600 fyror vandrade och utförde uppdrag i Fulltofta

Genomtänkt, roligt och intressant för eleverna som fick känna sig kapabla. Det blev höga betyg för det skolpedagogiska projektet ”En äventyrlig dag i skogen” för 600 fjärdeklassare i höstas.

"Den som tror att det här är en helt vanlig utflykt, till en helt vanlig plats, en helt vanlig dag har helt fel! Det ni ska få genomföra är ett mycket speciellt uppdrag, på en väldigt speciell plats, på en väldigt speciell dag. Ni ska prövas, utbildas och träna för att bli Mästare i överlevnad." Så inleddes dagen för de skolklasser som hade turen att få komma med i projektet En äventyrlig dag.

-Intresset från skolor och kommuner är som vanligt vida större än möjligheterna och resurserna att ta emot säger Åsa Johansson verksamhetsansvarig för utomhuspedagogik vid Stiftelsen Skånska Landskap.

-Vi är väldigt glada att Kraftringen har gått in och sponsrat några dagar för skolelever från deras kommuner.

Utvärderingarna från deltagande skolor vittnar om det stora behovet av denna typ av aktiviteter och lärande i utomhusmiljö.

  • Ett mycket trevligt innehåll som kändes genomtänkt och verkligen fångade elevernas intresse.
  • Att eleverna fick arbeta självständigt under trygga former med saker som en del aldrig gjort eller vågat tidigare. Att de fick känna sig kapabla.

Det finns en stor önskan och förhoppning om att kunna genomföra projektet igen i någon form under nästkommande år.

Publicerat: 2023-10-26