Nätverk utomhuspedagogik

4 x inspirationscafé för pedagoger

Fyra inspirationscaféer arrangeras under 2019. Temat har hittills varit Småkryp, Skogen - en plats för lärande samt Höstinspiration. Sista träffen i december har tema Vinterkreativitet.

Under 2019 arrangeras fyra inspirationscaféer för alla som arbetar med lärande i utomhusmiljö. Om du vill vara med på inbjudnings/sändlistan så maila dina kontaktuppgifter till bokning@skanskalandskap.se Du är välkommen att komma till ett eller flera tillfällen. Du kan vara lärare, fritidspedagog, kulturarbetare, naturvägledare, skolledare eller på annat sätt jobba med lärande i utemiljö. 

Träff 4: 6 december kl 13 - 15.45

TEMA: Vinterkreativitet

Nu börjar det lacka mot jul och årets slut. Med naturliga material tvistar vi till det traditionella julpysslet och skapar alster för både lust och fägring. Dunja Kalk från Plura Divisa delar med sig av sin rEKOunika kreativitet med hjälp av pepparkaksformar, ull, kottar, papper och stearin. 

Ta gärna med dig ett tjugotal tall- och bokkottar.

Vi summerar även 2019 års inspirationscaféträffar och spånar ideér och behov inför 2020 tillsammans. 

För vem: Alla som arbetar med inspiration och lärande i utomhusmiljö. Exempelvis Lärare, fritidspedagoger, kulturarbetare, föreningsaktiva, naturvägledare, skolledare m.fl

Plats: Fulltofta Naturcentrum, på Fulltofta strövområde Hörby

Kostnad: Kostnadsfri workshop. Afternoon tea, glögg, scones med julig smak finns för alla mot en kostnad.

Anmälan: Senast den 28 november till bokning@skanskalandskap.se Begränsat antal deltagare!

 

Tidigare träffar:

Träff 3: 4 oktober kl 13 - 15.45

TEMA: Höstinspiration

Naturen är snillrikt uppbyggd på ett sätt där allt är beroende av och samverkar med varandra. Med ett smakprov från höstens projekt ”Vi möts i skogen” vill Stiftelsen Skånska Landskaps pedagoger ge inspiration till hur vi genom utomhuspedagogik arbetar med temat biologisk mångfald, näringskedjor och näringsvävar på ett lekfullt och lättförståeligt sätt. Följ med på höstvandring i Fulltofta strövområde där vi stannar till för olika övningar och lekar.

För vem: Alla som arbetar med inspiration och lärande i utomhusmiljö. Exempelvis Lärare, fritidspedagoger, kulturarbetare, föreningsaktiva, naturvägledare, skolledare m.fl

Plats: Fulltofta Naturcentrum, på Fulltofta strövområde Hörby

Kostnad: Kostnadsfritt för er. Vi bjuder på Afternoon tea med scones.

Anmälan: Senast den 27 september till bokning@skanskalandskap.se Begränsat antal deltagare!

Träff 2: 3 maj, kl 13 - 15.45

TEMA: Skogen - en plats för lärande

Hur kan praktiskt skolarbete bedrivas i skogen? Hur kan du med hjälp av skogen kombinera teori och praktik i ämnesintegrerat lärande? Tillsammans i skogen gör vi konkreta utomhuspedagogiska övningar som du kan inspireras av i ditt eget arbete med elever i skogen. 

Dagen leds av Helen Andersson från Skogen i Skolan som är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

För vem: Alla som arbetar med inspiration och lärande i utomhusmiljö. Exempelvis Lärare, fritidspedagoger, kulturarbetare, föreningsaktiva, naturvägledare, skolledare m.fl

Plats: FNC/Fulltofta Naturcentrum, Hörby

Anmälan: Anmäl till bokning@skanskalandskap.se

Kostnad: Kostnadsfritt.

Övrig info: Både inom- och utomhus. Kläder efter väder. Avslutar med afternoon tea och scones. Begränsat antal deltagare.

 

Träff 1: 15 mars, kl 13 - 15.45

TEMA: Hitta, studera och lär om småkrypens spännande värld

Hjulspindlar, bärfisar, vilda bin och gråsuggor, de är alla viktiga och faktiskt ganska häftiga att titta närmre på. Men det finaste är ändå att de finns på nära håll bara du tar ett steg ut i närmaste park, skog eller grönområde.

Men hur studerar man småkryp tillsammans med barn på ett roligt och lärorikt sätt? Med enkla knep som småkrypsfällor, sorteringsövningar, experiment och lekar så lär vi oss mer om småkryp och genom dom hur naturen fungerar. Vem är det som städar bort förra årets blad, pollinerar våra blommor och förser fåglarna med mat till deras ungar? Vi lär oss att sortera och gruppera småkryp, ta reda på vad vi har hittat och lär oss namnet på några vanliga arter, helt i linje med LGR 11.

För vem: Alla som arbetar med inspiration och lärande i utomhusmiljö. Exempelvis lärare, fritidspedagoger, kulturarbetare, föreningsaktiva, naturvägledare, skolledare mfl.

Plats: Fulltofta Naturcentrum, Hörby.

Anmälan: Anmäl till bokning@skanskalandskap.se senast 11 mars. Begränsat antal platser.

Kostnad: Kostnadsfritt.

Övrig info: Både inom- och utomhus. Kläder efter väder. Avslutar med afternoon tea och scones. Begränsat antal deltagare.

 

Övergripande syfte med utomhuspedagogiska inspirationscaféer

Intentionen är att alla som arbetar med lärande i utomhusmiljö kan träffas för att lära känna varandra, dela erfarenheter, få inspiration och få med sig praktiska exempel genom workshops, lekar och kreativa övningar. Datum för de övriga tre träffarna kommer att läggas ut här senare under våren.

FNC - en plattform för nätverkande

I vårt uppdrag från Region Skåne ingår att bygga upp en plattform för nätverkande mellan olika utomhuspedagogiska aktörer i Skåne, och vara den samlande och drivande aktören kring detta. Inspirationscaféerna är en del i arbetet med att bygga upp ett centrum för kreativt lärande i Fulltofta.