Vi engagerar oss i barns och ungas hälsa genom Generation Pep

Endast 2 av 10 svenska barn och ungdomar når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag. Att peppa barn att röra på sig har aldrig varit så viktigt. Därför går vi nu med i Generation Peps folkrörelse för att inspirera fler till friluftsliv.

Naturen är en självklar "motionsarena" för barn. Den är gratis och de flesta kan hitta en aktivitet som passar just dem: cykla, leka, gå, vandra eller paddla. Vårt folkhälsoarbete har alltid haft barn och unga i främsta rummet. Samtidigt ser vi en oroväckande utveckling med mer stillasittande, vilket framkommer tydligt i Främjafys - regeringens kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet (S 2020:06)s arbete. Flera forskningsrapporter visar på en oroväckande nedåtgående trend hos framför allt den unga befolkningen vad gäller rörelsemönster, styrka och kondition.

Detta är anledningen till att vi vill ta steget in i folkrörelsen Generation Pep. Där finns idag mycket kunskap genom sammanlagt 400 organisationer och myndigheter i ett brett nätverk, bl a Karolinska institutet och Folkhälsomyndigheten. Ännu en anledning att gå med i nätverket är att göra naturen synligare, lyfta friluftslivets roll, utbyta tankar och idéer samt hitta former för samarbeten.

-Det är jättekul att Stiftelsen Skånska Landskap väljer att vara med i vår folkrörelse för barn och ungas hälsa. Vi vet att detta är en utmaning som inte en ensam aktör kan lösa utan hela samhället måste kraftsamla, ju fler vi blir desto bättre kan vi jobba för våra barn och unga, det är bara tillsammans som vi kan få Sverige att må bättre, säger Carolina Klüft verksamhetschef för Generation Pep.

Våra verktyg och metoder hittills för att nå barn

Idag arbetar vi på flera plan för att nå barn och unga. Några exempel:

-Våra strövområden erbjuder friluftsliv med "låg tröskel" med t ex många kortare vandringsstigar kring 2-6 km som därmed blir tillgängliga för barnfamiljer och barn i lägre åldrar. Naturlekplatser finns i flera strövområden för att trigga till ytterligare lek och rörelse. Därtill tillgängliga leder, toaletter, grillplatser och annan service som underlättar för att ta steget ut.

-Vi når många barn och barnfamiljer genom lättillgänglig sökbar information, dels via webb, dels via riktat kommunikationsarbete i sociala medier, Instagram och TikTok. Under sommaren 2023 kommer ungdomar att tipsa andra unga om vandring, paddling och mtb i våra områden.

-Vi ordnar vandringar för tusentals skolbarn varje år - under våren har vi t ex haft igång dessa projekt, t ex Grodliv i Snogeholm, Vi möts i Arriesjön och Femteklassare på Skåneleden.

-Vi erbjuder väntrumsinformation om uteliv på offentliga vård- och barnavårdscentraler i Region Skåne.

-Under skolloven arrangerar vi familjeaktiviteter i våra strövområden.

 

 Läs mer om www.generationpep.se

Publicerat: 2023-06-29