Om Skrylle

Skrylle ligger på Romeleåsens nordvästra del och består av flera naturreservat och nationalparken Dalby Söderskog. Här möter du ett skiftande landskap med öppna fäladsmarker, flera dammar och ett vattenfyllt stenbrott. Skogen är till stora delar planterad, men du hittar också gammal ädellövskog. I södra Skrylle äger Stiftelsen Skånska Landskap marken, där du bl a hittar parkering samt Trädstigen på 1,5 km.

Göra och uppleva

Vandra och promenera

Tio olika vandringsleder och sex olika motionsspår finns i strövområdet som består av naturreservat och nationalpark. Tre spår är belysta och det finns en rullstolsvänlig slinga. I södra Skrylle finns t ex Trädstigen, ca 1,5 km, med informationsskyltar om olika träd. Hämta kartfolder över Skrylle.

Naturum

Är du nyfiken på traktens växter, fåglar, insekter och djur? Eller vill du veta mer om områdets kulturhistoria och geologi? Då ska du besöka Naturum Skrylle, som drivs av Lunds kommun.

Åka skidor

Någon eller några av befintliga motionsslingor spåras för längdskidåkning under vintern, beroende på snötillgång. Skryllegården ansvarar för spårningen.

Rida

Det finns flera markerade ridleder i området. Skona skogsvägarna genom att rida i vägens mitt.

Fiska

I Rögle dammar, som består av fem olika dammar, är det tillåtet att fiska med fluga, spinnfiska och meta. En av fiskebryggorna är tillgänglighetsanpassad. Kom ihåg att köpa fiskekort, www.skrylle.se

Cykla

En 11 kilometer lång mountainbikeslinga finns i Skrylle. Lämpliga startplatser är Dalbybadet och Skryllegården. 

Äta

Det finns flera grillplatser i området, som bokas via receptionen på Skryllegården. Här kan du också köpa ved.Här finns också restaurang med café. I anslutning till restaurangen finns konferensrum.

Bo

Det finns flera vindskydd som bokas via Skryllegårdens reception.

Hitta hit

Skrylle ligger mellan Södra Sandby och Dalby en dryg mil från Lund. Från Dalbyvägen är det väl skyltat. Det går buss hela vägen till Skryllegården/Naturum Skrylle, och det finns flera hållplatser längs Dalbyvägen.

Med buss+

Buss 175, Dalby busstation-Södra Sandby, stannar vid flera hållplatser längs med Dalbyvägen/Lundavägen. Till Skryllegården tar du dig bäst från hållplatsen "Skrylle" och följer då en gångväg ca 600 m österut. Läs mer i tidtabell för buss 175.

Buss 159, Dalby busstation-Lund C, stannar vid flera hållplatser längs med Dalbyvägen och Lundavägen (Skrylle, Billebjersvägen och Dalby Dalbybadet) som korsar strövområdet. Vissa turer går bara under del av året. Bussen stannar även vid "Skryllegården" där Naturum Skrylle finns. Läs mer i tidtabell för buss 159.

Buss 160 går mellan Lund och Sjöbo där du kan hoppa av vid hållplats Knivåsen för att vandra där på Skåneleden. Läs mer i tidtabell för buss 160 samt buss 161.

Med bil+

Från väg 102, följ skyltning mot Södra Sandby. Från Dalbyvägen är det sedan skyltat mot Skryllegården. Från E22 ta avfart 23 och följ skyltar mot Gårdstånga och sedan mot Södra Sandby. När du passerat Södra Sandby är det skyltat mot Skryllegården.

Karta och vägbeskrivning till Skryllegården på hitta.se

Gps till Skryllegården

WGS84 DDM 55°41.587'N, 13°21.505'E
RT90 6176478, 1346143

Bra att veta

Ägare och skötselansvar

Naturreservaten i Skrylle förvaltas av Lunds kommun och Länsstyrelsen. Lunds kommun ansvarar för Naturum Skrylle och Skryllegården drivs av Friluftsfrämjandet i Lund. Stiftelsen för fritidsområden i Skåne (som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap) äger delar av Skrylle naturreservat.
Mer info: www.skrylle.se

Naturreservat

Delar av Skrylle är naturreservat. Det betyder att särskilda bestämmelser gäller för delar av området som innebär vissa inskränkningar i allemansrätten.
Föreskrifter för Skrylle på Länsstyrelsens webb

Tillgänglighet för rullstol och barnvagn

Flera stigar är tillgängliga, läs mer på skrylle.se/tillganglighet.

  • Besökscentra (0)
  • Hållplats (14)
  • Parkering (19)
  • Rastplats (8)
  • Stuga (0)
  • Vindskydd (1)