Nätverk utomhuspedagogik

4 x inspirationscafé för pedagoger

Fyra inspirationscaféer arrangeras under 2020. Första träffen är den 13 mars då vi har glädjen att välkomna Zanna Friberg från Skånes Hembygdsförbund. Tema: Att läsa landskapet.

Under 2020 arrangeras fyra inspirationscaféer för alla som arbetar med lärande och upplevelser i utomhusmiljö. Om du vill vara med på inbjudnings/sändlistan så maila dina kontaktuppgifter till bokning@skanskalandskap.se Du är välkommen att komma till ett eller flera tillfällen. Du kan vara lärare, fritidspedagog, kulturarbetare, naturvägledare, skolledare eller på annat sätt jobba med lärande i utemiljö. 

Träff 1: 13 mars kl 13 - 15.45

TEMA: Att läsa landskapet

Runt om oss i landskapet finns spåren av människors liv och öden, vad som ser ut att vara en naturlig glänta i skogen kan vara någons gamla trädgård, en till synes tom yta kan gömma ett gravfält från svunna tider. 

Hur kan man läsa landskapet för att se spåren efter människor? Hur går man tillväga för att ta reda på mer om det man upptäcker? Hur förmedlar och levandegör man landskapet för andra? 

Vi lär oss att upptäcka ledtrådarna i landskapet som avslöjar att människor en gång varit där och format platsen efter sina behov. Vi utforskar vilka källor som finns för att lära sig mer om en plats och provar hur man kan fördela det vidare.  

För vem: Alla som arbetar med inspiration och lärande i utomhusmiljö. Exempelvis Lärare, fritidspedagoger, kulturarbetare, föreningsaktiva, naturvägledare, skolledare m.fl

Plats: Vi samlas vid Fulltofta Naturcentrum och ger oss sedan ut till torpruinerna Vasahus på Fulltofta strövområde.

Kostnad: Kostnadsfri workshop. Eftermiddagsfika kostar 50 kr. Betalas på plats via swish.

Anmälan: Senast den 5 mars till bokning@skanskalandskap.se Begränsat antal deltagare! Hela dagen genomförs utomhus så kläder efter väder!

Ladda gärna ned inbjudan och sprid till andra.

Övergripande syfte med utomhuspedagogiska inspirationscaféer

Intentionen är att alla som arbetar med lärande i utomhusmiljö kan träffas för att lära känna varandra, dela erfarenheter, få inspiration och få med sig praktiska exempel genom workshops, lekar och kreativa övningar. Datum för de övriga tre träffarna kommer att läggas ut här senare under våren.