Tre vandringar i sagolik bokskog

Vandringar i norra, mellersta och nordöstra Skåne

Skimrande grön bok. Vi tipsar om tre vandringar i bokskogarna i Djurholmen, Finnstorp och Bockeboda strövområden.

 Den skånska bokskogen är magisk vår och höst. Tre förslag på vandringar:

Vandra i bokebackar 4,2 km i Finnstorp strövområde

Välj först Gröna gången, 2,7 km nedför branten vid Askehallarna, genom en grönskande tunnel och tillbaka på rundslingan. Sedan kan du gå vidare på blåmarkerade stigen Bokskogen 1,5 km som delvis passerar Fågeldammen där du kan njuta av fågellivet på västra sidan av sjökanten. Hämta karta över Finnstorp.

Vandra ca 6 km i gammal bokskog och ljunglandskap i Djurholmen strövområde

Bege dig först ut på rödmarkerade Mossestigen, 4,4 km, genom kuperad bokskog ner i en ravin och sedan ut på Djurholmamossen samt vidare på spång genom ljung. Vid Århultsbäcken i väster kan du ansluta till gulmarkerade Gubbalyckestigen, 2,1 km, där du både vandrar i gammal "pelarsal" av bok, men även tät granskog och förbi gamla boplatser. Röda och gula stigarna går parallellt under 0,5 km. Hämta karta över Djurholmen.

Gå i åldrad bok- och ekskog i Bockeboda strövområde - kort runda 1,9 km eller lång runda 15,3 km

I södra delarna av Bockeboda strövområde växer urgammal bok och ek som omger den tillgängliga stigen på 1,9 km på hårdgjort grus, lämpad för rullstol och barnvagn. För dig som vill gå längre kan du fortsätta på Gul led, 15,3 km, genom i stort sett hela strövområdet. Denna led är dock inte tillgänglig, utan går på naturstig och grusvägar. Hämta karta över Bockeboda.

 

Mer om Finnstorp

Ta med fikakorgen

På Söderåsens sydliga backar ligger strövområdet Finnstorp, ett lättillgängligt område och populärt utflyktsmål sedan förra sekelskiftet....

Läs mer

Mer om Djurholmen

Tyst och avskilt

Djurholmen strövområde på Hallandsåsens södra branter är en plats för dig som söker det avskilda och tysta. I denna vildmark med...

Läs mer

Mer om Bockeboda

Mäktig skog i Vattenriket

Bockeboda strövområde ligger på Nävlingeåsens sluttning, ner mot Kristianstadsslätten. Från Bockatorpet utgår flera av Stiftelsen Skånska...

Läs mer