100 naturvärdar guidar sommarbesökare

Naturvärdar hjälper besökare att göra rätt ännu en gång. Projektet förlängdes och i sommar kommer grönklädda värdar att hänvisa och informera i välbesökt natur.

Förra året arbetade 17 naturvärdar i fyra kommuner i projektet Naturvärdar rullade igång. Arbetsmarknadssatsningen gick ut på att kommuner anställde individer med någon form av anställningsstöd som sedan fick utbildning och utrustning av oss på Stiftelsen Skånska Landskap.

Under sommaren arbetade naturvärdarna med att göra det lätt för besökare att göra rätt, genom att hänvisa, tipsa och informera.

Tack vare projektets goda resultat togs beslutet under hösten att förlänga projektet, som är delfinansierat av Region Skåne, med ytterligare ett år. Under sommaren kommer runt 100 naturvärdar att jobba i natur- och rekreationsområden i följande kommuner: Simrishamn, Båstad, Hörby, Vellinge och Östra Göinge. Detta innebär att värdarna kommer att vara i bland annat Vitemölla, Tjörnedala, Breanäs, Vedema och Fulltofta samt eventuellt Arriesjön strövområden. Naturvärdarna jobbar 3-12 veckor dagtid under sommaren och har på sig gröna västar och kepsar.

-Förlängningen av projektet skapar en möjlighet att låta fler kommuner testa konceptet, och det ger oss chansen att utveckla utbildningen utifrån förra årets erfarenheter, säger projektledaren Lisen Liljeqvist.

Efter första pandemisommaren 2020 blev det uppenbart att fler insatser krävdes för att säkerställa att naturområden och skyddad natur klarade av det ökade besökstrycket.

Idén till projektet Naturvärdar var bland annat att förbereda sig inför ännu en sommar med höga besökarantal, men under projektets gång har det blivit tydligt att intresset för friluftsliv och belastningen på skyddad natur fortsätter att öka.

-Behovet av värdskap i naturen kommer förmodligen bara fortsätta att öka, säger Lisen.

-I år kommer vi även att fokusera på hållbarhet och långsiktighet, hur vi ser till att utbildningspaketet som vi tagit fram under projektet lever vidare och når kommunerna.

En av målsättningarna under 2021 var att skapa fler arbetsmöjligheter, och glädjande nog gick merparten av deltagarna vidare till jobb eller studier efter sommaren.

-Det som skiljer sig från förra årets satsning är dels att vi nu även kan erbjuda utbildningen till sommarjobbare” säger Lisen och fortsättter:

-Vi ser även fram emot att testa en ny samarbetsmodell med Länsstyrelsen där de står för arbetsledning i Båstad och Helsingborgs kommun.

Vad blev då kostnaden för projektet? Årets budget är 470 000 kronor för projektledning och utrustning. Till detta kommer lönekostnaderna för naturvärdarna som hamnar på respektive kommun - uppskattningsvis cirka 1 000 000 kr för 100 värdar. Kostnader finns även för Arbetsförmedlingens arbete.

 

 

Publicerat: 2022-06-09