Arknat bygger i Kronoskogen

Ett runt ägg, en låda eller något helt annat? Allt är möjligt när arkitektstudenter från hela Norden skapar nya rastplatser och vindskydd i Kronoskogen strövområde, Barsebäck och Lundaåkra.

Vindskyddens utvalda placeringar är Kronoskogen strövområde i Ängelholm, Lundåkrahamnen och Barsebäckshamn som ligger några stenkast från Järavallen strövområde. Med hjälp av virke från oss på Stiftelsen Skånska Landskap börjar arkitektstudenterna forma helt nya vindskydd och mötesplatser.

Arkitektur mötet natur i Arknat

Två arkitekturfestivaler sker i sommar genom projektet Arknat. Den första pågår just nu, 9-22 juni, med 15 studenter från bland annat LTH, KTH, Oulu universitet, ULT och UMA. De skissar, tänker och realiserar unika, platsdesignade trävindskydd.

- Funktionella och nyskapande vindskydd med plats för samvaro, vila, skydd och inspiration för oss människor. Studenterna kommer ta med sig erfarenheten från Arknat till sitt framtida yrke som samhällsbyggare med ökad förståelse för byggprocesser och träbyggnadsteknik som några exempel, säger projektledaren Martin Björklund. 

Studenter får hjälp av lärare på plats

Arkitektstudenterna får praktisk kunskap i träbyggnation och förståelse för byggmaterialets egenskaper samt föreläsningar. På plats finns föreläsare och coacher som ska hjälpa och inspirera studenterna under sin vistelse. Bland inbjudna finns holländska träarkitekten Boris Zeisser och stadsarkitekt Emina Kovacic, Karlshamn. Även medarbetare från Swecos arkitekt- och konstruktionsverksamhet kommer aktivt och engagerat handleda studenterna.

Arknat resulterar i vindskydd som kommer nyttjas som nödvändiga rastplatser samt bidra till ökad utevistelse och folkhälsa. Arknat har genom åren uppmärksammats internationellt och prisats för sitt unika koncept där studenter, näringsliv, kommuner och allmänheten samarbetar för bästa resultat.

Tre vindskydd i Skåne förra året

Förra året byggdes tre vindskydden Pod, Frame och Split i nordöstra Skåne på Skåneleden. För arbetet krävs samarbete med markägare och sponsorer. Finansiärer för sommarens arbete är Region Skåne, Moelven, Stiftelsen Skånska Landskap, Sweco, Landskrona stad, Ängelholms kommun, Sparbanken Skåne, Kävlinge kommun, Cramo och Stiftelsen Gripen.

Läs mer på arknat.com och följ @arknat_skane för mer info.

 

Publicerat: 2022-06-13