Lekande grodor och barn i skolprojekt

Nu leker både grodor och elever i vassen i Snogeholm strövområde. När andraklassarna från Oxievångsskolan fick en heldag i naturen med Stiftelsen Skånska Landskap hördes många förtjusta rop, särskilt när barnen fick syn på den illgröna lövgrodan.

-Maj och juni är en utmärkt tid för att lyssna och speja på grodor. Det är väldigt viktigt för barn och unga att få dessa naturnära upplevelser i tidig ålder, ovärderliga kunskaper som inte bara går att läsa sig till i böckerna. Genom samarbetet mellan skolan och oss på Stiftelsen Skånska Landskap, hjälps vi åt med denna kunskaps- och upplevelsedag för alla vetgiriga barn, säger Åsa Johansson, Stiftelsen Skånska Landskap och ansvarig för skolprojektet för cirka 400 elever i åk 1 och 2.

Snogeholm strövområde är ett mindre eldorado för tidigare utrotningshotade arter som lövgroda, klockgroda och ätlig groda som ökat i antal igen efter att våtmarker restaurerats av Stiftelsen Skånska Landskap. På de specialbyggda flytbryggorna som löper ut i vattnet, inte minst grodspejarbryggan, kan eleverna komma dessa ”amfibier” till vatten- och landdjur riktigt nära. Läraren Josephine Majoros från Oxievångsskolan är mycket nöjd med dagen.

- En mycket bra dag som var kopplad till läroplanen och passade in i vår undervisning där vi under våren pratar om konsumenter, producenter och livscykler i naturen. Det var så bra genomfört av naturvägledarna som var vana vid att prata med barn. Det var också klokt att de hade förinspelade grodläten när inte alla grodor visade sig. Ljuden gjorde det levande ändå. Barnen fick också håva efter andra vattenlevande djur, hoppa längd och kika ned under ytan, säger Josephine Majoros.

Hon ser det som en förmån att arbeta på en skola som har naturen runt knuten, vilket gör det lättare att koppla teori med praktik inom till exempel biologin. 

- Det är enkelt att ge sig ut området, använda naturen som klassrum och se förändringar och följa årstidsväxlingar i naturen, studera djur och växter i närmiljö och lära sig känna igen de vanligaste arterna, säger Josephine Majoros.

Naturvägledare Anders Larsson, Stiftelsen Skånska Landskap, tar emot skolklasserna i Snogeholm strövområde. Han hoppas smitta andra att få upp ögonen och vara rädd om alla våra groddjur som har en mycket viktig roll i näringskedjor och näringsvävar. 

- Grodan är med andra ord inte bara en vacker och skönsjungande varelse utan och en viktig del i vårt ekosystem, säger Anders Larsson.

Skolprojektet Grodliv i Snogeholm pågår till 3 juni. Kontaktuppgifter: Åsa Johansson, asa.johansson@skanskalandskap.se, 0768-87 18 83, och Anders Larsson, anders.larsson@skanskalandskap.se, 0725-95 11 89.

Även allmänheten är välkomna att se och njuta av grodorna vid Mötesplats Grodan vid Gydarp i Snogeholm. 

Publicerat: 2021-06-02