Vandra i tyst natur

Hitta rofylldhet och lugn i tyst vildmark

Höra suset i grantopparna och ett stilla duggregn. Naturen blir en allt viktigare plats för att kunna stänga av brus från vardagen. Vi tipsar om Djurholmen, Breanäs och Vedema strövområden.

Det ständigt uppkopplade livet med blippande och surrande ljud är vardag för de flesta. Naturens lugn blir något allt mer eftertraktat - och framför allt tysta områden. Flera av våra strövområden ligger mer avlägset och upplevs som tysta och lugna.

Djurholmen, Breanäs och Vedema

Besök till exempel Djurholmens strövområde uppe på Hallandsåsens södra branter med tre av våra markerade vandringsstigar över vidsträckt mosse, en ravin med små vattenfall och omväxlande bok- och barrskog.

I Breanäs strövområde vid sjön Immeln möter du tjärdalar, barrskog, blandskog och blöta myrar. Här går tre av våra vandringsleder samt Skåneleden. Sjön med hundratalet små öar lockar till upptäcktsfärd i kanot eller kajak.

Ännu ett strövområde att njuta av är kuperade Vedema. Genom dunkel granskog, tallskog, torra bokbackar och fuktdrypande lövskog går tre av våra markerade vandringsleder samt Skåneleden.

Även strövområden som östra Fulltofta, västra Snogeholm och Traneröds mosse i Klåveröd upplevs som tysta och stillsamma.

Tystnad en bristvara i dag

Platser som skänker lugn och ro är viktigt för hälsan, menar Gunnar Cerwén, landskapsforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU som märker hur tystnad blivit en bristvara.

– Att komma ut på en relativt tyst plats är hälsosamt, säger han. I vår stressiga vardag kan det både vara förebyggande och återhämtande. Det är en livskvalité att ha tillgång till tysta miljöer.

Vad är då en tyst miljö?

-För många är det när man kan höra porlandet av vatten och fågelkvitter. En definition kan alltså vara att man hör naturen helt enkelt.

Forskningen visar att buller kan få oss att må sämre.

-Hjärtsjukdomar, sömnproblem och stress går att koppla tydligt till bullerexponering. Å andra sidan kan naturens ljud som fågelkvitter få oss att må bättre, säger Gunnar Cerwén.

Skånska kommuner ligger långt fram i samhällsplaneringen

Gunnar Cerwén har i studien "Tysta områden i Sverige" från 2017 tittat närmare på hur landets 290 kommuner arbetar med frågan i översiktsplaner. Endast 16 kommuner har kommit långt i sitt arbete med omfattande initiativ såsom zonering och bulleråtgärder, varav de skånska kommunerna Hässleholm, Helsingborg, Hörby, Östra Göinge och Malmö.  Att Skåne ligger i framkant kan enligt rapporten bero på att bullerproblematik är större här, menar han:

-Särskilt i västra Skåne är det brist på tystnad, konstaterar Gunnar Cerwén.

 

 

 

Mer om Breanäs

Sagolika skogsäventyr

Breanäs strövområde passar för dig som vill vandra i vildmark. I det lilla området längs Immelns västra strand möter du Stiftelsen...

Läs mer

Mer om Djurholmen

Tyst och avskilt

Djurholmen strövområde på Hallandsåsens södra branter är en plats för dig som söker det avskilda och tysta. I denna vildmark med...

Läs mer

Mer om Vedema

För skogens vänner

Vedema är skog. Dunkel granskog, en del tallskog men också torra bokbackar och fuktdrypande lövskog där du hittar Stiftelsen Skånska...

Läs mer