Om Djurholmen

Djurholmen strövområde på Hallandsåsens södra branter är en plats för dig som söker det avskilda och tysta. I denna vildmark hittar du Stiftelsen Skånska Landskaps markerade vandringsleder över en väldig mosse, in i en bäckravin med små vattenfall och genom omväxlande bok- och barrskog. Djurholmamossen är en av få bevarade högmossar i Skåne, där du kan möta både orre och älg. Mossen är naturreservat, så tänk på att hunden alltid måste vara kopplad och att det är förbjudet att elda.

Göra och uppleva

Vandra och promenera

Stiftelsen Skånska Landskap har flera markerade vandringsleder i Djurholmen. Mossestigen på 3,8 km, Källstigen på 1,5 km samt Gubbalyckestigen på 1,5 km. Stigarna korsar varandra så att det är möjligt att vandra längre. Hämta karta och kartfolder här. Lederna finns även i appen Viewranger. Trots att området är litet är variationen stor. Tänk på att hunden alltid måste vara kopplad i naturreservatet Djurholmamossen.

Grilla och fika ute

Det finns flera iordningställda grillplatser i skogen nära parke­ringen. i naturreservatet Djurholmamossen finns ytterligare en rastplats. Tänk på att du aldrig får elda och grilla i naturreservatet, endast vid fasta grillplatser vid parkeringen.

Besök unik mosse

Naturreservatet Djurholmamossen är en av få bevarade högmossar i Skåne med öppen mosse, laggkärr, barr- och lövsumpskogar på Hallandsåsen. Djurholmamossen ingår - liksom Århultsbäcken - i Natura 2000, EU:s nätverk för skyddsvärda naturmiljöer. Vandra ut på mossen på spångar och lär dig mer om mossen via informationsskyltar.

Spana efter vilt

Bäst spanar du kanske efter vilt från det åtta meter höga utsiktstornet på mossen. Gå upp tidigt i gryningen så får du kanske se älg.

Hör orren spela

Störst chans att se orre och tjäder är under våren och särskilt i gry­ningen. Tupparnas spel under april–maj är inte helt olikt en riddartornering.

Tänk på att du är i ett naturreservat med regler och tänk på #allemansskyldigheten

Hela Djurholmamossen är ett naturreservat med känsligt fågelliv, insekter, djur och natur. Koppla hunden året om och elda aldrig där (fasta grillplatser syns på vår karta). Läs mer om alla reservatsregler. Tänk alltid på Allemansrätten & skyldigheten. Elda säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Sov ute en natt på ett ställe. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera. Läs mer om Allemansrätten.

Känn historiens vingslag

Överallt hittar du spår, stenhögar, ruiner och odlingsrösen efter dem som en gång levt här. Längs Källstigen finns särskilt många rester, bland annat en välvd jord­källare.

Plocka bär och svamp

På sensommaren kan du plocka blåbär och vildhallon, på hösten lingon och kantareller. Tranbären mognar sent och smakar bäst efter frosten, då de är som sötast.

I närheten

Äta, bo och göra i närheten av strövområdet: se Ängelholms kommun, www.engelholm.se eller visitskane.se

Hitta hit

Djurholmen ligger på Hallandsåsens södra sluttningar. Från E6 ta avfart Hjärnarp (avfart 37), kör mot Hjärnarp och följ skyltarna mot Djurholmen. Från Hjärnarp är det ca 8 km. Buss 507 Ängelholm-Munka Ljungby-Svenstorp går vardagar samt lördagar. Läs mer nedan.

Med bil+

Kör av E6 vid avfart Hjärnarp (avfart 37), kör mot Hjärnarp och följ skyltarna mot Djurholmen därifrån i ca 8 km. Den sista sträckan går på grusväg. Skylten "Här slutar allmän väg" kan du bortse ifrån. Parkeringen ligger några minuter längre fram, efter att du svängt höger vid en sista mindre vägvisningsskylt.

Gps till parkering

WGS84 DDM 56°20.452'N, 13°1.735'E
RT90 6249350, 1328330

Med buss+

Regionbuss 507 Ängelholm-Munka Ljungby-Svenstorp går vardagar och lördagar. Bussen stannar vid Hjärnarp torget. Därifrån är det ca 1 mil att gå till Djurholmen längs mindre väg. Läs mer i tidtabell för buss 507. 

Ladda ner & beställ

Ladda ned kartor och foldrar digitalt över våra strövområden.

Beställ broschyrer och kartor

Bra att veta

Naturreservat

Djurholmamossen är sedan våren 2016 naturreservat. Det betyder att särskilda bestämmelser gäller för området som innebär vissa inskränkningar i allemansrätten. Du får t ex aldrig ha hunden okopplad i naturreservatet och du får inte heller elda eller grilla där - endast vid fasta grillplatser vid parkeringen.

Föreskrifter för Djurholmen på Länsstyrelsens webb

  • Besökscentra (0)
  • Hållplats (0)
  • Parkering (1)
  • Rastplats (3)
  • Stuga (0)
  • Vindskydd (0)