Om Tjörnedala

I Tjörnedala möter naturen konst i alla dess former. Tjörnedalagårdens konstutställningar lockar många, inte minst under påskens konstvecka. Utanför slingrar stigar i det omväxlande landskapet med tall- och lövskog, äppelodlingar, hagmarker, magra strandängar och klippor. Betande djur i området hjälper till att bevara det öppna landskapet.

Göra och uppleva

Vandra och promenera

Stiftelsen Skånska Landskap erbjuder två kortare stigar i området på 2,5 och 1,6 kilometer. Du når båda från parkeringen vid Tjörnedalagården. Skåneleden SL4 Österlenleden etapp 5 passerar genom området.

Titta på konst

Tjörnedalagården har flera årliga utställningar som du kan hitta via www.tjornedala.se där du också får öppettider. Under perioden maj-september kan du både vandra och se konstinstallationer genom ArtWalk som är ett samarbete mellan Tjörnedala konsthall och Stiftelsen Skånska Landskap.

Bada

Stranden precis nedanför Tjörnedalagården är stenig och här betar kor. Men i de norra delarna tar sandstranden vid och här går det att bada.

Fiska

Ostkusten är känd för sitt havsöringsfiske, särskilt under vårvintern. Tänk på att det är fiskeförbud från den 15 september till den 31 december i området kring Oderbäckens mynning (gäller 500 meter på ömse sida om mynningen).

Äta

Tjörnedalagården finns ett café.

Bo

Uppe på höjden ligger ett vindskydd för skåneledsvandrare. Strax söder om strövområdet finns ett vandrarhem och det finns gott om boende i de närliggande samhällena. Mer information på Simrishamns turistbyrå.

Hitta hit

Tjörnedala ligger strax norr om Baskemölla på Österlen. Från väg 9 är det skyltat mot Tjörnedalagården. SkåneExpressen 3 mellan Kristianstad – Simrishamn stannar ca 200 meter från området.

Med buss+

SkåneExpressen 3 mellan Kristianstad - Simrishamn går alla dagar till hållplatsen "Baskemölla Tjörnedala" som ligger i strövområdets norra del vid väg 9. Härifrån är det bara 200 m till den blå stigen och ca 700 m till Tjörnedalagården. Läs mer i tidtabell för SkåneExpressen 3.

Med bil+

Från väg 9 är det skyltat mot Tjörnedalagården där det även finns parkering.

Gps till parkering

WGS84 DDM 55°35.900'N, 14°18.033'E
RT90 6164238, 1405149

  • Besökscentra (0)
  • Hållplats (2)
  • Parkering (1)
  • Rastplats (2)
  • Stuga (0)
  • Vindskydd (1)