Om Vitemölla

Vitemölla strövområde är långa stränder, betade strandängar, blommande backlandskap, knotiga tallar och regnskogsliknande lövskog. Tänk på att hela strövområdet är naturreservat där t ex hunden måste vara kopplad året om. Här vandrar du på omarkerade naturstigar på sandsstäppen, badar eller njuter av naturens lugn. Du kan även besöka utemuseum som Stenörens ålabod eller Lindgrens länga. Naturvårdsarbetet SandLife har lett till positiva resultat i strandmarkerna genom insatser från bl a oss på Stiftelsen Skånska Landskap som tar hand om hela strövområdet.

Göra och uppleva

Vandra och promenera

I Vitemölla finns omarkerade mindre naturstigar som du kan vandra på tack vare Stiftelsen Skånska Landskap. Upptäck t ex Klammersbäckravinen som går i spännande svämlövskog av klibbal, bok och lönn där både forsärla och kungsfiskare finns. Strax norr om uppe på höjden finns också vacker gammal tallskog med mer omarkerad stig att vandra på. Hämta vandringskarta över Vitemölla. Hela strövområdet är naturreservat, vilket innebär att du t ex måste koppla hunden året om. Hundar och husdjur får inte vistas på stränder sommartid (läs mer nedan). Arbetet med att restaurera strandmarker har pågått i flera år i området i projektet SandLife med insatser från bl a Stiftelsen Skånska Landskap. Läs mer längst ned på sidan. Skåneleden passerar genom området.

Spana ovanliga växter och fåglar

På de torra strandängarna kan du hitta den ovanliga sandliljan, som blommar i juni. I backarna kan du också spana efter tofsäxing, sandtimotej och fältsippa, liksom en mängd fjärilar och insekter. Projektet SandLife har gynnat både flora och fauna som till exempel den sällsynta fältpiplärkan. Den gråbruna fågeln smälter väl in i det sandiga öppna landskapet där den stortrivs. Inne i lövskogen längs Verkeån och Klammersbäck kan du få syn på blåskimrande kungsfiskare, men även forsärla.

Hundar ska alltid vara i koppel

Hela Vitemölla strövområde är naturreservat och här ska hunden alltid hållas i fysiskt koppel. Under perioden 1 juni till och med 31 augusti får inga hundar eller andra husdjur vistas på stranden söder om Verkeån, se markerat område på kartan, enligt Länsstyrelsen. Från den 1 juni till den 31 augusti får hundar heller inte vara på de offentliga badplatserna t ex norr om Verkeån, enligt Simrishamns lokala ordningsföreskrifter.

Besök utemuseum

Det gamla korsvirkeshuset Lindgrens länga rymmer idag ett utemuseum, som berättar om omgivningarna och dess historia. Stiftelsen Skånska Landskap äger huset medan Regionmuseet Kristianstad och Havängs museiförening ansvarar för museet. Stiftelsen Skånska Landskap äger även Stenörens ålabod och det röda huset strax söder om. Dessa hus rymmer utställningar om människorna som levde i bygden förr, fiskehistoria mm. Vid Örakaren finns idag åtta små anlagda vattenfall. Informationstavlor berättar om hur de använts.

Se gravar och fornlämningar

Norr om Vitemölla strövområde imponerar den omtalade Havängsdösen, en stenkammargrav från yngre stenåldern, placerad mitt uppe på de böljande kullarna. Visste du att graven var helt gömd nere i sanden fram till 1843 då en storm blåste bort sanden? Söder om Klammersbäck finns även Höga stenar som är ett gravfält av 17 resta stenar som inte är så höga, men likväl pampiga (se placering på kartan). Rester från stenåldersbyn Maletofta finns på ängen i Klammersbäcks västra del. Du når just denna enklast via väg 9 och avfart Havängs sommarby där vår parkering finns. Området kring Verkeån är också rikt på fornlämningar som skvallrar om det öppna odlingslandskapet som fanns här under förhistorisk tid. Där Verkeån mynnar ut i havet låg på 1600-talet en hamn, vars vågbrytare i form av bland annat pålar syns när det blir lågvatten.

Rida

Du får rida i strövområdet, men bara inom det markerade området på kartan och aldrig på den centrala  gångstigen som går rakt genom området. Av hänsyn till övriga besökare och djurlivet ber vi dig respektera de restriktioner som finns. Du ansvarar för att mötet med andra besökare sker på ett för alla parter säkert sätt. Sakta gärna av till skritt när du möter gående.

