Natur tillgänglig för alla 2020

Mer aktiv fritid, bättre hälsa och välmående

Stiftelsen Skånska Landskap bjuder in elever och pedagoger från grundsärskolor i ett projekt 2020 för att göra våra strövområden mer tillgängliga för personer med funktionsvariationer. Projektet är ett samarbete med Sparbanken Skåne och ägarstiftelserna Färs och Frosta samt 1826.

Stiftelsen Skånska Landskap bjuder in elever och pedagoger till en heldag i våra strövområden. Detta erbjudande är riktat till utvalda grundsärskolor att delta i ett utvecklingsarbete för att göra våra strövområden mer tillgängliga för personer med funktionsvariationer.

Syfte/ övergripande mål med projektet Natur tillgänglig för alla:
Att locka fler personer med funktionsvariationer ut till stiftelsens olika strövområden. Primär målgrupp är grundsärskolan som genom besök i strövområdena får en berikande skoldag som på sikt kan locka till en aktivare fritid, bättre hälsa och välmående.

Projektmål:
Att utveckla aktiviteter i strövområdena som passar så många som möjligt i målgruppen och som gör att de vill ta sig ut till områdena på sin fritid.
Att identifiera hinder för målgruppen att ta sig ut till strövområden.

Deltagande i projektet innebär att
Steg 1: tillsammans med naturvägledare planera inför det att elever kommer ut i området och testar olika aktiviteter. Hur många elever som deltar per skola är beroende på gruppstorlek och vad som är möjligt att sen utföra 1 utflyktsdag.
Steg 2: tillsammans med sina elever besöka ett strövområde under en heldag.
Steg 3: utvärdera besöket tillsammans med naturvägledare för att utveckla aktiviteterna och tydliggöra hinder.
Deltagande medför inga kostnader för skolan.

När:
Projektet påbörjas med ett inledande möte mellan pedagog/pedagoger och naturvägledare någon gång under mars-april 2020. Det första besöket kan vara på er skola. Inledande möte och planering resulterar i att elever och pedagoger en överenskommen dag besöker ett utvalt strövområde någon gång i augusti-oktober 2020.

Var:
Något av strövområdena Bockeboda, Vedema, Snogeholm eller Klåveröd som ligger nära er. https://www.skanskalandskap.se/strovomraden

Projektet riktar sig till kommunerna:
Kristianstad, Sjöbo, Svalöv, Hässleholm

Anmälan till:
Projektledare Kerstin Engblom Clavijo, kerstin.e.clavijo@skanskalandskap.se, Stiftelsen Skånska Landskap.
Begränsat antal deltagare i projektet (först till kvarn gäller). När ni anmält er får ni en bekräftelse på om ni kommit med och eventuellt uppföljningsmöte bestäms.

I samarbete och med stöd av:
Sparbanken Skåne och dess ägarstiftelser Färs & Frosta och 1826 samt Region Skåne

Mer om Bockeboda

Mäktig skog i Vattenriket

Bockeboda ligger på Nävlingeåsens sluttning, ner mot Kristianstadsslätten. Från Bockatorpet utgår flera av Stiftelsen Skånska Landskaps...

Läs mer

Mer om Vedema

För skogens vänner

Vedema är skog. Dunkel granskog, en del tallskog men också torra bokbackar och fuktdrypande lövskog där du hittar Stiftelsen Skånska...

Läs mer

Mer om Snogeholm

Äventyr mellan sjöarna

I Snogeholm – mellan sjöarna Sövdesjön, Snogeholmsjön och Ellestadssjön - möter du ett skiftande landskap med sandiga hedar, öppna...

Läs mer

Mer om Klåveröd

Lite mer vildmark

Uppe på Söderåsen breder Klåveröds kuperade landskap ut sig med spektakulära klippor, skrevor och dalar, en svåråtkomlig grotta och en...

Läs mer

Övrigt