Uddarp blir nytt naturreservat i Bockeboda

Knotiga åldrade ekar, mossklädda stenmurar och grönvit nattviol. Uddarp, som ligger i södra Bockeboda strövområde, är en fröjd av unik natur och klassas därför nu som naturreservat. Detta innebär bland annat att hundar alltid ska kopplas, du får inte elda utanför fasta grillplatser eller ställa husbil över natten.

Det lilla området Uddarp längst i söder i Bockeboda består främst av bokskog med en del ek, alm, lind och avenbok. De äldsta gamla bokarna i området är cirka 200 år gamla medan de äldsta ekarna kan vara uppemot 400 år. Här kan man vandra på vår Tillgängliga stig, 1,9 km, för rullstol och barnvagn, Gul led 15,4 km som löper i hela strövområdet eller rida på vitmarkerad Ridled 2,4 km. Vid parkeringen finns våra fasta grillplatser, bänkar och bord. 

De gamla träden betyder mycket för svampar, speciella trädlevande lavar och insekter. På bokstammarna syns de ovanliga arterna bokkantlav och svampen korallticka. På ekstammar växer den sällsynta laven kortskaftad parasitspik och oxtungsvamp. Den gamla veden, stubbar och trädstammar är "bostäder" för annat liv och mycket värdefull. Därför är det förbjudet att plocka grenar och pinnar för att elda, detta enligt föreskrifterna.

-Ta alltid med egen ved eller grillkol när du ska elda. Det är dessutom enklare att tända torr ved än att ta blöt fuktig sådan, säger Sofia Hillbertz.

Området är vackert att besöka året om, kanske särskilt på våren i skir grönska och blommande mattor av vit-, gul- och blåsippa. Se dig även omkring efter lungört, liljekonvalj, myska och grönvit nattviol. I de blötare partierna växer gullpudra, bäckbräsma, kärrfibbla och bäckveronika. Bland fåglarna hörs och syns skogsduva, grönsångare, svarthätta och spillkråka. Viktigt i detta område är att tänka på att inte störa djurlivet: aldrig släppa hunden lös, spela hög musik och stå med husbil över natten.

På vilket sätt främjas friluftslivet av att detta naturreservat bildas?

-Kanske kan detta locka nya besökare som vill uppleva de gamla ekarna som också är så kallade naturminnen. Att området klassats som unikt kan locka personer som är intresserade av speciella fåglar eller växter, säger Sofia Hillbertz.

Var rädd om unik skyddad natur i Uddarp där du till exempel inte får:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser, friluftskök får användas
  • ställa upp husvagn/husbil över natten
  • störa omgivningen med tex hög musik
  • samla/skada död ved eller bryta kvistar
  • tävlingar utanför markerad led 15 april-15 juli, förvaltare informeras övrig tid
  • lägerverksamhet 15 april -15 juli, förvaltare informeras övrig tid. 

Läs mer om Bockeboda strövområde med naturreservat Uddarp och föreskrifter!

 

Publicerat: 2023-01-24