1 september – 31 maj: Det är tillåtet att rida inom markerat område på kartan samt på sandstranden.

1 juni – 31 augusti: Ridning är endast tillåtet inom markerat område på kartan. Rid aldrig närmre än 10 meter från den centrala gångstigen. Det är endast tillåtet att rida ett kort stycke på stranden vid Verkeån i områdets nordligaste del. Här är det upplockningstvång och allt hästbajs ska tas bort från stranden – för att sedan läggas på närmsta gräsmark, bort från stigar där människor går.

Fiska

Kusten längs Hanöbukten är känd för sitt havsöringsfiske, särskilt under vårvintern. Tänk på att det är fiskeförbud för lax och öring från 15 september till 31 december, samt kring åmynningarna vid Mölleån, Klammersbäck och Verkeån fram till 30 april.

Vågsurfa

Vid rätt vindar går det utmärkt att vågsurfa i Vitemölla, framför allt i södra delen. Kolla in vindprognosen och läs också på surfsajter om aktuella ställen. Ha med dig kompis när du surfar då strömmar kan uppstå i vattnet. Om du vill inspireras att surfa skånskt, läs artikel i DN.

Bada

Sandstranden lockar många besökare under sommaren. Vid kraftig vind finns risk för undervattensströmmar. Bad sker på egen risk. Läs mer om hundar och husdjur på stranden ovan.

Tänk på att Vitemölla är naturreservat med regler och tänk på #allemansskyldigheten

I naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar finns mycket känslig natur och djurliv. Här gäller speciella regler: du får inte ha okopplad hund, inte elda utanför fast grillplats (se karta), inte heller tälta och ställa upp husbil/husvagn kl 00-06. Du får bara rida i vissa delar av området (se karta).Tänk alltid på Allemansrätten & skyldigheten. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera. Läs mer om Allemansrätten

Bo och äta

Det finns gott om caféer, restauranger, vandrarhem, pensionat och hotell i närheten.
Mer information: www.visitystadosterlen.se eller www.simrishamn.se

Hitta hit

Vitemölla ligger mellan Haväng och Kivik. Från väg 9 är det skyltat mot Vitemölla för den södra parkeringen, mot Haväng för den norra. SkåneExpressen mellan Kristianstad-Simrishamn stannar 600 meter från den södra parkeringen.

Med bil+

Från väg 9 är det skyltat mot Vitemölla för den södra parkeringen och mot Haväng för den norra.

Med buss+

SkåneExpressen 3 mellan Kristianstad och Simrishamn går alla dagar till två hållplatser i anslutning till strövområdet - Vitemölla Källebacken och Ängdala. Läs mer i tidtabell för SkåneExpressen 3. 

Från Vitemölla Källebacken är det ca 600 meter till den södra parkeringen, längs med asfaltväg in i byn. Från Ängdala måste du gå en bit längs med väg 9, som är relativt hårt trafikerad. Du tar dig sedan på stigar genom betade hagmarker och längs grusväg genom Havängs sommarby in i strövområdet.

Bra att veta

Naturreservat

Hela Vitemölla strövområde består av naturreservaten Haväng och Vitemölla strandbackar. Det betyder att särskilda bestämmelser gäller för området som innebär vissa inskränkningar i Allemansrätten. Du får t ex inte ha hunden okopplad, tälta, elda utanför anvisade platser, ställa upp husvagn och husbil kl 00.00-06.00, ta med hund på badstranden i södra delen av Vitemölla 1 juni-31 aug (se karta i föreskrifterna). Du får ej heller ha hund på stranden på övriga offentliga badplatser, enligt kommunen.
Föreskrifter för Vitemölla på Länsstyrelsens webb

SandLife

Inom ramen för EU-projektet SandLife har en stor rad insatser gjorts för att bevara och återskapa de unika sandmarkerna i området, där Stiftelsen Skånska Landskap varit en av aktörerna.
Mer information på sandlife.se

Förbud mot husbilar nattetid & info om P för cyklar

  • På parkeringar i Vitemölla strövområde och naturreservat råder förbud mot att parkera husbilar kl 00-06 pga det känsliga fågel- och djurlivet.

  • Den mellersta parkeringen vid infart Klammersbäck (markerad som P samt cykelsymbol i kartan) är numera endast en cykelparkering, dvs inga obehöriga bilar får köra in. Detta efter en överenskommelse med privata vägföreningen.

  • Besökscentra (0)
  • Hållplats (2)
  • Parkering (2)
  • Rastplats (2)
  • Stuga (0)
  • Vindskydd (0)