Vandra med barn

Leder och stigar på max 5 km för barn

I Skåne är det enkelt att gå på tur med barn. Vi tipsar om 25 vandringsleder med samma start- och slutpunkt i undangömda pärlan Finnstorp, i vilda Vedemas backar, på Djurholmens mosse, vid Grytåsa sjö och i Fulltoftas skogar.

Många spännande vandringsäventyr för barnfamiljer väntar i de skånska strövområdena. På Söderåsens sydliga sida finns ett barnvänligt strövområde, Finnstorp, med stor näckrosdamm och flera kortare vandringsleder. Barnvänliga Fulltofta strövområde har många korta och långa vandringsleder, men även en alldeles egen Sagostubbe att upptäcka, en hinderbana och Fulltofta Naturcentrum med café. I Grytåsa strövområde kan du spana efter spännande fåglar vid Flinka sjö eller plaska i bäcken. I de backiga bokskogarna i Vedema strövområde kan du möta skogens vänner som rådjur, räv,  hackspettar, kattuggla och berguv. Ta dig upp på Vedema hall med hjälp av ett rep och lyssna efter det hiskeliga trollet som bor nedanför? I havsnära Tjörnedala strövområde kan du vandra ut på skrovliga klippor, hoppa på stenar, titta på betande kossor och gå längs strandängar. Varma dagar passar det bra med ett bad på stranden. Pausa gärna i det mysiga lilla vindskyddet uppe på höjden. 

En lista med vandringsförslag:

Grytåsa strövområde

Sjöslingan - 4,5 km

En stig som tar dig genom äldre granskog, över en mosse med höga tallar och blåbärsris och genom beteshagar. Längs med stigen kommer du fram till en grillplats med utsikt över Flinka sjö. Passa på att klättra upp i fågeltornet som står i närheten och spana på livet i sjön.

Bäckaslingan - 3,2 km

En stig som tar dig genom äldre granskog, över en mosse med höga tallar och blåbärsris och genom beteshagar. Längs med stigen kommer du fram till en grillplats med utsikt över Flinka sjö. Passa på att klättra upp i fågeltornet som står i närheten och spana på livet i sjön.

Hästskostigen - 3,3 km

En stig som är till för dig till häst men som också kan nyttjas av dig till fots. Tänk på att alltid hålla hunden kopplad om du väljer att ta med den på den här stigen! Stigen går mestadels genom äldre och glesare granskog men även tät och mystisk granskog med mossbeklädd mark.

Finnstorps strövområde

Gröna gången - 2,7 km

Sommartid blir en del av vandringsleden bokstavligen som en grön tunnel. Stigen, som är aningen kuperad, går i varierande skogslandskap med mycket lövträd. Gå in och titta på den sk Tostastenen. 

Håkans väg - 2,4 km

Stig som går längs skogsbilväg till ungefär en fjärdedel. Den sträcker sig genom granskog och blandskog och följer vattendrag längs en kort sträcka. Lite kuperat, men de flesta barn med spring i benen klarar.

Johannesstigen - 0,7 km

En kort promenad runt dammen med utsikt över vattnet och gammal bokskog. Från grillhuset och över dammens bro är det tillgänglighetsanpassat fram till en rastplats. Det är bitvis stark lutning längs stigen på dammens västra sida.

Bokstigen - 1,5 km

Stigen går, som namnet antyder, genom bokskog och genom blandskog med låga lövträd. Den är aningen kuperad, vid fuktiga områden går stigen över spångar.

Tillgänglig stig - 200 m

En kort sträcka norr om dammen går på hårdgjord mark för rullstol och barnvagn.

Vedema strövområde

Blå slingan – 3 km

Delar av stigen följer Rökeån och går genom både äldre granskog och lövskog där det från Barsjön är lättgånget på en grusväg. Var beredd på några branta backar. Från stigen ansluter en omarkerad stig till utsiktspunkten vid Vedema hall och rasbranten nedanför. Nedanför berget ska de bo ett troll som enligt en gammal sägen rövade bort en flicka.

Gula slingan – 1,3 km

Den kuperade stigen går mestadels på en naturstig och främst genom bokskog.

Röda slingan – 5 km + 0,5 km

Stigen som går både på skogsbilväg och naturstig är bitvis kuperad. Här går du genom gammal granskog varvat med tall- och lövskog. 500 meter går du på spång, över en bro, för att ansluta till slingan. Vid Barsjön finns en populär pulkabacke om snön har kommit

Fulltofta strövområde

Storskiftet – 4,6 km.

Utgår från parkering Linnekull. Går delvis genom äldre bokskog, odlingsrösen och torpruiner. Mest naturstig, kortare sträcka på grusväg.

