Musslan utrotad i Järavallen - okej att bada igen

Vattenanalyserna visar att den invasiva zebramusslan är helt borta från Saxtorpsjöarna. Vår åtgärd med saltning lyckades! Idag meddelade Länsstyrelsen att det är okej att bada igen, men rengör badkläder efteråt.

– I dag har vi varit ute och inspekterat sjöarna. Vi har inte hittat en enda levande mussla. Vid inventeringen sågs heller ingen påverkan på andra arter, säger Cajza Eriksson, som arbetar med invasiva arter på Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen häver därför rekommendationen att undvika att bada i sjöarna, men ber alla att rengöra badkläder, leksaker mm efter att man varit i vattnet. Detta för att minimera risken att eventuella mussellarver sprider sig till andra vatten.

-Vi vill tacka alla som tålmodigt väntat med att bada i sjöarna Vi vill också tacka entreprenörer och samarbetspartner; Havs- och Vattenmyndigheten, Stiftelsen Skånska Landskap och Sydvatten för ett gott samarbete, säger Cajza Eriksson.

En mussla som invandrat

I augusti förra året konstaterades att den ökända invasiva vandrarmusslan fanns i tusemtals i Järavallen strövområde och de båda sjöarna.  Vandrarmusslan är en art som ursprungligen kommer från området runt Svarta havet och Kaspiska havet.

I mars i år användes en metod för att bekämpa vandringsmusslan, som tidigare använts med framgång i USA och Kanada. Ungefär 150 ton kaliumklorid, det vill säga salt, spreds i sjöarna i förhoppning om att ta död på vandringsmusslan. Under våren har det tagits upprepade vattenprover som visar att de eftersträvade nivåerna av kalium har uppnåtts.

Ett teamwork att utrota musslan

Stiftelsen har gått in med cirka 200 000 kronor via vår systerstiftelse, vilket är 90 procent av kostnaden för behandlingen. Själva saltet, kaliumklorid, har kostat cirka tre miljoner kronor och har bekostats av Länsstyrelsen, Sydvatten mfl. Sammantaget har det breda samarbetet varit mycket framgångsrikt.

- Vi har också varit behjälpliga med planering av behandlingen, information till besökare och andra insatser i projektet, säger Anders Rosell, Stiftelsen Skånska Landskap.

 

Publicerat: 2023-05-24