Besöksenkät: Vilken natur åker du till?

När tar du dig ut, med vilket färdmedel och vilka strövområden brukar du besöka? Det är några frågor som ingår i en helt ny webbenkät om friluftslivsvanor i Skåne. Ge gärna ditt svar!

Undersökningen riktar sig till boende i Skåne som har besökt minst ett av stiftelsens strövområden under de senaste två åren samt är minst 16 år gammal. 

- Syftet med enkäten är att bidra till kunskap om det lokala friluftslivets värden för människor och miljön, genom att studera skånska friluftsutövares friluftsvanor, deras relation till naturen samt deras åsikter och uppfattning om stiftelsens strövområden, säger student Lisa Larsson.

Hon läser masterprogrammet i tillämpad klimatstrategi vid LU (Centrum för miljö- och klimatstudier, CEC), där hon under sista terminen gör ett examensarbete som utgörs av just denna enkät.

Enkäten tar cirka 5-10 minuter att svara på och kommer att vara öppen t o m vecka 14. Vi är tacksamma om ni bidrar med svar, givetvis anonymt. 

Till webbenkäten

 

Publicerat: 2023-03-09