Husbilar guidas till rätt plats

Husbilarna blir allt fler i Skåne. För att hjälpa dem till rätt plats har vi riktad annonsering på Instagram, utbyte med Park4night samt skyltning på p-platser i våra strövområden.

Husbilstrenden är starkare än någonsin i Skåne, särskilt i våra strövområden längs kusten. En del husbilsförare missar informationen om terrängkörningslagen och lokala förbud, till exempel att det inte är tillåtet att ställa upp eller övernatta i vissa naturreservat.

På startsidan på vår webb har vi lagt enkla regler att tänka på för husbilssemestrare: att kolla upp regelverk, ta hand om gråvatten och ta hänsyn till andra. Även under respektive strövområde på webben finns motsvarande info om exempelvis naturreservatsföreskrifter och förbud på platser som Uddarp i Bockeboda och Vitemölla strövområde, men också lokala förbud som Saxtorpssjöns P i Järavallen strövområde.

Då många använder Instagram även under semestern använder vi kanalen för riktad annonsering kring "husbilsråd" som går ut i Danmark och Tyskland.

Vi har också ett utbyte/samarbete med Park4Night vars app är välbesökt, likaså deras Instagram med drygt 110 000 följare. Rätt information om våra strövområden publiceras i appen som blir en bra guide för husbilar. Dessutom har Park4Night en medveten strategi i Responsible Travellers Charter där de jobbar för att få bilburna att ta hänsyn till naturen, inte skräpa ned, ta hand om gråvatten/latrin etc.

I våra strövområden sätter vi också upp lokala skyltar med råd för husbilar samt information om var närmaste ställplats med service finns.

Fyra tips för hållbar semester med husbil i naturen

-Du får aldrig köra på ängar, skogsmark, gräsmattor, stränder eller i annan natur. Endast på vägar. Terrängkörningslagen gäller.

-För att parkera/stå på rastplats eller parkering gäller i regel max 24 timmar - men du måste alltid kolla de lokala undantagen. I flera av våra strövområden finns naturreservat där förbud ofta finns. På vissa parkeringar råder också särskilda regler som t ex norra Saxtorpssjön i Järavallen strövområde.

-Visa kärlek till naturen och din omgivning. Häll aldrig gråvatten eller latrin i naturen. Använd dig av service och system som finns på campingplatser/ställplatser i närheten.

-Tänk alltid på #allemansskyldigheten. Visa hänsyn till vilda djur, naturen och andra besökare. Ta hand om ditt skräp, stör inte din omgivning, elda smart och säkert och bryt inte grenar från träd. 

Publicerat: 2023-07-21