Rida i naturen

Över 50 km ridled finns i åtta av våra strövområden

Att njuta av landskapets skönhet från hästryggen är en tjusning. Har du testat våra ridleder och ridområden? Tänk på att ta hänsyn till andra du möter.

I åtta av våra strövområden finns vitmarkerade ridleder av olika längd. Respektera förbudet att rida på vandringsleder som lätt går sönder av hovarna. Rid gärna på våra grusvägar och skogsbilvägar, men tänk på att hålla dig i mittsträngen så att inte vägarna går sönder. Alla vandrare som ger sig ut på ridleder måste alltid lämna företräde till ryttare och koppla hunden så att inte hästarna skräms. Även du som ryttare har ett ansvar att inte skrämma andra besökare, så att mötet i naturen sker på ett säkert sätt. Sakta gärna av till skritt om du möter gående.

Järavallen strövområde

Ridstigen har förlängts under augusti 2021 och är nu cirka 6 km lång. Leden går över torra gräshedar och ängar in i lätt kuperad fuktigare öppen björkmark. Nu finns även ett nytt ridområde. Följ markeringarna och var uppmärksam på andra besökare då leden går parallellt med andra vandringsstigar ibland. På befintliga kartskyltar är leden inte markerad än, men se info på extra plakat. Hämta karta över ny ridstig och ridområde i Järavallen.

Snogeholm strövområde

I Snogeholm har du en ridled i en kortare resp en längre variant, 3,5 km och 8 km. Stigen går i varierad terräng på varierat underlag, som du ser i info och karta över Snogeholm strövområde. Vissa sträckor kan vara blöta vintertid.

Friseboda strövområde

Ett nytt stort ridområde och ridled på 3-4 km finns idag i norra delarna av Friseboda strövområde som är markerat på befintliga kartskyltar. Läs mer under Friseboda strövområde där du hittar karta.

Arriesjön strövområde

Ridleden, 3,2 km, i Arriesjön är delvis rätt kuperad med några branta backar som kan vara sliriga vid blött väder. Stigen går genom yngre lövskog och utmed ängsmark. Tänk på att hålla dig till ridstigen och rid inte på vandringsstigar, badstrand eller ut i sjön. Läs mer om Arriesjön samt hämta karta.

Grytåsa strövområde

Hästskostigen, 3,3 km, tar dig mestadels genom äldre glesare granskog, men även mystisk tät granskog med mossbeklädd mark, förbi liten damm och sankmarker. Vissa partier går stigen parallellt med vandringsled. Hämta mer info och karta över Grytåsa.

Bockeboda strövområde

På den varierade Ridstigen, 2 km, rider du dels på små skogsstigar genom bokskog och flack terräng, dels på grusad ridstig in i tät granskog och förbi skogsplanteringar. Läs mer om Bockeboda och dess karta.

Vitemölla strövområde

Vitemölla strövområde är sandstäpp, hav, knotig tall och backlandskap. Hela området är ett värdefullt naturreservat, men du får rida i ett markerat område som du ser på vår info och karta över Vitemölla.

1 sept-31 maj: Det är tillåtet att rida öster om staketet för betesdjuren inklusive på sandstranden. Det är däremot förbjudet att rida på gångstigen.

1 juni-31 aug: Ridning är bara tillåten i det vitmarkerade streckade området i kartan. Rid aldrig närmare än 10 meter från stigen. Ridning på stranden är bara tillåten i ett litet strandområde vid Verkeån i områdets nordligaste del. Här är det också upplockningstvång av allt hästbajs som ska tas bort från stranden av ryttaren för att sedan läggas på närmaste gräsmark utanför eller väster om staketet.

Skrylle strövområde

I västra delen av Skrylle kan du rida på en kuperad slinga över Rögletippen på en ridväg. En lite längre runda går från Rögletippen österut på skogsvägar mot P-plats vid Billebjärsvägen. En tredje variant är att rida längs Hällestadsvägen genom Skrylleområdet från Dalbyvägen till Torna Hällestad. I söder kan du även rida på den gamla banvallen, Hällestadsspåret. Från Hällestadsvägen går det även att rida 5 km ner till spåret via en slinga och sedan åter Hällestadsvägen. Läs mer om ridning i Skrylle.

Vill du ge dig ut på turridning?

I norra Fulltofta strövområde i Bjeveröd kan du ge dig ut på turridning i grupp med Aspås turridning. Även i Klåveröds strövområde där Söderåsens turridning arrangerar turer.

Mer om Järavallen

Fågelliv och fina rundor

Fritt fram att bada i Saxtorpssjön - men rengör badkläder mm efter bad. Läs mer nedan. // Naturen i Järavallen erbjuder hav, strandängar...

Läs mer

Mer om Bockeboda

Mäktig skog i Vattenriket

Bockeboda strövområde ligger på Nävlingeåsens sluttning, ner mot Kristianstadsslätten. Från Bockatorpet utgår flera av Stiftelsen Skånska...

Läs mer

Mer om Arriesjön

Litet men ändå mycket

En dryg mil från Malmö ligger Arriesjön – tidigare ett grustag och nu en oas i det storskaliga odlingslandskapet. Det är ett litet behändigt område, som du lätt tar dig runt i.

Läs mer

Mer om Snogeholm

Äventyr mellan sjöarna

I Snogeholm strövområde möter du ett skiftande landskap med sjöar, sandiga hedar, öppna fälader, blöta alkärr, skir lövskog och mörk...

Läs mer

Mer om Grytåsa

Betade skogsbackar

Grytåsa strövområde passar för kortare vandringar på någon av de tre markerade lederna. Möllers skog är en av få skogar med skogsbete,...

Läs mer

Mer om Vitemölla

Ålakustens pärla

Vitemölla strövområde är långa stränder, betade strandängar, blommande backlandskap, knotiga tallar och regnskogsliknande lövskog. Tänk...

Läs mer

Mer om Skrylle

Natur nära stan

Skrylle ligger på Romeleåsens nordvästra del och består av flera naturreservat och nationalparken Dalby Söderskog. Här möter du ett...

Läs mer

Mer om Friseboda

Sand och salta bad

I detta paradis möts du av vidsträckta sandstränder och friska bad. Där sanddynerna slutar tar den trolska tallskogen vid med...

Läs mer