Om Vedema

Vedema är skog. Dunkel granskog, en del tallskog men också torra bokbackar och fuktdrypande lövskog där du hittar Stiftelsen Skånska Landskaps markerade vandringsleder. I dalgången ringlar Rökeån fram och här är växtligheten närmast tropisk. Landskapet är kuperat och backarna är branta. Från Vedema hall får du en hisnande utsikt. I Barsjön kan du fiska utan fiskekort och när snön lägger sig är det full fart nerför i pulkabacken. Vi på Stiftelsen Skånska Landskap tar hand om hela området.

Göra och uppleva

Vandra & promenera

Stiftelsen Skånska Landskap har många markerade vandringsleder i strövområdet. Många stigar går i kuperat landskap. Längs en kortare sträcka söder om Barsjön går det även att gå med barnvagn eller rullstol. Skåneleden korsar området. Hämta karta över strövområdet. Vandringslederna syns även i appen Outdooractive. Sedan våren 2020 kan du även vandra till checkpoints genom Hittaut i området.  

Njut av dramatiskt kuperat landskap på Hörjaåsen

I Vedema strövområde möter du en skiftande natur med många olika trädslag. I den torra tallskogen växer lingon och ljung. I den mörka granskogen överlever inte mycket mer än mossor, bland annat kammossa och pösmossa. I dalgångarna möts du av lövskogar av bok, ek, björk och asp och här bor älg, rådjur, räv och hare. Flera vanliga skogsfåglar lever här, som mesar och hackspettar. Har du tur kan du se kattuggla, pärluggla och berguv häcka här. Vid lövsprickningen används Vedemakärr, öster om strövområdet, som nattkvarter av tusentals starar under vårflytten.

Hela strövområdet ligger på Hörjaåsen, en horst som bildades för 70 miljoner år sedan. Långsmala block av berggrunden pressades upp mellan två förkastningslinjer, medan den omgivande marken sjönk. Spår efter istiden finns lite överallt i området. Både moränen som täcker området, rullstensåsarna söder och norr om Barsjön och själva sjön skapades när isen smälte. Landskapet är idag kuperat och backarna är branta. Mest dramatiskt är landskapet kring Vedema hall, ett starkt kuperat skogsområde på urbergsgrund med mäktiga rasbranter. Berggrunden består av gnejs, som är vanligt i hela nordöstra Skåne. 

Spana från Vedema hall

Utsikten från urbergsklinten Vedema hall är hisnande vacker. Uppe på toppen, som ligger på 105 m höjd, får du milsvid utsikt över de skånska skogarna. Du kan vandra upp till utsiktspunkten på en omarkerad stig som bitvis är brant med hjälp av ett rep.

Sov ute och grilla vid fasta eldplatser

Det finns flera grill- och rastplatser i området. Vid Stora Dammvägen nära Hågnarp finns två enkla raststugor, Backstugan och Hågnarpsstugan, om du vill stanna ute lite längre.

Upptäck Rökeåns natur

Runt Rökeån är växtligheten nästan tropisk med ormbunkar, aklejruta och spännande växter. På våren blommar den gula kabbelekan och har du tur kan du få syn på den fridlysta orkidén grönvit nattviol. Det går att bada i de något djupare delarna i Rökeån.

Fiska

I Barsjön är fisket fritt. Fiskebryggan är tillgänglig. Fiske i Rökeån är däremot inte tillåtet.

Tänk på #allemansskyldigheten

Tänk på Allemansrätten & skyldigheten. Elda och grilla säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Sov ute en natt på ett ställe. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera. Hunden måste vara kopplad 1 mars-20 aug, gärna året om av hänsyn till andra besökare och djurliv. Läs mer om Allemansrätten.

Hinderbana för barn

Vid Barsjön finns en tillfällig hinderbana för barn som användes vid ett sommarcamp i juni -21. Klättra och träna din balans.

Åk pulka

En av backarna väster om Barsjön är populär bland pulka- och skidåkare vintertid. Var beredd på lite fart, backen är riktigt brant.

Hitta hit

Vedema ligger ca 15 km norr om Hässleholm. Från väg 24 är det skyltat mot Vedema. Buss 511 går alla dagar till hållplats "Vedema".

Med buss+

Regionbuss 511 mellan Ängelholm-Örkelljunga-Hässleholm går alla dagar till hållplats "Vedema".  Läs mer i tidtabell för buss 511.

Samma buss går också till "Hörja skolan". Härifrån är det ca 2 km till Hågnarpsstugans parkering i strövområdets västra del längs med en lågtrafikerad byväg. Vid flervägskorsningen ta grusvägen till höger utan bom.

Med bil+

Från väg 24 är det skyltat mot Vedema. Härifrån är det ca 1.5 km till Barsjöparkeringen.

Gps till parkering

Barsjöparkeringen:
WGS84 DDM 56°12.677'N, 13°38.234'E
RT90 6233573, 1365482

Högt vatten i Rökeån

  • Det är mycket vatten längs blåmarkerad led som går intill Röke å. Var beredd att behöva gå ut i terrängen för att kunna passera.

  • Besökscentra (0)
  • Hållplats (2)
  • Parkering (5)
  • Rastplats (8)
  • Stuga (0)
  • Vindskydd (2)