Varva ned i naturen

Skogsbad, mossmys, månskensvandra

Naturen suddar bort stress, höjer humöret och bidrar till reflektion, visar forskning. En långsam skogspromenad eller att bara sitta ned i mossan kan ge ovärderlig kraft.

Det är väl känt att uteliv i naturen är sätt att återhämta sig och hantera stress (Berto, 2014; WHO, 2016). Forskningen visar också att de positiva mentala effekterna av att vistas ute i naturen och ägna sig åt friluftsliv är minst lika starka som de fysiska (bl a WHO, 2016; Keniger et al, 2013; Lackey, 2019).

Studier visar också att de som har lång och regelbunden naturkontakt uppger att de är mer tillfredsställda med sina liv jämfört med grupper med lägre grad av kontakt med naturen, detta oberoende av utbildning, bostadsort och socioekonomi (Capaldi et al, 2014). Dessutom visar forskning att natur och friluftsliv främjar positiva sinnesstämningar och bromsa negativa sådana, och kan till och med minska depression (WHO, 2016; Banay et al, 2017).

Fyra sätt att varva ned i naturen

Ta en skogspromenad: Ta en runda i skogen eller vid havet, gärna i långsam takt så att du hinner se, ta in dofter och få andra intryck från naturen.

Mossmys: Bege dig till skogen, en bit in från stigen och lägg dig i mossan. Använd gärna liggunderlag. Stäng av mobilen. Blunda och lyssna in skogens ljud.

Månskensvandra: Ta dig till en strand när det är fullmåne och vandra i strandkanten. Ta gärna med en kompis och ficklampa så att du inte blir mörkrädd.

Meta: Att sitta vid en sjö med metspö och vänta in rycket från flötet är en effektiv avslappningsövning. Du kan även ha turen att få hem en fisk till middag.