Om Arriesjön

En dryg mil från Malmö ligger Arriesjön strövområde – tidigare ett grustag och nu en oas i det storskaliga odlingslandskapet. Det är ett litet behändigt område, som du lätt tar dig runt i. Här finns Stiftelsen Skånska Landskaps utsikts- och fiskeplattformar, rullstolsvänliga stigar, ridstig och flera grillplatser. Tänk på att hunden alltid måste vara kopplad och att du inte får elda utanför fasta eldplatser i detta naturreservat.

Göra och uppleva

Vandra och promenera

Området är perfekt för kortare promenader som du ser i karta och kartfolder. Den blåmarkerade leden syns också i appen Viewranger. Denna led går upp och ned i bitvis backigt landskap. Vill du ha en lättare stig så välj den tillgänglighetsanpassade leden med vilobänkar längs stigen. För att nå parkeringen där leden startar behöver du kod till bommen vid industribyggnaden; ring kontorstid till oss. Du kan även vandra på den vitmarkerade ridstigen, men lämna alltid företräde till ryttare. Tänk också på koppla hunden året om i Arriesjön, som är ett naturreservat. Läs mer längst ned på sidan.

Rida

Det finns en 3,2 kilometer lång ridstig i området. Respektera förbudet att rida på samtliga övriga stigar och rid aldrig på badstranden eller ut i sjön.

Leka & klättra

Det finns en hinderbana för barn vid den norra parkeringen.

Fiska

Du kan fiska abborre, gädda, mört och sarv. Det finns en fiskeplattform som är tillgänglighetsanpassad. Kom ihåg att köpa fiskekort genom arriefiske.se Kontroller görs regelbundet, om du överträder blir du polisanmäld.

Spana efter fågel

Fågelrikedomen stor runt sjön. För att inte störa fåglarna får du inte stiga iland på öarna. Bäst spanar du kanske från någon av de två utsiktsplattformarna, som båda är tillgänglighetsanpassade.

Äta

Det finns flera iordningsställda rastplatser i området. En av grillplatserna är tillgänglighetsanpassad. Tänk på att du aldrig får elda utanför fasta eldplatser i områdena, eftersom det är naturreservat. Läs mer längst ned på sidan.

Cykla till Arriesjön

Cykla gärna ut till Arriesjön från t ex Malmö. En nyanlagd cykelväg går hela vägen fram till macken. Du behöver därför endast cykla landsväg på Krusebergavägen. I strövområdet finns dock inga cykelleder.

Tänk på att du är i ett naturreservat med regler och tänk på #allemansskyldigheten

Hela Arriesjön-Risebjär är ett naturreservat med känsligt fågelliv och natur. Koppla hunden året om, elda aldrig utanför de fasta grillplatser (syns på vår karta), var aldrig närmare än 30 m från fågelöarna mars-juli och sjösätt aldrig kajak eller båt utan att fråga oss. Du får inte heller ställa upp husbil eller -vagn över natten. Läs mer om alla reservatsregler. Tänk alltid på Allemansrätten & skyldigheten. Elda säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera. Läs mer om Allemansrätten.

Skridsko

Vintertid går det att åka skridskor på sjön. Tänk på att du ger dig ut på egen risk. Naturis är ett levande och föränderligt material.

Hundraårig fabriksbyggnad

Den hundraåriga fabriksbyggnaden vid norra parkeringen vittnar om en tid då grustaget hade sin storhetstid. Många hus i Malmö har byggts med kalksandsten från Arrie. Läs mer om områdets historia i folder för Arriesjön. Vi hade länge en plan om att renovera byggnaden för att bland annat öppna café, men för höga kostnader gjorde det omöjligt. Sommaren 2021 såldes byggnaden till en entreprenör som nu renoverar lokalen (läs i vår nyhet på sidan).

Hitta hit

Arriesjön ligger en dryg mil från Malmö. Cykelväg går hela vägen från Malmö ut. Från väg 101 följ skyltning mot Törringe. Buss 379 mellan Vellinge och Ingelstad stannar vid Arrie skola, 1 km från södra parkeringen. Aktuell tidtabell för buss 379 finns nedan.

Med buss+

Regionbuss 379 mellan Vellinge - Ingelstad stannar vid hållplats Arrie skolan. Härifrån är det ca 1 km att gå till södra parkeringen längs med en lågtrafikerad landsväg utan vägren. Läs mer i tidtabell för buss 379. 

Med bil+

Från väg 101 följ skyltning mot Törringe. Vill du till norra parkeringen, sväng direkt vänster mot Törringe. Sväng sedan höger mot Arriesjön för att komma till parkeringen. För parkering vid badplatsen följ istället vägen rakt fram mot Bröddarp. Sväng sedan vänster mot Arriesjön för att komma till parkeringen.

Gps till parkering

Industribyggnaden:
WGS84 DDM 55°31.401'N 13°6.077'E
RT90 6158186, 1329242

Södra parkeringen:
WGS84 DDM 55°31.037'N 13°5.957'E
RT90 6157516, 1329090

Ladda ner & beställ

Ladda ned kartor och foldrar digitalt över våra strövområden.

Beställ broschyrer och kartor

Bra att veta

Tillgänglighet

Flera stigar, de två utsiktsplattformarna och toaletterna är tillgänglighetsanpassade. Vägen upp till den tillgängliga stigen är väldigt brant. Vill du nå den tillgängliga parkeringen, ring 0415-512 45 (dagtid kl 8-16) för att få kod för att öppna vägbommen. Området är certifierat av Equality.
Beskrivning av Arriesjön på equality.se

Naturreservat

Stora delar av Arriesjöns strövområde är naturreservatet Arriesjön-Risebjär med inriktning på friluftslivet. Det betyder att särskilda bestämmelser gäller för området som innebär vissa inskränkningar i allemansrätten. Du måste alltid ha hunden kopplad året om, du får inte elda och grilla utanför fasta eldplatser, inte ha husbil och husvagn över natten. Du får inte heller vistas närmare än 30 m från fågelöarna 15 mars-15 juli. Läs mer på lansstyrelsen.se

Projektstöd från EU

Strövområdet byggdes upp under 2009-2012 och har finansierats med hjälp av projektstöd från EU:s och Länsstyrelsens landsbygdsprogram.
EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Arrie industribyggnad renoveras

  • Vi har sålt den gamla kalkstensfabriken till bl a en arkitektbyrå som påbörjat renoveringsarbete. Under 2022 kommer bistro, konst och naturcentrum att fylla lokalerna. Läs mer i vår nyhet!

  • Besökscentra (0)
  • Hållplats (1)
  • Parkering (3)
  • Rastplats (3)
  • Stuga (0)
  • Vindskydd (0)