Vandra på hjul: Elva turer för rullstol och vagn

Hitta till våra tillgängliga strövområden

Rulla ut på trygg träspång vid porlande å eller ta dig ned till utsiktsplattform med havsutsikt. I elva av våra 19 strövområden finns stigar, spångar eller plattformar som är barnvagns- och rullstolsvänliga.. Våra tillgängliga leder är alltid markerade som en röd linje i kartan. Till några av dem kan du även ta färdtjänst via Skånetrafiken.

Frostavallens strövområde - ta dig runt en sjö

Den knappt 3 kilometer långa stigen runt Vaxsjön - Vaxsjöslingan - är anpassad för barnvagn och rullstol. Det är en vacker stig som går genom bokskog och till stor del nära sjökanten. Det finns flera rastplatser längs vägen. Till den östra badplatsen vid Dagstorpssjön finns tillgänglig stig från parkeringen. Mer om Frostavallen

Arriesjöns strövområde - en slinga förbi sjö med utsikt

Arriesjön ligger en mil från Malmö. Parkera vid industribyggnaden och ta dig upp för backen. På höjden går du lätt med barnvagn (ca 1,5 km) och blickar ner över sjön. I hagen finns hästar att hälsa på och vid industribyggnaden finns hinderbana för barn. Det finns också kortare stig ner till utsiktsplattformen. Mer om Arriesjön

Breanäs strövområde - se gammal ståtlig tall

Du går genom tallskog på tillgänglig stig 0,3 km, delvis kuperad, fram till en grillplats med utsikt över sjön. Här kan du njuta av lugnet och tystnaden. Mer om Breanäs

Fulltofta strövområde - upplev ravin, gå längs å eller strand

I Fulltofta utanför Höör finns Ravinslingan på drygt 1 km för rullstol som "svävar" bland trädkronorna, Fiskestigen 1,6 km (nytt namn Lugna linjen) som följer Kvesarumsån i Bjeveröd, eller så väljer du Strandpromenaden längs Ringsjöns strand (700 meter). I Fulltofta finns även Vasahusslingan, ca 6 km, som fungerar för barnvagn, dock ej för rullstol. Mer om Fulltofta

Snogeholms strövområde - upptäck en sjö och högrest bokskog

I Snogeholm, mellan Sjöbo och Ystad, följer den tillgängliga stigen på ca 2 km vid Snogeholmssjöns strand. Det finns flera små vikar längs stigen, så ta med håven.Vill du gå längre finns flera skogsvägar där du lätt kan ta med barnvagnen. Mer om Snogeholm

Järavallens strövområde - rulla ut på plattform i havskanten eller ned till badsjö

Den hårdgjorda stigen i Järavallen, norr om Barsebäck, tar dig genom tallskog (1,2 kilometer) och en kortare stig leder ner till vattnet. Barnvagnen kan du ta med hela vägen till utsiktsplattformen. Ta med kikare, i strandlinjen trivs många fåglar. I områdets norra del finns en badplats vid en av sjöarna. Här finns tillgänglig stig ner till stranden och några av rastplatserna, så du kan ta med barnvagnen hela vägen. Mer om Järavallen

Bockeboda strövområde - se hundraårigt eklandskap

Stigarna i Bockeboda, en mil från Kristianstad tar dig genom mäktig bokskog med flera hundra år gamla ekar. Den nya tillgängliga stigen på knappt 2 kilometer börjar och slutar vid parkeringen i Uddarp. Vill du promenera längre finns flera skogsvägar att följa, bland annat Baslinjen, en skogsväg som går genom hela södra delen av området. Mer om Bockeboda

Finnstorp strövområde - upptäck näckrosdamm med bokskog intill

Här finns bara en kortare sträcka på 100 meter fram till Fiskedammen där du kan meta. Intill dammen finns ett stort grillhus under tak. Mer om Finnstorp

Friseboda strövområde - rulla på spång ned till havet

En kort spång på ca 100 meter går ned till stranden och en tillgänglig plattform. Mer om Friseboda.

Kronoskogen strövområde - ta dig ned till stranden på spång

I Sibirien i Kronoskogen finns en spång ned till havet där du kan ta dig fram med vagn och rullstol. Mer om Kronoskogen.

Skrylle strövområde - turer i granskog och lövskog

I Skrylle är motionsslingorna många och här kan du gå båda korta och långa rundor med vagn. Här finns naturum, skogslek och lekplats, café/restaurang och hitta vilse-stig. Det är Lunds kommun som ansvarar för stigarna i Skrylle. Mer om Skrylle

Arbetet med att tillgängliggöra naturen

Vi försöker anpassa så många strövområden som möjligt för att det ska vara lätt att ta sig fram med  barnvagn och rullstol. I hälften av dem finns dessa tillgängliga leder. Mer om hur vi göra våra områden tillgängliga kan du läsa här. Vill du ta färdtjänst ut till några av dem - läs mer här om hur du beställer!