Vi startar ett volontärprogram för arbete i strövområden

Ansökningstid har gått ut // Är du 18-35 år, älskar naturen och vill ge ett handtag? Du kan bli vår nya volontär. Love nature and want to volunteer? Read more below. Vi drar nu igång ett projekt för ideellt volontärarbete för 10-20 engagerade unga . Sänd in ansökan senast 15 februari.

Vi jobbar med friluftsliv för bättre folkhälsa och vi tar hand om nitton strövområden i Skåne. Bland annat arbetar vi med naturvård, friluftsaktiviteter och ledförvaltning. Vi vet att det finns många som, precis som vi, älskar naturen och vill hitta fler sätt att både vara i den och ta hand om den. Därför startar vi nu ett volontärprogram där en grupp volontärer under ett år får lära känna varandra, stiftelsens verksamhet och våra strövområden. Programmet börjar i mars 2023 och avslutas i november 2023.

Vi tror att en volontär är någon som…

 • är någonstans mellan 18–35 år gammal
 • älskar att vara ute i naturen
 • gillar att träffa nya människor
 • är positiv och nyfiken
 • bor i eller nära Skåne

Programmet = fem träffar och ett eget projekt under ett år

Programmet är uppbyggt av fem träffar där vi möts i något av våra strövområden. Träffarna kommer att hållas dagtid på lördagar eller söndagar. Preliminär plan för träffarna är: mars (Fulltofta), april (Kronoskogen, Ängelholm), maj (Vitemölla), september (Klåveröd), november (Fulltofta). Träffarna sker utomhus och ofta i samband med en enklare vandring om inget annat anges. När vi är ute passar vi även på att prata med besökare och hjälpa dem med tips på hur man njuter av naturen på ett hållbart sätt.

Under träffarna kommer vi – förutom att vara ute i naturen och fika, såklart! - bland annat att prata om stiftelsens verksamhet, hur friluftslivet påverkar naturen och vad naturvärdskap är. Vid några tillfällen kanske vi lagar mat över öppen eld tillsammans och vid andra får vi kanske en gästföreläsning.

Under året kommer du även att få arbeta med ett projekt kopplat till naturen i allmänhet eller stiftelsens uppdrag i synnerhet. Det kan vara alltifrån att inventera en art, hålla i en guidad vandring för dina vänner, arrangera en skräpplockardag eller göra en enkätundersökning. Projektet formar du tillsammans med volontärhandledaren, antingen från en egen idé om något du vill göra eller utifrån förslag från handledaren. Projektet arbetar du med mellan och under träffarna, antingen för dig själv eller tillsammans med en annan volontärkompis.

Vi kommer att prata både svenska och engelska under träffarna, anpassat efter deltagarna.

Tillfällen för volontärarbete

Mellan träffarna kommer det att finnas tillfällen för den som vill att anmäla sig till för volontärarbete: det kan exempelvis vara att hjälpa till med en naturvårdsinsats (rensa invasiva arter eller plocka skräp), eller välkomna besökare på en friluftslivsaktivitet som vi ordnar. Volontärarbetstillfällena kan förekomma på vardagar. Alla som volontärarbetar vid ett eller fler tillfällen blir tackade för sin insats med en middag och present under hösten 2023!

Efter programmet

Efter att programmet är slut är du kvalificerad volontär och kommer att få synas med bild och namn på vår hemsida. När det dyker upp ett tillfälle att volontärarbeta (exempelvis hjälpa till på ett evenemang eller en naturvårdsinsats) kommer vi att kontakta alla våra volontärer. Varje år blir volontärernas insatser tackade med middag och present.

Viktigt! Du får ingen ersättning för volontärarbetet, det är helt ideellt och oavlönat.

Ansök till volontärprogrammet:

Låter detta intressant för dig? Skicka in din ansökan till louise.liljeqvist@skanskalandskap.se senast 15 februari!

