Hälsosatsning: 32 nybörjarvandringar

Nu erbjuder Region Skåne och Stiftelsen Skånska Landskap 32 nybörjarvandringar för ovana. Från maj till oktober blir det möjligt att ge sig ut på kostnadsfria guidade turer för att skaffa sig den första trygghet som gör att man därefter vågar sig ut på egen hand.

- Vi vet att det är lättare för en del att följa med en ledare ut, framför allt om det är första gången. Det kan finnas en oro för många saker, till exempel att gå vilse. Många vet inte heller var vandringsstigar finns eller vilka skyldigheter som gäller i Allemansrätten, säger Åsa Johansson, projektledare för satsningen på Stiftelsen Skånska Landskap.

Hälsovinsterna med att vistas i naturen är väl befästa i befintlig forskning. Fysisk aktivitet som vandring och promenader i kombination med naturens inbyggda avstressande effekter får oss att må bra. Nybörjarvandringarna utförs därför som en förebyggande och stödjande hälsoinsats. Behovet är troligen än större nu efter det gångna pandemiåret. Stiftelsen Skånska Landskap, som har hand om strövområden med hundratalet stigar, leder satsningen tillsammans med lokala aktörer som utför vandringarna. Hela satsningen finansieras av Region Skåne.

Vandringarna, som är 3-6 km långa, sker i t ex Höjeådalen, Fulltofta strövområde, Stockamöllan, Frostavallen strövområde, Hovdala och Borstahusen i naturreservat, strövområden, vandringsstigar och på Skåneleden. Antalet platser per tillfälle är begränsade just nu på grund av covid19-restriktioner, men öppnas upp för fler så snart det medges.

Vandringsdatum publiceras efter hand. För att boka plats på nybörjarvandringarna, gå in på på vår webb, skanskalandskap.se

Vill du veta mer om satsningen? Kontakta Åsa Johansson, projektledare, Stiftelsen Skånska Landskap, 0768-871 883 eller Torbjörn Lingöy, ledförvaltare, Stiftelsen Skånska Landskap, 0708-266 430.

Publicerat: 2021-05-13