Sökes: Aktör som utför nybörjarvandringar

Vill du genomföra vandringar för ovana vandrare? Vi gör nu en intresseförfrågan för att hitta friluftskunnig uppdragstagare som kan planera och utföra nybörjarvandringar under sommar och höst.

Uppdraget innebär att hålla i sk nybörjarvandringar för ovana vandrare i det skånska landskapet, t ex på vandringsleder i våra strövområden. Syftet är att motivera och skapa trygghet hos deltagaren så att fortsatta vandringar/uteaktiviteter kan ske på egen hand. Vår prioriterade målgrupp är invånare i socioekonomiskt svagare bostadsområden alternativt andra människor som av olika skäl inte har för vana att på egen hand ta sig ut i naturen.

Bakgrunden är Region Skånes beslut i samband med den ökande smittspridningen av coronavirus våren 2020 då 100 000 kronor anslogs till nybörjarvandringar. Stiftelsen Skånska Landskap fick uppdraget att genomföra dessa. Även i år har regionen gett Stiftelsen Skånska Landskap i uppdrag att organisera arbetet. Detta år bedömer vi det vara möjligt att lägga ut själva vandringarna på externa aktörer. Detta innebär att olika personer och/eller företag efter tecknat avtal med Stiftelsen Skånska Landskap har möjlighet att genomföra vandringar utan kostnad för deltagaren, då vandringen finansieras av medel från Region Skåne. 

Vi söker en uppdragstagare med F-skattsedel som har goda kunskaper inom friluftsliv kring t ex Allemansrätten, kompass/karta, säkerhet och hygien. Uppdragstagaren ska på ett professionellt sätt kunna genomföra uppdraget i perioden maj – oktober 2021.

I normalfallet genomförs turen som en halvdagarstur om tre timmar omfattande 4-6 km vandring inklusive pauser. Vandringarna kan med fördel genomföras inom Stiftelsen Skånska Landskaps strövområden eller på Skåneleden. Detta är dock inget krav om uppdragstagaren har andra förslag som bättre passar prioriterad målgrupp. Gällande tidpunkt och deltagarantal måste anpassning kunna ske utifrån aktuella myndigheters rekommendationer för att minimera smittspridning av coronavirus.

Läs mer om uppdraget och välkommen att sända in din intresseanmälan senast 15 mars!

Publicerat: 2021-03-01