Viktigare än någonsin för skolor att komma ut

Pandemin dröjde sig kvar till maj. Sedan ville alla skolor ut. Under året har 1500 skolelever fått chansen att delta i våra olika skolprojekt. Vi summerar allt under Friluftslivets års oktobertema #läraute

- Intresset av att delta har varit enormt. Platserna i våra skolprojekt blev fullbokade nästan direkt. Vi har gjort vad vi kunnat för att erbjuda en bred palett med något för de flesta elever, från åk 2 upp till åk 9 samt även SFI-klasser, säger Åsa Johansson, verksamhetsansvarig på Stiftelsen Skånska Landskap.

Lära sig utomhus i skog och mark är viktigt för att få in rörelse, fysisk aktivitet, kunskaper om natur och miljö, men ger även nya arbetssätt till den vanliga undervisningen. Pandemin har gett skolorna stora utmaningar med distansundervisning, oro och "isolering" för vissa elever, enligt Skolverkets rapport från i våras. En studie av Folkhälsomyndigheten visar att skolelevers fritidsaktiviteter de facto halverades av restriktionerna.

 

Vilka skolelever har vi då nått och hur? Skolprojektet Äventyret för åk 5-9 i Järavallen strövområde har gått ut på att lösa klurigheter och gåtor i naturen. I ett annat skolprojekt, Vi möts i Arrie, för åk 4 i Arriesjön strövområde, har vi förmedlat att natur och djur hänger ihop i ett system och "näringsväv". I ett tredje projekt för åk 3, Vilda Vedema, har elever fått klättra, vandra och sova i hängmatta i Vedema strövområde. Under våren genomfördes skolprojektet Grodliv för åk 2 i Snogeholm strövområde där elever utforskade grodor och vattenlevande djur. Ännu ett skolprojekt, Friluftsliv på svenska, har riktats mot lärare och pedagoger inom SFI, detta i samarbete med Naturskoleföreningen och många ideélla föreningar under Friluftslivets år.

Röster från både lärare och elever visar vilken effekt skolprojekten gett ända in i klassrummen. Utvärderingarna innehåller superlativer: "Så genomtänkt". "Nya insikter om naturen hos eleverna med roligt upplägg". "Pedagogisk dag som gav mycket att arbeta med under våra lektioner".

Inne i tallskogen i Järavallen strövområde är ljudnivån hög från 30-talet sjuor från Hyllinge skola som irrar omkring för att lista ut ett chiffer i skolprojektet Äventyret. Efter chiffret väntar andra "problem" att lösa: lära sig de vanligaste arterna för att få fram en ledtråd, göra upp eld för att bränna av ett snöre för att hissa ned nästa kod från trädet och "flytta vatten" mellan varandra för att få fram den sista ledtråden. Allt detta i jakten mot klockan för att stoppa en väntande miljökatastrof i Järavallen; ett projekt iscensatt av samarbetspartnern RavitUT.

- Så kul och spännande upplägg om naturen! Vi hade aldrig kommit ut i naturen om inte detta projekt hade funnits som även varit en bra teambuildingövning för en ny åk 7a, säger läraren Jonas Gramsby från Hyllinge skola.

Längre söderut i Arriesjön strövområde pågår ett annat skolprojekt, Vi möts i Arriesjön, som är ett samarbete med Vellinge kommun och deras naturgaranti för årskurs fyra. 35 upprymda fjärdeklassare hoppar över stenar, springer och klänger i hinderbanan under lunchen. Det ser ut som kalvar på grönbete. Hela skolprojektets syfte är att visa på sambanden mellan djur och växter, titta närmare på vanliga svenska djur, få förståelse för Allemansrätten samt inspirera till friluftsliv, vandring och göra upp eld.

Erika Linde, lärare på Herrestorpsskolan i Vellinge, är mycket glad över att hennes klass fick chansen att delta.

- Vilken fantastisk pedagogisk dag vi fick utomhus som knöt ihop väl med det vi pratar om på lektionerna, nämligen ekosystem och näringskedjor. Enormt duktiga pedagoger som hade roliga övningar där vi fick lyssna på läten av olika djur, men också knyta en egen "näringsväv" med snören mellan köttätare, växtätare, växter och insekter.

Vill du veta mer om våra skolprojekt och våra erfarenheter? Läs mer under Lära ute eller kontakta Åsa Johansson, verksamhetsansvarig för utomhuspedagogik, Stiftelsen Skånska Landskap, asa.johansson@skanskalandskap.se, tel.0768-871883

 

Publicerat: 2021-10-21