Invigning av vår träspång i Fulltofta lockade lokalbor

1,6 km av träspång och grusad gång. Nu är vår tillgängliga vandringsled Lugna linjen invigd vid Bjeverödsdammarna med tal, fanfar och skål. Ett 30-talet gäster är på plats.

-Hela området här vid Bjeveröd är anpassat för människor som har svårt för att gå. Det kan vara funktionshindrade, äldre och barnvagnar. Just nu har vi även ett skolprojekt med elever som är ute och vandrar, sa Johanna Pedersen på torsdagens festliga invigning.

Strax därefter avslöjade hon namnet på denna upprustade tillgängliga stig. Skynket på skylten sveptes av. - och ja Lugna linjen blev det nya passande namnet. Det tidigare namnet Fiskestigen byttes ut, eftersom det numera är förbjudet att fiska i Kvesarumsån.

Stigen är cirka 1,6 km lång varav drygt hälften på omsorgsfullt lagda träribbor med en trygg träkant. Nytt i området är skyltar om trollsländor som kantar vägen.

Tal, trumpetfanfar och bubblig dryck ramade in invigningen som avslutades med en rundvandring längs spången. Sedan var det dags för grillad korv och kaffe med kaka vid grillplatsen vid dammen. 85-åriga Anna-Greta Persson var mycket förtjust över den nya slingan.

-Jag är ofta ute och går, då och då i naturen, till exempel i Karnas backe. Ofta ger jag mig ut med Vardagsrummet som är en aktivitet genom Hörby kommun. Hit vill jag komma igen, sa hon och fick medhåll från hennes vän Lars Trulsson. 

Från hemtjänsten i Hörby kommun kom Marie Steen som ser flera vinster med tillgängliga vägar ut i naturen.

-Vi i vårt planeringsteam jobbar ju med att förbereda för trygg hemgång där vi kan tipsa om denna stig. Kommunen gör ju också utflykter i andra verksamheter och då skulle man ju kunna åka hit.

Mer om Fulltofta strövområdes vandringskarta samt Bjeverödsdammarna finns att läsa här. På kartan har fortfarande området namnet Fiskestigen.

 

 

Publicerat: 2022-09-16