Vandra i Järavallen

Citynära promenad eller vandring

På stigarna i Järavallens strövområde möter du mångskiftande natur. Gå Blå slingan på cirka 8 km eller Gula slingan som är hälften så lång.

I Järavallens strövområde finns åtta stigar, varav en ridstig och en mtb-led, för dig som vill ta dig ut i naturen. Till Järavallen är det enkelt att ta sig med buss 138 Landskrona-Löddeköpinge-Malmö som går dagligen och stannar längs med Grand Prixvägen. Anslutningsstigar finns från två busshållplatser direkt in i Järavallen strövområde. Karta samt information om strövområdet finns att ladda ned här.

Folder med karta för Järavallen
Mer om Järavallens strövområde

För sig som vill promenera eller vandra ger vi förslag på tre kortare slingor för promenader eller vandringar:

Blå slingan, 8,1 km

En vacker skogsstig som går genom större delen av strövområdet, i varierad natur. I den västra delen går stigen genom tallskog, i öster förbi Fågelsjön och genom betesmarker och vidare in i Hofterups mosse med ohävdad björkskog. 

Gula slingan, 4,3 km

På den Gula slingan njuter du av en vältrampad och välsprungen gångstig som går genom både tallskog och blandskog, men också in i en bokpelarsal. I väster kommer du också ut på öppen gräsmark med lite glesare tallskog.

Röda slingan, 2,2 km

Vill du komma igång med motionen? Ta en kortare löptur. Välj gärna Röda slingan på drygt 2 km som är en vältrampad skogsstig genom tall- och blandskog där du till exempel möter kaprifol längs vägen.

 

Här får du tips på dagsvandring och vandring med övernattning.

Dagsvandring

För en lagom dagsvandring på ca 12 km tar du den lilamarkerade anslutningsleden från hållplatsen Furuhillsvägen fram till den blå slingan. Följ denna till vänster förbi Hofterups mosse med ohävdad björkskog. Du går genom en betesmark och tänk då på att alltid koppla hunden, eftersom lösa hundar kan stressa djuren.

Så småningom korsar du E6:an in i strövområdets västra del. Fortsätt på den blå slingan åt vänster genom varierad natur med vacker tallskog. Du passerar även Järavallens stora parkering, där det finns möjlighet att grilla. Om du vill kan du göra en avstickare på ca 500 m till strandängarna och utkikstornet vid strandkanten.

Följ den blå leden vidare tills du åter korsar motorvägsövergången. Ta vänster efter korsningen och fortsätt på den blå leden fram till Fågelsjön. I den norra delen av sjön finns en rastplats där du kan ta en paus och spana efter fåglar och annat liv kring vattnet. Vik sedan av på orangemarkerade Skåneleden SL 5 Öresundsleden som tar dig till Badsjön.

Följ Skåneleden medsols förbi lägerplatsen och upp på vallen. Du kommer sedan ner till Badsjöns norra del där du kanske tar ett dopp eller bara vilar på stranden. Här finns flera grill- och rastplatser. Vik sedan av på den vitmarkerade ridstigen som tar dig sista biten runt sjön.

Vill du korta rundan med ca 1 km kan du, söder om Badsjön, vika av åt vänster på lilamarkerade anslutningsleden som tar dig till hållplatsen Davidslid. Annars ansluter du igen till Skåneleden som tar dig söderut tillbaka till Fågelsjön. Du följer den blå slingan åt vänster längsmed Fågelsjöns kant och sedan genom betesmark. Efter ca 1 km når du anslutningsleden som tar dig tillbaka Furuhillsvägens busshållplats.

Vandring med en övernattning

Vill du ha två dagars vandring med övernattning föreslår vi att du tar bussen till Furuhullsvägen och första dagen vandrar i Järavallen strövområde (ca 8 km).

Från busshållplatsen följer du den lilamarkerade anslutningsleden fram till den blå slingan. Följ leden till vänster förbi Hofterups mosse med ohävdad björkskog. Du går genom en betesmark och tänk då på att alltid koppla hunden, eftersom lösa hundar kan stressa djuren. Så småningom korsar du E6:an in i strövområdets västra del. Fortsätt på den blå slingan åt vänster genom varierad natur med vacker tallskog. Du passerar även Järavallens stora parkering där det finns möjlighet att grilla. Om du vill kan du göra en avstickare på ca 500 m till strandängarna och utkikstornet vid strandkanten.

Fortsätt sedan på den blå leden tills du åter korsar motorvägsövergången. Ta vänster efter korsningen. Den blå leden tar dig till Fågelsjön där du kan spana efter fåglar och annat liv vid vattnet. I sjöns norra del kan du vika av in på orangemarkerade Skåneleden SL 5 Öresundsleden som tar dig till Badsjön. Följ Skåneleden medsols fram till lägerplatsen där du kan övernatta i vindskydd och göra upp eld med utsikt över Badsjön. Kanske smiter du ner till vattnet för ett svalkande kvällsdopp.

Norrut...
Nästa dag följer du Skåneleden norrut till Häljarps station eller söderut till Barsebäckshamn. Vill du gå norrut (ca 7 km) fortsätter du vandra i samma riktning som dagen innan på Skåneleden SL 5 Öresundsleden, etapp 9. Skåneleden tar dig upp på vallen och sedan ner till Badsjöns norra del för att sedan vika av ut ur strövområdet. Följ sedan leden vidare på skogsvägar genom Saxtorpsskogen, som planterades för att förhindra sandflykt. Här hittar du kanske blåbär, lingon och hedblomster. I anlagda dammar finns även den sällsynta lökgrodan. 

Sista två kilometrarna går du genom samhället Häljarp där det finns olika serveringar att välja mellan. Från Häljarps station går Pågatåget alla dagar. Vill du vandra längre, kan du fortsätta ytterligare ca 7 km till Landskrona. Här finns ännu bättre tåg- och bussförbindelser, serveringar, boenden och mycket annat. Denna sträcka går mest i bebyggd terräng.

...eller söderut
Väljer du istället att gå söderut (ca 11 km) går du tillbaka i den riktning du kom från men följer Skåneleden SL 5 Öresundsleden, etapp 10 istället för den blå leden du vandrade dagen innan. Från Järavallens parkering kan du göra en avstickare på ca 500 m till utkikstornet vid strandkanten.

Tillbaka vid Järavallens parkering går du vidare på Skåneleden ut ur strövområdet. Leden passerar golfbanan och följer kustvägen längs den långgrunda Lundåkrabukten. Här har du utsikt över hav, åkermark och strandängar.

Så småningom kommer du till Barsebäcks hamn där du kan hitta något att äta eller dricka. Från hållplatsen Barsebäcks hamn tar du dig sedan tillbaka med Regionbuss 122, som går alla dagar. Vill du vandra längre, kan du fortsätta ytterligare ca 10 km förbi Kävlinge å och Lödde ängar. Tänk på att det kan vara blött vissa tider på året. Flera bussar går alla dagar från Löddeköpinge Vikhögsvägen.

Vandring med fler övernattningar

Den riktigt vandringssugne kan följa Skåneleden norrut i flera etapper och bo i vindskydd eller bekvämare boenden. Vindskydden på SL 5 Öresundsleden är fördelade för att passa dagsetapper mellan 9 och 16 km.

Tänk på att en stor del av området är naturreservat och särskilda regler gäller.

Mer om Järavallen

Fågelliv och fina rundor

Mycket folk ute? Se tips på ny natur >> Naturen i Järavallen är skiftande, från hav och strand till djup skog. Stiftelsen Skånska...

Läs mer

Mer information