Dansbanerundan – 5,3 km.

Utgår från parkering Dansbanan. Varierad naturstig, delvis stenigt eller spångat. Passerar torpruinen Vasahus och Hanakällan där du kan släcka törsten. Följer Skåneleden till stor del.

Inre Attarp – 2,2 km

Utgår från parkering Attarp. Naturstig i omväxlande skogslandskap, med både yngre och äldre skog.

Fiskestigen – 1,6 km

Utgår från parkering Bjeverödsdammen och slingrar fram längs Kvesarumsån på tillgänglig spång. Rullstolvänlig och lättpromenerad. 

Sjömossen – 5,2 km.

Utgår från parkering Kyllingahus. Varierad naturstig, både i mörk granskog över mossmarker och delvis betesmarker. Myggahus – 3 km. Utgår från parkering Attarp i områdets östra del. Går mest längs skogs bilväg och liten del naturstig.

Vasahusslingan – 6 km (4,4 km)

Slingan går längs bilfria skogsvägar i delvis kuperad löv- och barrskog. Halvvägs går det att ta en genväg tillbaka och korta rundan. Perfekt för barnvagn eller löpning.

Tjörnedala strövområde

Blå stigen – 3,5 km

Här får du en varierad stig genom lövskogen, över en liten bäckravin och genom betesmarker ned mot havet. Stigen tar dig förbi en gammal ålabod med en bänk där du kan pausa. Från denna stig når du även en busshållplats om du vill undvika bilen.

Röda stigen – 1,7 km

Stigen går genom beteshagar, sedan vidare uppe på en brant bland lövträdsstoppar och tillbaka till havet. På höjden når du ett vindskydd där du kan grilla – eller varför inte övernatta? Trappan upp till höjden kan vara lite rickig, men ta det försiktigt.

Snogeholm strövområde

Gydarpslingan 3,7 km

Går både på naturstig och grusväg, genom blandskog, öppna områden, tät odlad granskog och utmed beteshagar. Det finns toalett, rastplats och tältplats vid Raftarp.

Roshusslingan 3,9 km

Naturstig och grusväg, genom bland- och granskog och längs öppen betesmark.  Här doftar det av kaprifol. Inne i hagen finns ett utsiktstorn. Tänk på att det finns betande djur, undvik att gå in med hund. Delvis samma sträckning som Ridleden. 

Bäckslingan 2,3 km

Kuperad slinga genom skog, bitvis kalhyggen och längs åkanten. Passerar en av minnesstenarna där Kejsar Wilhelm intog sin frukost.

Kejsarslingan 1,6 km

Skogspromenad på  naturstig samt liten bit på grusväg. Går mestadels genom gammal bokskog. Delar av stigen kan vara blöt under  vintern. Passerar en av minnesstenarna där Kejsar Wilhelm intog sin frukost. 

Djurholmen strövområde

Mossestigen, 3,8 km

En varierad skogsstig i djup bokskog som går ned i en ravin där du stöter på Århultsbäcken med litet vattenfall. Stigen går sedan vidare ut på spänger på Djurholmamossen.

Gubbalycketigen, 1,5 km

Vandringen tar dig genom tät granskog och bokskog förbi gamla murar och ned i en bokskogsravin där du följer Århultsbäcken.

 

Läs mer om alla våra övriga strövområden där det finns många korta och långa slingor.

 

Mer om Grytåsa

Betade skogsbackar

Grytåsa strövområde passar för kortare vandringar på någon av de tre markerade lederna. Möllers skog är en av få skogar med skogsbete,...

Läs mer

Mer om Vedema

För skogens vänner

Vedema är skog. Dunkel granskog, en del tallskog men också torra bokbackar och fuktdrypande lövskog där du hittar Stiftelsen Skånska...

Läs mer

Mer om Tjörnedala

Konst möter natur

I Tjörnedala möter naturen konst i alla dess former. I det omväxlande landskapet av klippor, äppelodlingar, hagmarker, magra strandängar...

Läs mer

Mer om Snogeholm

Äventyr mellan sjöarna

I Snogeholm strövområde möter du ett skiftande landskap med sjöar, sandiga hedar, öppna fälader, blöta alkärr, skir lövskog och mörk...

Läs mer

Mer om Djurholmen

Tyst och avskilt

Djurholmen strövområde på Hallandsåsens södra branter är en plats för dig som söker det avskilda och tysta. I denna vildmark med...

Läs mer

Mer om Fulltofta

Något för alla

Fulltofta strövområde är ett vandringsparadis mitt i Skåne. Där finns Fulltofta Naturcentrum med utställningar om naturen, café,...

Läs mer