Om Klåveröd

Uppe på Söderåsen breder Klåveröds kuperade landskap ut sig med spektakulära klippor, skrevor och dalar, en svåråtkomlig grotta och en unik mosse. I strövområdet hittar du Stiftelsen Skånska Landskaps markerade vandringsleder, mtb-leder och du kan även sova ute, fiska och klättra. I hjärtat ligger ett vandrarhem med över 30 bäddar. Tänk på att du inte får tälta, ställa upp husbil/husvagn eller elda utanför anvisad plats i naturreservaten Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd.

Göra och uppleva

Vandra och promenera

Stiftelsen Skånska Landskap har många markerade vandringsleder från ca 2 km till ca 6 km i Klåveröds strövområde och utgår från olika parkeringar. Alla vandringsleder beskrivs i vår karta och kartfolder över strövområdets natur. Merparten av lederna syns även i appen Viewranger. Även Skåneleden passerar området.

Skorstensdalen, Snuvehallar och skånska vulkaner

Söderåsens 2000 miljoner år gamla urberg av gnejs har genomlevt flera dramatiska förändringar. För några hundra miljoner år sedan sprack berget tvärs över Skåne på grund av spänningar i jordskorpan. När lavan stelnade bildades diabas, basalt och amfibolit. Idag syns rester av flera vulkaner i området. För 150 miljoner år sedan var det dags för ett nytt skådespel: jordskorpan drogs isär, omgivande berg sjönk ned och mitt i detta stod horsten Söderåsen. Klåveröds spektakulära raviner är en del av det stora sprickdalssystemet där Klöva hallar och Skäralid ingår.

Ett antal skorstensliknande bergformationer har gett Skorstensdalen sitt namn. De höga tornen är sk torbildningar som består av hårda bergarter som vittrar långsammare än omkringliggande berg. Snuvehallar är ännu en imponerande klippa vars lodräta vägg ser ut som om klippblock staplats på varandra.  

Cykla mountainbike

Det finns en rosamarkerad mtb-led på drygt 5 km som går både på slingriga kuperade naturstigar och lättcyklade skogsvägar. Sedan 2020 finns även en ny blåmarkerad mtb-led på 14 km som testas under ett år i ett samarbete mellan Klåveröds logi & café och Stiftelsen Skånska Landskap. Denna led finns därför inte med på ordinarie karta utan kan laddas ned här. Vandrarhemmet hyr ut cyklar. Via appen Singletracker hittar du mtb-leden på 5 km, och även andra mtb-leder i Skåne.

Bo

Det finns flera vindskydd och iordningställda rastplatser i området. Du får tälta något enstaka dygn i naturen enligt Allemansrätten. I naturreservatet Traneröds mosse får du däremot inte tälta, ställa upp husbil/husvagn och inte heller elda utanför anvisad plats. Mitt i området finns Klåveröds logi & cafe med totalt 32 bäddar fördelade på en huvudbyggnad och tre stugor. Vandrarhemmet har vandringspaket för den som vill vandra lite längre. 

Klättra

Det finns flera klipp- och bergformationer som kan vara värda ett besök för dig som klättrar. Vid Snuvestuan finns flera naturliga klätterväggar.

Spana unik mosse

Traneröds mosse är en av få orörda mossar i Skåne, som varken dikats eller använts som torvtäkt. På mossen finns en unik sammansättning av växter som t ex klockljung, hjortron och tranbär. En spång leder dig en bit ut på mossen, där det finns utsiktsplattform med en bänk. Stigen är rullstolsvänlig. Du får inte tälta i naturreservatet.

Tänk på att Klåveröd delvis är naturreservat med regler och tänk på #allemansskyldigheten

I Klåveröds strövområde finns naturreservaten Traneröds mosse, Lilla Klåveröd och Grindhus med känslig natur och fåglar. Här gäller speciella regler: du får inte tälta, inte ställa upp husvagn/husbil, inte elda utanför anvisade platser och inte skada träd och buskar.

Tänk alltid på Allemansrätten & skyldigheten. Elda säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera. Läs mer om Allemansrätten

Åka skidor och pulka

Klåveröds skidklubb spårar strax utanför strövområdet när det är tillräckligt med snö. I närheten av spåren finns en liten pulkabacke.

Fiska

I Klåverödsdammen är det fritt att meta, ett spö/person. Kräftfiske är förbjudet. Information finns på anslagstavlorna.

Ha konferens

På Klåveröds logi & café kan du ha konferens för upp till 20-25 personer.

I närheten

Äta, bo och göra i närheten av strövområdet: se Svalöv kommun, www.svalov.se eller Visit Skåne, visitskane.se

Hitta hit

Klåveröd ligger på Söderåsen, tio minuters bilfärd från Söderåsens Nationalpark. Från väg 108, ta av mot V Sönnarslöv, sväng sedan mot Klåveröd. Från väg 109 (Knutstorp), följ skyltning mot Klåveröd. Tyvärr går det inte längre att ta buss till Klåveröd.

Med bil+

Från väg 108, sväng vänster mot V Sönnarslöv. Sväng sedan vänster mot Klåveröd. Efter ca 4,5 km, sväng vänster mot Klåveröd för att nå parkeringen vid Dammen. Fortsätt istället rakt fram ytterligare 500 m för att ta dig till vandrarhemmet.

Från väg 109 (Knutstorp), följ skyltning mot Klåveröd i ca 8 km till vandrarhemmet. Fortsätt ytterligare 500 m för att nå parkeringen vid Dammen.

Gps till området

Dammen
WGS84 DDM 56°2.107'N, 13°10.859'E
RT90 6214950, 1336434

Vandrarhemmet
WGS84 DDM 56°2.289'N, 13°9.915'E
RT90 6215325, 1335466

Ladda ner & beställ

Ladda ned kartor och foldrar digitalt över våra strövområden.

Beställ broschyrer och kartor

Bra att veta

Naturreservat

Delar av Klåveröds strövområde är naturreservat såsom Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd. Det betyder att särskilda bestämmelser gäller för delar av området som innebär vissa inskränkningar i allemansrätten. Du får t ex inte tälta, ställa upp husvagn/husbil och inte elda utanför anvisade platser.
Föreskrifter för Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd på Länsstyrelsens webb

Höjehall är invigt & info om avverkning

  • Utsiktstornet i Höjehall är öppet igen efter att vi restaurerat det under hösten. Välkommen!

  • Under v 37-50 sker avverkning av äldre granskog pga av bl a granbarkborreangrepp och stormluckor. Vissa delar av MTB-leden är därför avstängda i perioder, se karta. Viktigt att hålla 90 meters säkerhetsavstånd till maskiner.

  • Besökscentra (1)
  • Hållplats (0)
  • Parkering (8)
  • Rastplats (10)
  • Stuga (0)
  • Vindskydd (5)

Mer info om Klåveröds logi & café samt kontaktuppgifter finns här.