Vandringar kring 10 km

Sju tips för längre dagsvandringar

Vandra i hundraårig bokskog i Ullstorp i Frostavallen. Strosa bland jätteekar i Fulltofta. Gå vid hav och tallskog i Kronoskogen. Här är sju vandringar kring 10 km.

Har du ett par-tre timmar på dig kan du vandra lite längre. Här är några vandringsleder på cirka 10 km:

Långstorpsslingan, 9,9 km, i Frostavallens strövområde

Förutom en brant sluttning vid Djuraliden är slingan lättgången och följer väl trampade stigar, grusvägar och en gammal fin stenlagd väg i skogen. På flera ställen kan man se ruiner efter gamla sk brydestugor och även en ruin efter en hel gård i Habo. Slingan passerar flera rastplatser. Bland annat kan du stanna till och fika i fin bokskog vid Huggarkojan i Ullstorp där traktens siste skogshuggare bodde.

Dagstorpsslingan 9,3 km, i Frostavallens strövområde

Dagstorpsslingan följer pärlan Dagstorpssjön på flera ställen och passerar två badplatser. Leden går också genom betesmarker och på charmiga grusvägar med betagande utsikt över sjön. Med fiskekort och spö kan man stanna till och fiska längs promenaden. I Dagstorps naturreservat som ligger längs slingan kan du njuta av vackra betesmarker och hagar. Kortare partier går över spång och i stenig terräng.

Vita spåret, 9 km, i Kronoskogen strövområde

Vandra upp och ned i backar och sandvallar i Kronoskogen på vita leden. I väster mellan Råbocka camping och Lasarettslinjen får du motion och backträning över de gröna sandvallarnas branta sluttningar. Var uppmärksam på att leden här går genom terrängcykelområdet och att du därför även kan möta cyklister i spåret. I övrigt går Vita spåret på plan mark.

Magnhilds runda, 9 + 8 km i Fulltofta strövområde

Magnhilds runda går till största delen på naturstig. Du kan välja att ta 9 km som går västerut förbi Prästamöllans fors, fågelsjön Ormapumpan och Nunnäs fälader med öppna beteshagar och gamla ekar som sedan leder till Fulltofta Naturcentrum. Du kan också gå söderut 8 km, först längs Natur- och kulturstigen mot äldre bokskog och kulturmarker med odlingsrösen och torpruiner samt Magnhilds källa innan du kommer tillbaka till Fulltofta Naturcentrum.

Skåneleden Fulltofta Runt, 10 km, i Fulltofta strövområde

Denna rundvandring går mestadels på naturstig, ibland stenigt underlag eller spångad led. Några kortare sträckor går på skogsväg.

Långa spåret + Lilla Klåveröd, ca 8,5 km i Klåveröds strövområde

Kombinera två leder så får du både uppleva magnifik mosse, ängsmark och gammal granskog. Vandra på Långa spåret, 5,2 km som är en skogsstig som går genom både gran- och blandskog, på spång över våtmarken på Traneröds mosse och mellan gamla stengärden på betade ängar vid Grindhus. På flera ställen följer stigen bäcken. Vid Traneröds mosse kan du avvika lite från den märkta slingan för att gå ut på den tillgänglighetsanpassade utsiktsplattformen eller upp i utsiktstornet. Vid mossen fortsätter du på den blåmarkerade leden Lilla Klåveröd, 3,6 km, som är en skogsstig genom varierade landskap: odlad granskog, gammal bokskog, förbi Lilla Klåveröd med sina betade ängsmarker och över Traneröds mosse med sin spångade våtmark.

Blå slingan, 8,1 km, Järavallens strövområde

Vandra dig genom Järavallens varierade natur, där du börjar i åldrig stolt tallskog i väster och fortsätter österut förbi Fågelsjön, genom betesmarker och vidare in i Hofterups mosse med ohävdad björkskog. Här kan du utgå antingen från västra parkeringen eller sydöstra entrén.

 

 

Mer om Kronoskogen

Badliv och sälta

Kronoskogen är salta bad, lång vit sandstrand, unika sandmarker och sanddyner, tallskog. I denna idyll finns Stiftelsen Skånska Landskaps...

Läs mer

Mer om Fulltofta

Något för alla

Fulltofta strövområde är ett vandringsparadis mitt i Skåne. Där finns Fulltofta Naturcentrum med utställningar om naturen, café,...

Läs mer

Mer om Järavallen

Fågelliv och fina rundor

Naturen i Järavallen är skiftande, från hav och strand till djup skog. Stiftelsen Skånska Landskap erbjuder sex markerade vandringsleder,...

Läs mer

Mer om Klåveröd

Lite mer vildmark

Uppe på Söderåsen breder Klåveröds kuperade landskap ut sig med spektakulära klippor, skrevor och dalar, en svåråtkomlig grotta och en...

Läs mer

Mer om Frostavallen

Uteliv året om

Frostavallens strövområde är bokskogar, glittrande sjöar och öppet landskap. Stiftelsen Skånska Landskap och Höörs kommun erbjuder flera...

Läs mer