Vandringsintresset ökar under lågkonjunktur

Det är höst i svenskarnas ekonomi. Då verkar intresset för uteliv och natur bara öka. Vi gjorde en intervju med våra egna ledkoordinatorer och strövområdesansvariga för att ta temperaturen på friluftsliv just nu.

-Vi ser mycket folk ute i våra strövområden och många olika grupper, både äldre och yngre. Intresset för vandring, cykling och andra aktiviteter håller i sig, säger Sofia Hillbertz, strövområdesutvecklare på Stiftelsen Skånska Landskap.

Vandringstrenden under pandemin har troligen fått en ny skjuts av den ekonomiska krisen. Fler söker sig ut till gratis natur. För att möta det ökade behovet byggs till exempel mtb-led och ridled i Fulltofta, nya grillplatser sätts ut och ny stig har tillkommit i Arriesjön. Samma tendens märks på Skåneleden, där mil efter mil läggs till för varje år. Idag är den totalt 140 mil lång.

-Folk vill komma närmare naturen, och vi ser ett ökat antal vandrare, säger Torbjörn Lingöy, koordinator för Skåneleden på Stiftelsen Skånska Landskap.

På frågan om nya vanor skapas för de som är mer stillasittande svarar han:

-Svårt att säga, men om vi ser på de basala frågor vi får är det mer "ovana" som är ute. Vi märker också många seniorer i naturen, säger Lingöy och hoppas att levnadsvaneundersökningar ger visad effekt på sikt.

När forskningen dessutom samstämmigt visar att naturen både kan lugna, minska stress och ge energi kanske det inte är konstigt om folk söker sig till skog och stränder. 

Magnus Malm, ansvarig koordinator för Skåneleden på Stiftelsen Skånska Landskap, märker också en annan dimension. De skånska kommunerna vill satsa på friluftsliv, både för invånarnas och turismens skull. 

-Natur är ett tydligt säljargument idag för att få folk att flytta till en kommun, säger Magnus Malm.

Publicerat: 2023-10-31