Ny entreprenör för att utveckla uteliv i Snogeholm

Stugor, fiske och kanoter i fantastisk natur. Vi letar efter en turisminriktad entreprenör som vill få friluftslivet att växa i Snogeholm strövområde.

I Snogeholm strövområde finns stugor och gårdar som hyrs ut till besökare som vill njuta av naturen. Även camping, båtar och fiskemöjligheter finns i området. Hela Snogeholm strövområde och fastighet ägs av OD Krooks Donation i Malmöhus län som nu erbjuder nu turismintresserade entreprenörer att lämna intresseanmälan för att långtidshyra dessa hus och anläggningar med syfte att korttidsuthyra dem. Hela strövområdet förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap medan driften sköts av en upphandlad strövområdesentreprenör.

Inom fastigheten finns sammanlagt sju olika hus som hyrs ut till besökare. Utöver husen finns två campingar; en husvagns/husbilscamping och en tältplats. Det finns också möjlighet för besökare att köpa fiskekort i Snogeholmssjön samt att hyra båtar och kanoter. Det är Stiftelsen OD Krooks Donation som äger husen. Sedan april 2020 har stugor, fiske och övriga anläggningar arrenderats av en extern hyresentreprenör, Snogeholms Fritid AB, som av personliga skäl sagt upp avtalet.

Inom området finns även ett café. Cafébyggnaden ägs av Stiftelsen OD Krooks Donation i M-län medan lokalerna hyrs ut till de som driver caféet. I syfte att gemensamt utveckla strövområdet till besökarnas och alla aktörers nytta, förväntas den entreprenör som hyr husen att samverka med Stiftelsen Skånska Landskap, strövområdesentreprenören samt med de som driver caféverksamheten.

Läs mer om intresseanmälan. 

Mer information om Snogeholm strövområde och dess vandringsleder.

Publicerat: 2021-12-14