Vandra med konstverk i Fulltofta

  • Datum: 13/3-30/4
  • Tid: 8:00-18:00
  • Var: Fulltofta
Observera att detta evenemang avslutades 2021-04-30

Gör en vandring på cirka 1 km och se konstverket ”I natt är vi sårbara” i trädkronorna. Ravinslingan är en tillgängslighetsanpassad slinga vid Fulltofta Naturcentrum i Fulltofta strövområde.

Konstnären Liv Vesterskov vill lyfta ämnet sårbarhet under coronakrisen. Hon beskriver: Det är en tid då gränserna stänger mellan landsdelar, länder och människor. Som en lång sömn vi inte vet hur länge vi kommer vara i. I natt är vi sårbara är en vandring i skogen, ett konstverk av gips som undersöker samtidens sårbarhet och vad vi kan upptäcka i den och om oss själva om vi ser efter.

Sårbarheten är skrämmande, särskilt där vi avkräver det perfekta. 

Liv k Vesterskov
Liv’s konstnärskap ställer på ett poetiskt och personligt sätt viktiga frågor om vad det är att vara människa, det mellanmänskliga i vårt samtida samhälle. Med ett fotografiskt poetiskt bildspråk och en egen konstnärlig blick använder hon kameran för att undersöka och samla material, som tillsammans med hennes texter, bildar en värld där abstraktion, dokumentär verklighet och poetisk skärpa möts. Hennes arbeten bär med sig både en skörhet och ett mod i verken - Etta Säfve, 2020

I natt är vi sårbara är Liv's första utställning i MittSkåne.

Välkomna!

Läs mer om Fulltofta strövområdes alla vandringsleder, grillplatser, Naturcentrum mm.