer nedan. // Naturen i Järavallen erbjuder hav, strandängar och djup skog. Stiftelsen Skånska Landskap erbjuder sex markerade vandringsleder, en mountainbikeled samt en ridstig. I det långgrunda strandområdet och på de torra strandängarna trivs många olika fågelarter. De centrala delarna domineras av tallskog och i öster finns Hofterups mosse. I naturreservatet (södra och mellersta) får du inte ha okopplad hund, elda utanför grillplats, campa och och ställa upp husbil nattetid. En nyhet är att vi förbjuder husbilar/husvagnar att stå vid P Saxtorpssjön kl 21-07 under högsäsong. Vi på Stiftelsen Skånska Landskap tar hand om hela strövområdet.

Göra och uppleva

Vandra och promenera

Stiftelsen Skånska Landskap har sex olika markerade vandringsleder i Järavallen där de utgår från två olika parkeringar. Den varierade naturen är unik i detta värdefulla naturreservat. Endast en liten del i nordost är inte reservat. Två av stigarna är tillgänglighetsanpassade. Samtliga beskrivs i vår karta över strövområdet. Vandringslederna syns även i appen Outdooractive. Tänk på att alltid ha kopplad hund året om i detta strövområde och naturreservat. Skåneleden passerar genom strövområdet.

Stigarna i området är i första hand gjorda för vandring och promenader. Men det går självklart utmärkt att springa - och slingorna uppskattas av många löpare. Var beredd på rötter på stigarna.

Tusenårig strandvall

Järavallen har fått sitt namn efter den strandvall, Järavallen eller Litorinavallen, som löper längs Öresundskusten ett par hundra meter innanför nuvarande strandlinje. Vallen började bildas för 7000 år sedan vid stranden av Litorinahavet. Namnet kommer från den vanliga strandsnäckan, Litorina litorea, som fortfarande är vanlig i Öresund. Själva strandvallen består av sand och sten som vågorna kastat upp från havsbotten. I de övre lagren finner man också mycket strandflinta. Tallskogen på och innanför vallen planterades i slutet av 1800-talet för att förhindra sandflykt. 

Förbjudet att övernatta/ parkera med husbil/husvagn över natten

I södra delen får du inte stå med husbil/husvagn över natten enligt naturreservatsregler. Läs mer nedan. I norra delen vid Saxtorpssjön råder förbud att parkera med personbil klass 2 kl 21-07 i perioden maj-sept. Bevakning sker med hjälp av Svensk Säkerhet & Störningsjour i Sverige AB
Tel. 010-207 85 85.

Övernatta i vindskydd/tält i norra delen

Det finns ett vindskydd med grillplats nära den norra Saxtorpssjön där det även är tillåtet att tälta enligt Allemansrätten. I naturreservatet är det däremot förbjudet att tälta och ställa upp husvagn eller husbil. I Barsebäckshamn några kilometer utanför strövområdet finns ett nybyggt vindskydd, "Näste" att söka upp.

Spana efter fågel i detta fågelparadis

Hela Järavallens naturreservat är ett paradis för fågelskådare – oavsett om du spanar nere vid havsstranden, inne i tallskogen, vid sjöarna eller i Hofterups mosse. Strandområdet är en viktig rastlokal för många flyttande vadarfåglar. Några söker föda i det grunda vattnet i strandkanten, medan andra är beroende av de betade strandängarna (bland annat bläsand, stjärtand och skedand). Milda vintrar övervintrar många vadare, änder och gäss här. På strandängarna häckar strandskator och vipor, och man kan ofta få syn på skärfläckor. Inåt land dominerar de vanliga svenska fågelarterna, men även en och annan gäst från södra Europa, som den vackra brandkronade kungsfågeln har observerats. Jagande tornfalkar över de öppna markerna är en vanlig syn och ormvråkar förekommer också. Har du tur kan du få se både pilgrimsfalk och havsörn.

Rida

Det finns en vitmarkerad ridled på 3,4 km öster om motorvägen. I augusti förlängdes ridleden med ytterligare några kilometer. I naturreservat samt andra delar av området får du inte rida.

Cykla

Mountainbikeslingan är en lätt kuperad slinga på 6,9 kilometer med inslag av mer tekniska partier. Var särskilt uppmärksam där slingan korsar vandringsleder. Se informationsskylt vid slingans start vid västra delen av parkeringen. Vid starten till denna MTB-slinga finns även ett MTB-område för barn med två korta cykelstigar a 500 m.

Fiska

Fiske är förbjudet i Saxtorpssjöarna i Järavallen. Lokala skyltar finns uppsatta vid respektive sjö som en extra påminnelse.

