Ekar planteras väster om Arriesjön

I torsdags planterades en ny ekblandskog på en betesmark mellan Arriesjön strövområde och Gavelsbjärs naturreservat, som blir en "grön brygga" och ny vandringsstig mellan områdena.

Det blev en solig torsdagseftermiddag utomhus för de cirka 80 kommunanställda som satte ut små plantor av ek, bok och lind på åkermarken intill Arriesjön strövområde. Planteringen är ett samarbete med Malmö stad som äger denna mark medan vi äger strövområdet intill.

-Tanken är att vi ska skapa en liten "strövskog" av en ekblandskog dit vår nya rödmarkerade stig ska gå. Detta blir ett sätt att binda ihop Arriesjön strövområde inklusive naturreservat med Gavelsbjärs naturreservat, menar Anders Rosell, naturvårdsförvaltare på Stiftelsen Skånska Landskap.

Stigen blir en anslutning till Arrie by och busshållplatsen så att besökare får lättare att ta sig till och från området utan bil. 

Fler kommer även att kunna upptäcka den imponerande kullen Gavelsbjär som är en lämning av grus och sand efter inlandsisen, precis som kullen Risebjär mitt i Arriesjön strövområde.

Vi gör just nu om Arriesjön strövområdes kartskyltar där den nya stigen och ekblandskogen kommer att synas. Arbetet kommer att vara klart i maj-juni.

 

Publicerat: 2023-04-28