Elda smart och säkert på fasta eldplatser

Uppdaterad 3 juli: Brandrisken i skog och mark har minskat. Endast på vissa platser i Skåne råder eldningsförbud. Vi rekommenderar alltid att använda fasta upphöjda eldplatser om du ska grilla/elda och att vara mycket försiktig.

Använd appen Brandrisk ute eller Krisinformation.se för att se kartor med brandrisk, prognos och om eldningsförbud råder eller inte. Ibland kan du behöva komplettera med att söka information på kommunens hemsida.

Den torra väderleken under maj och juni gav mycket hög brandrisk i Skåne och därmed också eldningsförbud.

Ta alltid reda på fakta innan du ska ut i naturen: får du elda och var får du elda. Säkraste platsen är våra upphöjda fasta eldplatser i stål eller sten i strövområdena.

Tänk på att du bär ansvar om något händer. Om du vill ha varm mat, använd dig gärna av mattermos.

Visa hänsyn mot naturen och tänk på #allemansskyldigheten

 

 

 

Publicerat: 2023-07-03