Vandringens Dag 9 september

Passa på att se ny natur, ta med en kompis som inte brukar vandra eller morfar ut på Vandringens Dag lördag 9 sept Vi har vandringstigar och promenader som passar de flesta.

STF arrangerar varje år Vandringens Dag som blir som en kickoff för uteliv varje höst. På STFs hemsida hittar man också många guidade turer runt om i landet. Enbart i Skåne finns minst tio olika vandringsarrangemang att boka in sig på. I Kronoskogen strövområde finns till exempel en vandring på 7 km som leds av Engelholms vandrarförening.

Här på vår webb kryllar det av vandringstips och i våra strövområden kan ju lederna kombineras till 5, 10 eller 15 km långa turer.

Vi föreslår fem vandringar i olika delar av Skåne:

Bäckaslingan 3,2 km i Grytåsa strövområde som är en familjevänlig stig genom barrskog och förbi Flinkabäclen. Här kan man ordna ett barkbåtsrace!

Grönt spår 7,5 km i Bockeboda strövområde i både bland- och granskog. Spåret är mestadels flackt, bara en rejäl backe finns. 

Röda stigen 1,7 km i Tjörnedala strövområde går över blommande strandhedar och nära mäktiga klippartier vid havet. Du passerar ett vindskydd och eldplats där du kan pausa.

På tillgänglig led 1 km i Arriejsjön strövområde är stigen stabil för rullator och andra med hjul. Du går en fin runda med utsikt över sjön och mycket naturkänsla trots att sträckan är så kort.

 

Publicerat: 2023-09-07