Vi satsar på hyggesfritt i Möllerödssjö strövområde

Inga kalhyggen. Istället luckhuggning och plockhuggning. Från och med nu kommer all skog i Möllerödssjö strövområde att vara hyggesfri. Detta är den andra skogsfastigheten där traditionellt skogsbruk byts ut mot nya metoder av oss.

Vårt populära strövområde utanför Hässleholm har flera vandringsstigar, elljusspår och en omtyckt badplats. Från årsskiftet gäller enbart hyggesfria metoder här, vilket innebär att traditionellt skogsbruk byts ut till olika typer av hyggesfri skötsel.

-Det blir den andra fastigheten som helt kommer att skötas med andra metoder än trakthyggesbruk. Att valet föll på Möllerödssjö är för att det är en tätortsnära skog med olika trädslag och som är intressant för våra besökare och friluftsliv, säger Emma Sandell Festin, en av de ansvariga för skötseln av skog på Stiftelsen Skånska Landskap.

Hyggesfria metoder underlättar för att skapa klimatvänlig blandskog

Genom att satsa på nya metoder öppnar sig nya dörrar. Att skapa skogar som gynnar friluftsliv i våra strövområden, producera virke från träd som vuxit långsamt och att kunna bevara skogskänslan är viktigt enligt Emma Sandell Festin eftersom det aldrig kommer att bli några större kalhyggen.

-Det ger också en möjlighet att skapa en blandskog som kan vara mer anpassad för klimatförändringen och kanske kan stå emot angrepp av insekter och rötsvampar bättre. Hyggesfria metoder innefattar en rad olika skötselmetoder, som luckhuggning, blädning, plockhuggning, och olika typer av skärmar, förklarar Emma Sandell Festin och lägger till:

-Sedan fler år tillbaka sköts en del av Stiftelsen Skånska Landskap med hyggesfria metoder, främst yngre och medelålders bestånd där vi aktivt arbetar med att skapa en variation bland träden med olika diameter och höjd.

Tidigare har mycket av arbetet med omställningen skett i bokskogar i flera strövområden, som vid Fulltofta Naturcentrum och i Snogeholm. Det finns också planer på att ställa om bestånd i andra strövområden, bland annat i Bockeboda och Klåveröd.

Hyggesfritt ingår i skogsforskningsprojekt

Ett område i södra Möllerödssjö strövområde kommer att ingå i forskningsprojekt som drivs tillsammans med Skogforsk där fem olika intressegrupper fått designa hur en omställning av grandominerad skog kan gå till. Intressegrupperna representeras av BirdLife, Naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen, Stiftelsen Skånska Landskap samt Sveriges Lantbruksuniversitet.

-Hur omställningen kommer att bli vet vi först efter årsskiftet när våra entreprenörer går in och gallrar efter de instruktioner som lämnats.

 

 

Publicerat: 2023-02-14