Skogsexkursion med fokus på vår skogsbruksstrategi

  • Datum: 9/9
  • Tid: 9:00-15:00
  • Var: Fulltofta Naturcentrum

Under sommaren lanserades den nya skogsbruksstrategin och därför bjuds du in till en exkursion i september för att få reda på vad den innebär.

  • Datum: 9/9
  • Tid: 9.00-15.00
  • Plats: Fulltofta Naturcentrum och i skogen.
  • Målgrupp: Skogsprofessioner.
  • Maxantal deltagare: 30 personer

Det bjuds på fika och mat under dagen, har du några matpreferenser meddela gärna det i samband med att du tackar ja till inbjudan.

Mer information kommer skickas ut senare i sommar tillsammans med ett program för dagen.

Skanskalandskap.se | Unik skogsstrategi kombinerar skogsbruk, naturvärden och uteliv

För mer information och anmälan till exkursionen (ange datum, namn och dina kontaktuppgifter.)

Emma Sandell Festin, skoglig förvaltare och forskningssamordnare, emma.sandell@skanskalandskap.se

Christian Holst, VD, christian.holst@skanskalandskap.se