Volontärer igång med flera naturprojekt

Ett tjugotal utvalda volontärer arbetar nu med en rad projekt hos oss: naturvård, anläggning av ny mtb-led, skräpplockning, inventering av mossor och sovaute-aktivitet.

Många ansökningar kom in till oss efter att vi annonserat om volontärskap för personer i 18-35 år. Ett tjugotal valdes ut. 

Volontärprogrammet är en del av vår arbetsmarknadssatsning där vi siktar på att stärka kompetens och skapa kontaktytor inom den gröna näringen. Därför riktar vi oss främst till den grupp som ännu inte har tagit klivet in på arbetsmarknaden.

Volontärerna är nu igång med projekt i våra strövområden och skogar runt om i Skåne. Exempel på aktuella arbetsinsatser och projekt:

  • Naturvårdsinsats gjord i Kronoskogen strövområde, april.
  • Sovaute-event i Skrylle strövområde, maj, Hela Skåne sover ute.
  • Inventering av svamp, mossar, lavar i Verum.
  • Inventering och kartläggning av restaureringsprojektet Gäddängen i Fulltofta strövområde.
  • Utflykt med HabitatQ Malmö.
  • Anläggning och upprustning av MTB-led i Fulltofta strövområde.
  • Hjälpa till att bygga äventyrsbana i Fulltofta strövområde.
  • Skräpplockning i Järavallen strövområde, juni.
  • Naturvårdsinsatser strövområden på Österlen, t ex Vitemölla, sept.

Volontärsprogrammet leds av oss på Stiftelsen Skånska Landskap och finansieras av Region Skåne.

Läs mer om volontärsprogrammet i äldre nyhet.

 

Publicerat: 2023-05-03