Enkät: Vad tycker du om Fulltoftas zonkarta?

Just nu gör vi en utvärdering av zoneringsprojektet "Fulltofta för alla" med vår flerfärgade karta. Svara gärna på vår enkät så får vi era värdefulla svar.

Just nu pågår en utvärdering av zoneringsprojektet i vårt Fulltofta strövområde i samarbete med studenter på Linnéuniversitetet.

Har du besökt Fulltofta strövområde någon gång från 2019 fram till idag vill vi veta hur du uppfattar området och om informationen om projektet har nått fram genom att svara på denna webbenkät. Du kan när som helst välja att avbryta enkäten.

Resultaten kommer att vara anonyma och användas i vårt utvärderingsarbete.

Tack för din hjälp!

Publicerat: 2021-04-22