Garanterad natur för Vellinges skolbarn

Utedag med rörelse och naturupplevelser. En helt nyinrättad naturgaranti i Vellinge kommun innebär att 550 skolbarn varje år får komma ut i naturen i samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap.

I Arriesjön strövområde hörs höga skratt från fjärdeklassare från Herrestorpsskolan som lunchpausar i en hinderbana. Några tjejer försöker att undvika att nudda marken medan andra leker tafatt. Eleverna har en heldag utomhus genom vårt skolprojekt Vi möts i Arriesjön med syftet att visa samband mellan djur och växter, lära sig om näringskedjor, få förståelse för Allemansrätten samt inspirera till friluftsliv och vandring.

Det är en medveten satsning av Vellinge kommun att köpa in naturvägledning och ett "skolprojekt" från oss på Stiftelsen Skånska Landskap för att 10-åringar ska få naturvistelse. Genom en sk naturgaranti berörs 550 elever och 12 skolor med åk 4, inklusive fristående skolor/elever, som en gång per år får en dag i naturen.

- Att vi just riktar oss till 10-åringar beror på att det är en bra ålder för att koppla ihop naturvistelse med det som lärs ut inom t ex NO. Samtidigt vet vi också att barn behöver röra på sig mer. Vissa barn har också sämre förutsättningar för att komma ut i naturen och där kan skolan stimulera, säger Camilla Wadlund som lägger till:

- En del är ute ofta på helgerna medan andra är novis på området, vilket kan hänga ihop med om man har nära natur eller inte. I Vellinge har vi kust vid Näset samt Arriesjön strövområde.

Att barn mår bra av att komma ut i naturen, som ofta innebär rörelse och samtidigt naturkunskaper upprepas i stort sett varenda forskningsstudie. I Region Skånes senaste folkhälsorapport bland barn och unga i åk 6, 9 och gymnasiet år 2 märks stora utmaningar vad gäller levnadsvanor. Bara hälften av eleverna i åk 6 är tillräckligt fysiskt aktiva och siffran sjunker sedan ju äldre de blir. Skärmtiden ser samtidigt ut att öka rejält bland storanvändare, till exempel flickor i åk 9.

Bara ett fåtal av de glada 10-åringarna i Arriesjön brukar vara ute i skog och mark. När vi ställer frågan skakar de flesta på huvudet. Några av dem uppger däremot att de har en del andra inplanerade aktiviteter som fyller helgerna. Unisont säger de alla att denna dag var "jättekul", särskilt att vandra, gissa djurskallar samt göra upp eld.

Erika Linde, lärare på Herrestorpsskolan i Vellinge, är mycket glad över att hennes klass fick chansen att delta.

- Vilken fantastisk pedagogisk dag vi fick utomhus som knöt ihop väl med det vi pratar om på lektionerna, nämligen ekosystem och näringskedjor. Enormt duktiga pedagoger som hade roliga övningar där vi fick lyssna på läten av olika djur, men också knyta en egen "näringsväv" med snören mellan köttätare, växtätare, växter och insekter.

Åsa Johansson, verksamhetsansvarig för utomhuspedagogik på Stiftelsen Skånska Landskap, är mycket glad över samarbetet med Vellinge kommun.

- Jag önskar verkligen att fler kommuner tog efter initiativet med Naturgaranti. Det är viktigare än någonsin att barn och unga får knyta an till naturen samt få kunskap om naturens samband, var den går att finna samt Allemansrättens möjligheter och skyldigheter. Detta samarbete ger oss utökade möjligheter att kunna arbeta med ännu fler skolelever, vilket är mycket positivt!

Läs mer om skolprojektet Vi möts i Arriesjön för åk 4 samt andra skolprojekt.

 

 

 

 

Publicerat: 2021-10-27