Om Tjörnedala

I Tjörnedala möter naturen konst i alla dess former. Här finns två av Stiftelsen Skånska Landskaps markerade vandringsleder i det omväxlande landskapet med tall- och lövskog, äppelodlingar, hagmarker, magra strandängar och klippor. Betande djur i området hjälper till att bevara det öppna landskapet. Tjörnedalagårdens konstutställningar lockar många.

Göra och uppleva

Vandra och promenera

Stiftelsen Skånska Landskap erbjuder två kortare markerade vandringsleder i området på 3,6 och 1,7 kilometer. Du når båda från parkeringen vid Tjörnedalagården. Skåneleden SL4 Österlenleden etapp 5 passerar genom området. Hämta karta och kartfolder över Tjörnedala strövområde.

Titta på konst

Tjörnedalagården har flera årliga utställningar som du kan hitta via www.tjornedala.se där du också får öppettider. Under perioden maj-september kan du både vandra och se konstinstallationer genom ArtWalk som är ett samarbete mellan Tjörnedala konsthall och Stiftelsen Skånska Landskap.

Bada

Stranden precis nedanför Tjörnedalagården är stenig och här betar kor. Men i de norra delarna finns en sandstrand, där det går det att bada.

Fiska

Ostkusten är känd för sitt havsöringsfiske, särskilt under vårvintern. Tänk på att det är fiskeförbud från den 15 september till den 31 december i området kring Oderbäckens mynning (gäller 500 meter på ömse sida om mynningen).

Äta

Tjörnedalagården finns syskonen Borsséns café som är öppet säsongsvis.

Bo

Uppe på höjden ligger ett vindskydd. Strax söder om strövområdet finns ett vandrarhem och det finns gott om boenden i de närliggande samhällena. Mer information på Simrishamns turistbyrå.

Hitta hit

Tjörnedala ligger strax norr om Baskemölla på Österlen. Från väg 9 är det skyltat mot Tjörnedalagården. SkåneExpressen 3 mellan Kristianstad – Simrishamn stannar ca 200 meter från området. Ta cykeln ut på Sydostleden som går strax väster om Tjörnedala strövområde. Undvik att cykla på vandringsleder i strövområdet, då det lätt bildas spår efter hjulen.

Med buss+

SkåneExpressen 3 mellan Kristianstad - Simrishamn går alla dagar till hållplatsen "Baskemölla Tjörnedala" som ligger i strövområdets norra del vid väg 9. Härifrån är det bara 200 m till den blå stigen och ca 700 m till Tjörnedalagården. Läs mer i tidtabell för SkåneExpressen 3.

Med bil+

Från väg 9 är det skyltat mot Tjörnedalagården där det även finns parkering.

Gps till parkering

WGS84 DDM 55°35.900'N, 14°18.033'E
RT90 6164238, 1405149

Ladda ner & beställ

Ladda ned kartor och foldrar digitalt över våra strövområden.

Beställ broschyrer och kartor
  • Besökscentra (0)
  • Hållplats (2)
  • Parkering (1)
  • Rastplats (2)
  • Stuga (0)
  • Vindskydd (1)