Vi söker efter uppdragstagare till skolprojekt

ANSÖKNINGSTID HAR GÅTT UT // Brinnande intresse för uteliv. Kunskap om naturvägledning. Erfarenhet av arbete med barn och unga. Vi söker efter egenföretagare som vill vandra med skolbarn i ett särskilt skolprojekt.

Under våren 2022 beslutade Region Skåne att satsa på projektet ”Femteklassare på Skåneleden" som genomförs av Stiftelsen Skånska Landskap (SSL). Vi söker nu efter dig som tillsammans med oss vill möta skoleleverna i detta projekt. Genom denna projektsatsning får barn möjlighet att komma ut i naturen tillsammans med erfarna naturvägledare. Satsningen riktas mot barn och unga med fokus på att bygga goda levnadsvanor i post-pandemitider.

För många elever är detta ett första möte med naturen där barnen får en introduktion till allemansrätt, hälsa i naturen och fysisk aktivitet som enligt samstämmig forskning är viktigt för att etablera naturvana och främja goda levnadsvanor. 

Vem söker vi? Kompetens/arbetslivserfarenhet

Vi söker efter dig som är egenföretagare, alternativt kan fakturera oss (exempelvis via Frilans finans) för dina arbetade timmar. Du har utomhuspedagogisk/naturvägledande erfarenhet och kompetens kopplat till arbete med barn/unga. Du ”brinner” för att dela din egen entusiasm och glädje kopplat till naturvistelse/uteliv. Du har ev. ett specialintresse kopplat till naturen och är i övrigt allmänbildad och kunnig vad gäller natur-kultur-friluftsliv-leder. Du har kanske arbetat med barn i ett annat sammanhang, och kan hantera en hel skolklass.

Det är meriterande med högskoleutbildning kopplat till pedagogik samt natur - friluftslivs utbildning. Men även långvarig föreningsledarerfarenhet eller liknande samt övriga natur/frilufts utbildningar meriterar.

Arbetets omfattning och tid

Projektet kommer företrädesvis att genomföras april-tidig juni våren 2023  och troligen även hösten- 23 under september-oktober. Arbetet sker dagtid ca 3-4 dagar/vecka med en arbetstid på ca 8 tim/dag.

Ange i intresseanmälan om du kan arbeta samtliga dagar i veckan eller enbart några, samt om du är tillgänglig för såväl vår- som höstsäsongs uppdrag. Ange även timpris ex moms samt ev milersättningskostnad.

Hur ser uppdraget ut under en dag i naturen?

Skolorna bokar en dag med vandring i våra strövområden tillsammans med erfarna naturvägledare. Elever från åk fem bussas ut till respektive startplats. Vårens vandringar blir troligen i Fulltofta, Snogeholm samt Vedema strövområde.

Under vandringen görs små stopp med aktivitetsstationer där eleverna får olika upplevelser samt lärande om naturen och landskapet, friluftsliv och hälsa med naturen som fysisk aktivitet och avstressning. Vid gemensam lunchplats får alla lära sig att göra upp eld med exempelvis tändstål och därefter använda elden för sin lunchgrillning. Övriga aktiviteter under dagen kan exempelvis vara: biologisk mångfald, näringsvävar, natur- och kulturlandskapet, berättelser -sägner-myter från platsen, historia- skapande, eldkunskap med mera. 

Var skickar jag min intresseanmälan?

Du sänder din intresseanmälan till Åsa Johansson, verksamhetsansvarig utomhuspedagogik, Stiftelsen Skånska Landskap asa.johansson@skanskalandskap.se

Vi vill ha in din intresseanmälan senast 15 januari

Publicerat: 2022-12-08