Nätverk utomhuspedagogik

4 x inspirationscafé

Fyra inspirationscaféer arrangeras under 2019. I mars är temat är temat Småkryp och i maj är temat Skogen - en plats för lärande. Teman för höstens träffar är inte klara än.

Under 2019 arrangeras fyra inspirationscaféer för alla som arbetar med lärande i utomhusmiljö. Om du vill vara med på inbjudnings/sändlistan så maila dina kontaktuppgifter till bokning@skanskalandskap.se Du är välkommen att komma till ett eller flera tillfällen. Du kan vara lärare, fritidspedagog, kulturarbetare, naturvägledare, skolledare eller på annat sätt jobba med lärande i utemiljö. Läs mer om träffarna:

 

Träff 1: 15 mars, kl 13 - 15.45

TEMA: Hitta, studera och lär om småkrypens spännande värld

Hjulspindlar, bärfisar, vilda bin och gråsuggor, de är alla viktiga och faktiskt ganska häftiga att titta närmre på. Men det finaste är ändå att de finns på nära håll bara du tar ett steg ut i närmaste park, skog eller grönområde.

Men hur studerar man småkryp tillsammans med barn på ett roligt och lärorikt sätt? Med enkla knep som småkrypsfällor, sorteringsövningar, experiment och lekar så lär vi oss mer om småkryp och genom dom hur naturen fungerar. Vem är det som städar bort förra årets blad, pollinerar våra blommor och förser fåglarna med mat till deras ungar? Vi lär oss att sortera och gruppera småkryp, ta reda på vad vi har hittat och lär oss namnet på några vanliga arter, helt i linje med LGR 11.

För vem: Alla som arbetar med inspiration och lärande i utomhusmiljö. Exempelvis lärare, fritidspedagoger, kulturarbetare, föreningsaktiva, naturvägledare, skolledare mfl.

Plats: Fulltofta Naturcentrum, Hörby.

Anmälan: Anmäl till bokning@skanskalandskap.se senast 11 mars. Begränsat antal platser.

Kostnad: Kostnadsfritt.

Övrig info: Både inom- och utomhus. Kläder efter väder. Avslutar med afternoon tea och scones. Begränsat antal deltagare

 

Träff 2: 3 maj, kl 13 - 15.45

TEMA: Skogen - en plats för lärande

Hur kan praktiskt skolarbete bedrivas i skogen? Hur kan du med hjälp av skogen kombinera teori och praktik i ämnesintegrerat lärande? Tillsammans i skogen gör vi konkreta utomhuspedagogiska övningar som du kan inspireras av i ditt eget arbete med elever i skogen. 

Dagen leds av Helen Andersson från Skogen i Skolan som är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

För vem: Alla som arbetar med inspiration och lärande i utomhusmiljö. Exempelvis Lärare, fritidspedagoger, kulturarbetare, föreningsaktiva, naturvägledare, skolledare m.fl

Plats: FNC/Fulltofta Naturcentrum, Hörby

Anmälan: Anmäl till bokning@skanskalandskap.se

Kostnad: Kostnadsfritt.

Övrig info: Både inom- och utomhus. Kläder efter väder. Avslutar med afternoon tea och scones. Begränsat antal deltagare.

 

Övergripande syfte med utomhuspedagogiska inspirationscaféer

Intentionen är att alla som arbetar med lärande i utomhusmiljö kan träffas för att lära känna varandra, dela erfarenheter, få inspiration och få med sig praktiska exempel genom workshops, lekar och kreativa övningar. Datum för de övriga tre träffarna kommer att läggas ut här senare under våren.

FNC - en plattform för nätverkande

I vårt uppdrag från Region Skåne ingår att bygga upp en plattform för nätverkande mellan olika utomhuspedagogiska aktörer i Skåne, och vara den samlande och drivande aktören kring detta. Inspirationscaféerna är en del i arbetet med att bygga upp ett Upplevelsepedagogiskt centrum för kreativt lärande i Fulltofta.