Om Vitemölla

Vitemölla är långa stränder, betade strandängar, blommande backlandskap, knotiga tallar och regnskogsliknande lövskog. Tänk på att hela strövområdet är naturreservat där t ex hunden måste vara kopplad året om. Här vandrar du på omarkerade naturstigar, badar eller njuter av naturens lugn. Du kan även besöka utemuseum som Stenörens ålabod eller Lindgrens länga. Naturvårdsarbetet SandLife har lett till positiva resultat i strandmarkerna genom insatser från bl a Stiftelsen Skånska Landskap.

Göra och uppleva

Vandra och promenera

I Vitemölla finns inga markerade vandringsstigar, utan mindre naturstigar som du kan vandra på tack vare Stiftelsen Skånska Landskap. Hämta karta och kartfolder över Vitemölla. Hela strövområdet är naturreservat, vilket innebär att du t ex måste koppla hunden året om. Arbetet med att restaurera strandmarker har pågått i flera år i området i projektet SandLife med insatser från bl a Stiftelsen Skånska Landskap. Läs mer längst ned på sidan. Skåneleden passerar genom området.

Besök utemuseum och Örakaren

I det gamla korsvirkeshuset Lindgrens länga ryms idag ett utemuseum, som berättar om omgivningarna och dess historia. Regionmuseet Kristianstad och Havängs museiförening ansvarar för museet. I Stenörens ålabod, som renoverats av Havängs museiförening, kan du se gamla redskap till ål- och öringsfiske. Vid Örakaren finns idag åtta små anlagda vattenfall. Informationstavlor berättar om hur de använts.

Se fornlämningar

Norr om Vitemölla strövområde imponerar den omtalade Havängsdösen, en stenkammargrav från yngre stenåldern, placerad mitt uppe på de böljande kullarna. Visste du att graven var helt gömd nere i sanden fram till 1843 då en storm blåste bort sanden? Söder om Klammersbäck finns även Höga stenar som är ett gravfält av 17 resta stenar som inte är så höga, men likväl pampiga (se placering på kartan). Rester från stenåldersbyn Malestad finns på ängen i Klammersbäcks västra del (se placering på kartan). Du når just denna enklast via väg 9 och avfart Havängs sommarby där du når vår parkering.

Området kring Verkeån är också rikt på fornlämningar som skvallrar om det öppna odlingslandskapet som fanns här under förhistorisk tid. Där Verkeån mynnar ut i havet låg på 1600-talet en hamn, vars vågbrytare i form av bland annat pålar syns när det blir lågvatten. Läs mer om annat sevärt genom att ladda ned vår kartfolder.

Rida

Du får rida i området, men bara inom ett särskilt markerat område och aldrig på den centrala gångstigen. Tänk på att ta hänsyn till övriga besökare. Var du får rida beror också på årstid. Information och karta över ridområdet.

Fiska

Kusten längs Hanöbukten är känd för sitt havsöringsfiske, särskilt under vårvintern. Tänk på att det är fiskeförbud för lax och öring från 15 september till 31 december, samt kring åmynningarna vid Mölleån, Klammersbäck och Verkeån fram till 30 april.

Vågsurfa

Vid rätt vindar går det utmärkt att vågsurfa i Vitemölla, framför allt i södra delen. Kolla in vindprognosen och läs också på surfsajter om aktuella ställen. Ha med dig kompis när du surfar då strömmar kan uppstå i vattnet. Om du vill inspireras att surfa skånskt, läs denna artikel i DN.

Bada

Sandstranden lockar många besökare under sommaren. Vid kraftig vind finns risk för undervattensströmmar. Bad sker på egen risk. På badstranden längst i söder får du inte ta med hund 1 juni-31 augusti. Läs mer nedan om regler i naturreservatet.

Spana ovanliga växter

På de torra strandängarna kan du hitta den ovanliga sandliljan, som blommar i juni. I backarna kan du också spana efter tofsäxing, sandtimotej och fältsippa, liksom en mängd fjärilar och insekter. Projektet SandLife har gynnat både flora och fauna som t ex fältpiplärkan.

Bo och äta

Det finns gott om caféer, restauranger, vandrarhem, pensionat och hotell i närheten.
Mer information: www.visitystadosterlen.se eller www.simrishamn.se

Hitta hit

Vitemölla ligger mellan Haväng och Kivik. Från väg 9 är det skyltat mot Vitemölla för den södra parkeringen, mot Haväng för den norra. SkåneExpressen mellan Kristianstad-Simrishamn stannar 600 meter från den södra parkeringen.

Med bil+

Från väg 9 är det skyltat mot Vitemölla för den södra parkeringen och mot Haväng för den norra.

Med buss+

SkåneExpressen 3 mellan Kristianstad och Simrishamn går alla dagar till två hållplatser i anslutning till strövområdet - Vitemölla Källebacken och Ängdala. Läs mer i tidtabell för SkåneExpressen 3. 

Från Vitemölla Källebacken är det ca 600 meter till den södra parkeringen, längs med asfaltväg in i byn. Från Ängdala måste du gå en bit längs med väg 9, som är relativt hårt trafikerad. Du tar dig sedan på stigar genom betade hagmarker och längs grusväg genom Havängs sommarby in i strövområdet.

Ladda ner & beställ

Ladda ned kartor och foldrar digitalt över våra strövområden.

Beställ broschyrer och kartor

Bra att veta

Naturreservat

Hela Vitemölla strövområde består av naturreservaten Haväng och Vitemölla strandbackar. Det betyder att särskilda bestämmelser gäller för området som innebär vissa inskränkningar i Allemansrätten. Du får t ex inte ha hunden okopplad, tälta, elda utanför anvisade platser, ställa upp husvagn och husbil kl 00.00-06.00, ta med hund på badstranden i södra delen av Vitemölla i perioden 1 juni-31 aug (se karta i föreskrifterna).
Föreskrifter för Vitemölla på Länsstyrelsens webb

SandLife

Inom ramen för EU-projektet SandLife har en stor rad insatser gjorts för att bevara och återskapa de unika sandmarkerna i området, där Stiftelsen Skånska Landskap varit en av aktörerna.
Mer information på sandlife.se

Välj gärna mellersta parkeringen

  • Vitemölla strövområde har många besökare vissa helger. Parkera gärna vid mellersta parkeringen, infart "Havängs sommarby", istället för vid Haväng samt Vitemölla by. Busshållplats finns också längs väg 9 och därifrån har du en kort sträcka att gå ned till strövområdet.

  • Besökscentra (0)
  • Hållplats (2)
  • Parkering (3)
  • Rastplats (2)
  • Stuga (0)
  • Vindskydd (0)