Skåneledskoordinator sökes

En koordinator med kartkunskaper. Vi söker efter en ny ledförvaltare till vårt Skåneledsteam. Sök den roliga tjänsten!

Som koordinator arbetar du med förvaltning och utveckling av Skåneleden för att säkerställa ledens höga kvalitet tillsammans med två andra koordinatorer. Detta arbetslag av tre personer är, enligt avtal med ledens huvudman Region Skåne, länken mot kommunerna som har det praktiska ansvaret för skötseln av leden.

I arbetsuppgifterna ingår även att samverka med ett antal kommuner med fokus på att Skåneledens kvalitetsstandard får genomslag. Du anordnar skötselutbildningar, genomför kvalitetskontroller i fält och coachar ansvariga kommuntjänstepersoner och driftspersonal.

Ditt specialområde i Skåneledsteamet är förvaltning och utveckling av GIS-system. Du är ansvarig för GIS-relaterade frågor inom teamet, gentemot Region Skåne och inom Stiftelsen Skånska Landskap. Det innebär att du dagligen hanterar QGIS, ArcGIS Pro samt ArcGIS Online.

Läs mer om tjänsten.

Ansökan ska vara inskickad senast 17 januari.

Publicerat: 2021-12-13