Om Grytåsa

Grytåsa strövområde passar för kortare vandringar på någon av de tre markerade lederna. Möllers skog är en av få skogar med skogsbete, och här möter du betande djur sommartid. I Flinka sjö är fågellivet rikt och från den getryggsformade åsen norr om sjön får du fin utsikt över området. Vi på Stiftelsen Skånska Landskap tar hand om hela strövområdet.

Göra och uppleva

Vandra och promenera

Stiftelsen Skånska Landskap har två markerade vandringsleder i området på 4,4 och 3,3 kilometer. Här finns också en ridled som även går att vandra på. Från parkeringsplatsen går också en skogsbilväg västerut för dig med barnvagn eller rullstol. Grillplatsen längs vägen är tillgänglighetsanpassad. Skåneleden passerar även genom området. Hämta karta över Grytåsa strövområde. Vandringslederna syns även i appen Outdooractive.

Spana efter fåglar

Flinka sjö lockar många fågelarter, som enkelbeckasin, gräsänder, krickor, knipor, sångsvanar, brun kärrhök och tranor. Invid sjön finns ett utsiktstorn.

Cykla

Det går att cykla på skogsbilvägar och på den allmänna vägen som går igenom området.

Rida

Det finns en ridled, Hästskostigen, på 3,3 km som kan användas för den som rider, men kan också nyttjas till fots.

Bo

Det finns ett vindskydd i anslutning till Skåneleden söder om parkeringsplatsen.

Äta

Det finns fyra rastplatser i området med iordningsställda bord och bänkar.

Tänk på #allemansskyldigheten

Tänk på Allemansrätten & skyldigheten. Elda och grilla säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Sov ute en natt på ett ställe. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera. Hunden måste vara kopplad 1 mars-20 aug, gärna året om av hänsyn till andra besökare och djurliv. Läs mer om Allemansrätten.

I närheten

Äta, bo och göra i närheten av strövområdet: se Örkelljunga kommun, www.orkelljunga.se eller visitskane.se

Hitta hit

Området ligger sydväst om Örkelljunga. Från E4 ta avfart 71 mot Trafikplats Ljungaskog och samåkningsparkeringen. Följ sedan Skåneleden in i området.

Med buss+

SkåneExpressen 10, Örkelljunga-Helsingborg C, stannar vid "Ljungaskog Grytåsavägen" norr om strövområdet. Härifrån är det ca 2 km längs med en grusvägar, som till en början går parallellt med stora vägen för att sedan korsa E4:an och ta dig till områdets centrala parkering. Busslinjen går dagligen. Läs mer i tidtabell för SkåneExpressen 10.

Med bil+

Från E4:an ta avfart 71 mot Trafikplats Ljungaskog till samåkningsparkeringen och följ Skåneleden till fots in i området. Alternativt fortsätt på samma väg och sväng av mot Grytåsa för att ta dig till parkeringarna Grytåsa centrum och Flinka sjö.

Gps till parkering

Grytåsa centrum:
WGS84 DDM 56°15.335'N, 13°13.648'E
RT90 6239379, 1340248

Flinka sjö:
WGS84 DDM 56°15.320'N, 13°15.283'E
RT90 6239289, 1341935

  • Besökscentra (0)
  • Hållplats (1)
  • Parkering (3)
  • Rastplats (7)
  • Stuga (0)
  • Vindskydd (1)