Äta och grilla

Det finns flera iordningställda rastplatser med bänkar, bord och på vissa ställen grillplats (se karta). I naturreservatet får du däremot inte elda utanför anvisade platser.

Leka & klättra

Vid den västra parkeringen finns en nyrenoverad hinderbana för stora och små barn.

I människans spår - tångvallar och slåtter

Det har funnits människor i området sen stenåldern, men det finns få synliga rester efter bosättningar. Från jägarstenåldern och fram till år 2000 f Kr fanns tillfälliga boplatser på många ställen i skydd av Järavallen. Man bosatte sig här för fisket och för att jaga säl och sjöfågel. Arkeologer har vid några boplatser funnit rester av mer än sjuttio djurarter som fångats. På betesmarken, parallellt med själva Järavallen, löper en av de gamla tångvallar som anlades på 1600-talet. Tångvallen användes som hägnad i brist på sten och virke. Området ägdes länge av Barsebäcks gods, som använde strandängarna för slåtter och bete. Här låg också några små torp, där de torpare bodde som utförde dagsverken på godset. Strandängarna betas idag av islandshästar och får för att behålla ängarna öppna.

Tänk på att Järavallen delvis är naturreservat med regler och tänk på #allemansskyldigheten

Järavallen strövområde består mestadels av ett naturreservat med känslig natur och fåglar, vilket kräver speciella regler. Du måste ha hunden kopplad året om, du får inte heller elda utanför anvisade platser (se karta) och inte heller rida, tälta eller ställa upp husbil utanför anvisade platser (se karta). Det är även förbjudet att köra vattenskoter/jetski, kitesurfa inom markerat område samt rida i vissa områden. 

Nordöstra delen av Järavallen kring norra Saxtorpssjön är inte reservat. Tänk alltid på Allemansrätten & skyldigheten. Elda säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera. Läs mer om Allemansrätten

Skridskor och pulka

Vintertid går det att åka skridskor på sjöarna. Tänk på att du ger dig ut på egen risk. Naturis är ett levande och föränderligt material. Vid den nordvästra parkeringen har vi valt att använda lite av sanden från Badsjön för att göra en pulkabacke.

I närheten

Äta och bo i närheten av strövområdet: se Kävlinge kommun, www.kavlinge.se eller Visit Skåne, visitskane.se

Hitta hit

Från E6/E20 ta avfart 24 mot Bjuv och följ skyltar mot Järavallen (till västra parkeringen) eller mot Bjuv (till norra parkeringen). Buss 138 går också dagligen Landskrona-Löddeköpinge-Malmö och passerar någon kilometer från strövområdet. Tidtabell finns nedan.

Med buss+

Regionbuss 138 Landskrona-Löddeköpinge-Malmö går dagligen och stannar vid flera hållplatser längs Grand Prixvägen. Från två hållplatser kan du ta dig direkt in i strövområdet - från hållplats "Furuhillsvägen" är det ca en kilometer till Blå stigen, från "Davidslid" är det ca 1,5 km till Saxtorpssjön. Läs mer i tidtabell för buss 138.

Med bil+

 

 

 

Bra att veta

Naturreservat

Södra och mellersta Järavallens strövområde är naturreservat (endast naturen kring norra Saxtorpssjön är strövområde). Naturreservat betyder att särskilda bestämmelser gäller för området som innebär inskränkningar i Allemansrätten. Du får t ex inte ha okopplad hund, inte elda, rida, tälta eller ställa upp husvagn/husbil utanför anvisade platser. Läs mer: Föreskrifter för Järavallen på Länsstyrelsens webb

Tillgänglighet för rullstol och barnvagn

En av stigarna är tillgänglighetsanpassad liksom utsiktsplattformen vid havet (obs plattformen är tillfälligt stängd och öppnas under senare delen av hösten 22). Det finns en kortare tillgänglig stig ner till stranden vid Badsjön. Området är certifierat av Equality.
Beskrivning av Järavallen på equality.se

Ommålning av leder & badråd i Saxtorpssjön

 • Just nu målar vi om leder i Järavallen så att markeringarna blir tydligare.

 • Vi har lyckats att utrota den invasiva vandrarmusslan! Länsstyrelsens analyser visar att musslan är borta. Bada och vada gärna, men tänk på att rengöra badkläder och leksaker noga efteråt för att minimera risken att ev mussellarver sprids. Tänk också på att det finns vassa skal efter döda musslor. I mars spreds 150 ton salt i sjöarna. Läs om Länsstyrelsens / vår insats med saltningen.

   

   

 • Besökscentra (0)
 • Hållplats (2)
 • Parkering (6)
 • Rastplats (9)
 • Stuga (0)
 • Vindskydd (1)