Nya VD:n vill att stiftelsen syns och hörs

Bli mer synliga. Visa upp vad vi gör. Demonstrera goda exempel. Så ser nye VD:n Mikael Norén på stiftelsens arbete.

- Vi gör helt rätt i att arbeta med att tillgängliggöra naturen för fler eftersom människor mår bra och hämtar kraft i naturen. Detta kan vi säkert utveckla och fånga upp än mer. Det är viktigt att vi följer med i vår tid, är lyhörda, har stor öppenhet för innovation och folks förväntningar på en rik och meningsfull fritid. För många är det att vara i naturen, ibland med ett innehåll av djur och växter, ibland bara ett sätt att vara nära och samla kraft, säger Mikael Norén.

Först i slutet av mars sätter han sig på VD-stolen, men har redan en uppfattning om hur han vill utveckla friluftslivet i Skåne.

- Det uppsving som friluftslivet fick under pandemin måste vi ta tillvara på. Här gäller det att fortsatt motivera människor att ta sig ut i naturen, säger Mikael Norén och lägger till tankar om stiftelsens arbete.

- Stiftelsen har höga ambitioner och målsättningar på många områden, vilket är fantastiskt inspirerande. Men var befinner vi oss i förhållande till målen? Kan vi ha tydliga etappmål för att kunna se hur långt vi har kommit? Till exempel är stiftelsen ett föredöme vad gäller skogsförvaltning med höga mål, men hur mäter och följer vi detta? Här gäller det att förtydliga målsättningar i etappmål och kanske ta fram strategier för hur vi ska arbeta för att nå våra mål. Kan vi bryta ned lite pompösa ambitioner till greppbara och uppföljningsbara mål blir vi begripliga för både oss själva och omvärlden, förklarar Mikael Norén.

Verksamhetsutveckling vad gäller visioner och vägval är lite av hans specialitet efter erfarenhet från tidigare poster. Han har till exempel haft rollen som naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland, arbetat som enhetschef för tillsyn på Västerås stad och senast som miljöchef i Trelleborgs kommun. Mikael har också mångårig erfarenhet av att arbeta som projektledare och enhetschef på Skogsstyrelsen. 

Mikael gissar att även andra kunskaper i bagaget som till exempel "medborgarnära" dialog blir viktiga på stiftelsen.

Var tror du stiftelsen befinner sig om tre år, det vill säga hur kommer man att märka att du satt din prägel på arbetet?

- Vi är väldigt synliga och tydliga med vad vi arbetar med. Vi har många samarbeten. Vi har tagit plats där vi ska ta plats, dels vilken roll vi spelar för friluftslivet i Skåne där vi har en bra möjlighet att vara med på ett framgångsrikt sätt, dels vara synliga regionalt och nationellt genom att visa upp hur vi arbetar, ta fram metoder och goda exempel. Vardagsrörelse och folkhälsa i ett naturnära sammanhang är också något jag brinner för.

 Mikael Norén tillträder som VD den 27 mars. Fram tills dess leds verksamheten av tf VD Anders Rosell.

 

 

Publicerat: 2023-01-31