Om Breanäs

Breanäs strövområde kallas ibland Sveriges sydligaste vildmark. I det lilla området längs Immelns västra strand möter du Stiftelsen Skånska Landskaps markerade vandringsleder i trollskog med mossbevuxen mark, blandskog, blöta myrar, betad skog och små vikar längs Immeln. Rester från tjärdalar, övergivna stenbrott och ruiner från torp och boplatser vittnar om spår efter människan. Här kan du paddla kanot, bada och fiska. Vi på Stiftelsen Skånska Landskap tar hand om hela strövområdet.

Göra och uppleva

Vandra och promenera

Stiftelsen Skånska Landskap har två markerade vandringsleder på 3,4 samt 2 km, Sjöstigen samt Stenstigen, som går genom mossklädd trollskog, jättestenar, gles barrskog och tjärdalar En kortare tillgänglig slinga på 0,3 km finns också. Hämta karta för att läsa mer om området. Lederna syns även i appen Outdooractive. Vill du vandra längre är det bara att följa Skåneleden norrut så kom­mer du till angränsande Kullaskogen. 

Paddla kanot/kajak och öluffa

Immelns sjösystem är perfekt att utforska från kanoten eller kajaken som kan glida runt i den "miniskärgård" som finns. Ö-luffa och vandra är ett härligt sätt att upptäcka naturen på. Kanoterna hyr du på Immelns kanotcentrum eller ta med egen. Tänk på att flera av öarna är fågelskyddade under hela eller del av året, vilket innebär att du till exempel inte får gå i land. Flera naturreservat finns också kring Immeln. Immelns kanotcentrum har gjort en tydlig karta över ösystemet, vindskydd och var du kan gå iland.

Stenar med historia att berätta

Den karga marken i området har varit boplats för jordbrukare och boskapsskötare under lång tid, vilket flera ruiner och stenmurar vittnar om. Runt sekelskiftet 1900 arbetade många i trakten som stenhuggare och i området finns flera gamla övergivna stenbrott där man bland annat brutit granit till grindstolpar och kantstenar. Centralt i området finns också resterna av ett stenbrott, där svart diabas brutits under lång tid. Diabasen var särskilt eftertraktad av bildhuggare.

Rester från tjärdalar

Att framställa tjära var en viktig näring långt in på 1900-talet och den som är extra uppmärksam kan hitta resterna från flera tjärdalar (syns även på kartan), det vill säga diken där man brände tallstubbar för att göra tjära. De brinnande tallstubbarna krävde ständig passning och ofta bodde man i skogen under den tiden. Efter en vecka var högen med stubbar förvandlad till tjära, som sipprade ut genom hålet vid tjärdalens botten. På vissa ställen finns även rester av beckkokare, där tjäran kokades till beck.

Viktig transportled

Sjön Immeln var länge en viktig transportled och Breanäs var en av knutpunkterna. Sten och tjära fraktades med båt till andra sidan sjön för att sedan transporteras vidare med järnväg till Kristianstad och Åhus. Idag är det mer rofyllt på sjön, och det är endast en och annan kanot som glider fram på sjön.

Vandra och gör historisk avstickare

Nordväst om Breanäs, finns angränsande Kullaskogen. Vandra dit genom mossmark, små bäckar, spänger, slåtterängar och hamlade träd 9 km för att komma till Rodatorpet, ett soldattorp från tidigt 1800-tal som hålls öppet för allmänheten. Torpet är inrett som det såg ut för en soldatfamilj på 1800-talet. Här arrangeras guidningar och olika aktiviteter. Här ligger också ett nybyggt vindskydd, "Frame", som skapats i projektet Arknat. I Kullaskogen finns även knuttimrade Sporrakulla gård med en historia som sträcker sig ända till 1700-talet.  En knapp kilometer väster om Sporrakulla går en förbindelseled (5 km) ned till Sibbhult där busshållplats finns för dig som ta bussen ned mot Breanäs (från Lönsbodavägen får du gå några km.) Läs mer om www.rodatorpet.se

Övernatta

Slå läger med utsikt över sjön. Lägerplatsen i områdets södra del har vindskydd och grillplats och är i första hand tänkt för kanotister och vandrare. Strax utanför strövområdet finns även Breanäs hotell som har glamping delar av året. 

Bada

Det finns en kommunal badplats i områdets sydöstra del.

Fiska

Du kan fiska bland annat abborre, brax, gädda, mört, sik och öring i Immeln. Kom ihåg att lösa fiskekort via Immeln Fiske eller Ifiske.

Tänk på #allemansskyldigheten

Tänk på Allemansrätten & skyldigheten. Elda och grilla säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Sov ute en natt på ett ställe. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera. Hunden måste vara kopplad 1 mars-20 aug, gärna året om av hänsyn till andra besökare och djurliv. Läs mer om Allemansrätten.

I närheten

Mer info om att äta, bo och göra i närheten av strövområdet: se www.ostragoinge.se eller visitskane.se

Hitta hit

Från Lönsbodavägen är det skyltat mot Breanäs. Buss 541 Sibbhult-Lönsboda stannar på hållplats Breanäs Lönsbodavägen (vardagar), därifrån är det 800 meter på mindre väg in i strövområdet. Bussen beställs i förväg via Skånetrafiken. Tidtabell finns nedan.

Med bil+

Från Lönsbodavägen är det skyltat mot Breanäs. Ta sedan tredje grusvägen till höger (i dagsläget finns ingen skyltning här). Efter ungefär 300 m kommer du fram till parkeringen som ligger på vänster sida.

Med buss+

Regionbuss 541 mellan Sibbhult och Lönsboda går vardagar och stannar på hållplats "Breanäs Lönsbodavägen". Därifrån är det ca 800 meter på mindre väg in i strövområdet. Bussen beställs i förväg via Skånetrafiken. Läs mer i tidtabell för buss 541.

Gps till parkering

WGS84 DDM 56°16.797'N, 14°17.793'E
RT90 6240126, 1406553

  • Besökscentra (0)
  • Hållplats (1)
  • Parkering (1)
  • Rastplats (3)
  • Stuga (0)
  • Vindskydd (1)