Nätverk utomhuspedagogik

4 x Inspirationscafé för pedagoger

Fyra inspirationscaféer arrangeras under 2019. I mars är temat Småkryp, i maj är Skogen - en plats för lärande och i oktober Höstinspiration.

Under 2019 arrangeras fyra inspirationscaféer för alla som arbetar med lärande i utomhusmiljö. Om du vill vara med på inbjudnings/sändlistan så maila dina kontaktuppgifter till bokning@skanskalandskap.se Du är välkommen att komma till ett eller flera tillfällen. Du kan vara lärare, fritidspedagog, kulturarbetare, naturvägledare, skolledare eller på annat sätt jobba med lärande i utemiljö. Läs mer om träffarna:

 

Träff 3: 4 oktober kl 13 - 15.45

TEMA: Höstinspiration

Naturen är snillrikt uppbyggd på ett sätt där allt är beroende av och samverkar med varandra. Med ett smakprov från höstens projekt ”Vi möts i skogen” vill Stiftelsen Skånska Landskaps pedagoger ge inspiration till hur vi genom utomhuspedagogik arbetar med temat biologisk mångfald, näringskedjor och näringsvävar på ett lekfullt och lättförståeligt sätt. Följ med på höstvandring i Fulltofta strövområde där vi stannar till för olika övningar och lekar.

För vem: Alla som arbetar med inspiration och lärande i utomhusmiljö. Exempelvis Lärare, fritidspedagoger, kulturarbetare, föreningsaktiva, naturvägledare, skolledare m.fl

Plats: Fulltofta Naturcentrum, på Fulltofta strövområde Hörby

Kostnad: Kostnadsfritt för er. Vi bjuder på Afternoon tea med scones.

Anmälan: Senast den 27 september till bokning@skanskalandskap.se Begränsat antal deltagare!

 

Tidigare träffar:

 

Träff 1: 15 mars, kl 13 - 15.45

TEMA: Hitta, studera och lär om småkrypens spännande värld

Hjulspindlar, bärfisar, vilda bin och gråsuggor, de är alla viktiga och faktiskt ganska häftiga att titta närmre på. Men det finaste är ändå att de finns på nära håll bara du tar ett steg ut i närmaste park, skog eller grönområde.

Men hur studerar man småkryp tillsammans med barn på ett roligt och lärorikt sätt? Med enkla knep som småkrypsfällor, sorteringsövningar, experiment och lekar så lär vi oss mer om småkryp och genom dom hur naturen fungerar. Vem är det som städar bort förra årets blad, pollinerar våra blommor och förser fåglarna med mat till deras ungar? Vi lär oss att sortera och gruppera småkryp, ta reda på vad vi har hittat och lär oss namnet på några vanliga arter, helt i linje med LGR 11.

För vem: Alla som arbetar med inspiration och lärande i utomhusmiljö. Exempelvis lärare, fritidspedagoger, kulturarbetare, föreningsaktiva, naturvägledare, skolledare mfl.

Plats: Fulltofta Naturcentrum, Hörby.

Anmälan: Anmäl till bokning@skanskalandskap.se senast 11 mars. Begränsat antal platser.

Kostnad: Kostnadsfritt.

Övrig info: Både inom- och utomhus. Kläder efter väder. Avslutar med afternoon tea och scones. Begränsat antal deltagare.

 

Träff 2: 3 maj, kl 13 - 15.45

TEMA: Skogen - en plats för lärande

Hur kan praktiskt skolarbete bedrivas i skogen? Hur kan du med hjälp av skogen kombinera teori och praktik i ämnesintegrerat lärande? Tillsammans i skogen gör vi konkreta utomhuspedagogiska övningar som du kan inspireras av i ditt eget arbete med elever i skogen. 

Dagen leds av Helen Andersson från Skogen i Skolan som är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

För vem: Alla som arbetar med inspiration och lärande i utomhusmiljö. Exempelvis Lärare, fritidspedagoger, kulturarbetare, föreningsaktiva, naturvägledare, skolledare m.fl

Plats: FNC/Fulltofta Naturcentrum, Hörby

Anmälan: Anmäl till bokning@skanskalandskap.se

Kostnad: Kostnadsfritt.

Övrig info: Både inom- och utomhus. Kläder efter väder. Avslutar med afternoon tea och scones. Begränsat antal deltagare.

 

Övergripande syfte med utomhuspedagogiska inspirationscaféer

Intentionen är att alla som arbetar med lärande i utomhusmiljö kan träffas för att lära känna varandra, dela erfarenheter, få inspiration och få med sig praktiska exempel genom workshops, lekar och kreativa övningar. Datum för de övriga tre träffarna kommer att läggas ut här senare under våren.

FNC - en plattform för nätverkande

I vårt uppdrag från Region Skåne ingår att bygga upp en plattform för nätverkande mellan olika utomhuspedagogiska aktörer i Skåne, och vara den samlande och drivande aktören kring detta. Inspirationscaféerna är en del i arbetet med att bygga upp ett centrum för kreativt lärande i Fulltofta.