Vi har möjlighet att ta emot 10-20 volontärer.

För att ansöka skickar du ett mejl där du svarar på följande frågor (max 100 ord per fråga):

 1. Vem är du?
 2. Vad betyder friluftsliv för dig?
 3. Vad tror du den största anledningen är till att vissa gör övertramp i naturen (t.ex. skräpar ner, eldar trots förbud, tältar där man inte får)?
 4. Vilket sorts projekt hade du velat driva om du deltog i volontärprogrammet?

Nästa steg

Vi kommer att läsa igenom alla ansökningar och välja ut vilka som går vidare. Om du går vidare kommer vi att vilja träffa dig digitalt, cirka 15 min någon gång i januari eller februari 

 

We establish a volunteer program

The Scanian Landscape Foundation works to improve people’s health through nature experiences. We oversee nineteen recreational areas in Skåne. Some of our responsibilities include nature preservation, outdoor activities and managing hiking and/or biking trails.

We know that there are a lot of people who, like us, love nature and want to find more ways to both enjoy and care for it. That is why we are now starting a volunteer program where a group of volunteers get to know each other, the foundation and our recreational areas during a year. The program starts in March 2023 and ends in November 2023.

We think that a volunteer is somebody who…

 • Is somewhere around 18 to 35 years old
 • Loves being outdoors
 • Likes meeting new people
 • Is positive and inquisitive
 • Lives in Skåne or closeby

The program = five meetups and a project during a year

The program consists of five meetups where we meet in one of our recreational areas. The meetups will be held daytime during Saturdays or Sundays. The preliminary plan is: March (Fulltofta), April (Kronoskogen, Ängelholm), May (Vitemölla), September (Klåveröd), November (Fulltofta). We will meet outdoors and take an easy hike together. While we are out hiking, we will talk to visitors and help them enjoy nature and the area in a sustainable and responsible way.

During the meetups we will - except for enjoying “fika” together, of course! - talk about the foundation, the concept of “friluftsliv” and how we can help visitors make wise decisions. Maybe we will cook food over an open fire, maybe we will enjoy a guided tour by a local expert.

During the program you will also get to work with a project connected to the foundation. The project could be anything from species inventory, arranging a guided hike for your friends, arranging a beach cleanup or doing a survey. Together with the volunteer coordinator, you will shape a project - either from your own idea or a suggestion from the coordinator. You will work with your project between and during the meetups, either alone or together with another volunteer.

We will be talking in both Swedish and English during the meetups.

Volunteer work

Between the meetups, there will be opportunities for you to sign up for volunteer work. It could for example be to help us with nature conservation projects (such as removing invasive plants or picking litter) or welcome visitors to one of our outdoor activities. The volunteer work might take place on weekdays. Everybody who signs up for one or more volunteer work days will be thanked with a dinner and a gift during the autumn of 2023!

After the program

After the program has ended, you are a qualified volunteer and will be shown with your picture and your name on our website. We will contact all our volunteers (both those who are in the program and those who have already finished the program) when we have an opportunity for volunteer work. Every year, the volunteers are thanked with a dinner and a gift.

Please notice! There is no economical compensation for your participation, it is entirely voluntary. 

Apply for the program

Does this seem interesting to you? Please send in your application to louise.liljeqvist@skanskalandskap.se no later than the 15th of February.

We have the ability to accept 10 to 20 volunteers per year.

Please include answers to the following questions in your application (no more than 100 words per question):

 1. Who are you?
 2. What does “friluftsliv” (outdoor life) mean to you?
 3. In your opinion, what is the main reason why some people disregard /misunderstand “rules” in nature (such as littering, making illegal campfires, putting up tents where they are not allowed)?
 4. What kind of project would you like to do, should you be accepted in the program?

Next step

We will read allt the applications and evaluate who moves on to the next step, We'll meet the you in digital meeting in January or February. 

 

Publicerat: 2022-12-21